P-platser

I föreningen finns 96 parkeringsplatser varav 18 har elstolpe. Ett fåtal av dessa är så kallade ”köksfönsterplatser” som bara hyrs ut till boende i det huset.

Dessutom finns 9 garageplatser på mellanvåningen i Centrumhuset.

Hyran för parkeringsplatserna är:

  • Ytparkering utan elstolpe: 240 kr/mån
  • Ytparkering med elstolpe: 350 kr/mån
  • Garageplats: 700-750 kr/mån (beroende på storlek)

För att ställa dig i kön – kontakta förvaltaren.

Kontaktinformation finns på sidan Kundtjänst & Felanmälan.

 


 

PDF: Parkeringspolicy Brf Skönstaholm, 2015-05-18

 

Policy för uthyrning av bilplatser via webben

• Endast en bilplats per lägenhet tillåts.

• Bostadsrättsinnehavaren/hyresgästen är platshyresgäst.

• För att hyra en bilplats krävs att medlemmen/hyresgästen äger ett fordon i kördugligt skick.

• Den som tackar nej till erbjudande om bilplats två gånger, placeras sist i kön.

• Byteskö finns inte. Eventuella byten av bilplats inom föreningen sköts av platshyresgästerna själva. Storholmen ska skriftligen meddelas om ett byte ska ske så att nya kontrakt kan utfärdas.

• Önskemål om specifik bilplats ska innehålla nummer på den bilplats som medlemmen/hyresgästen är intresserad av.

• När en sökande fått erbjudande om en bilplats och tackat ja till denna, skickas två avtal till platshyresgästen för påskrift.

• Om en sökande redan har en plats och köar för en annan typ av objekt, så sägs det första avtalet upp samtidigt som han eller hon får tillträde till den nya platsen.

• Styrelsen kan ta beslut som avviker från policyn i särskilda fall.

 

Torsdagsvägen (foto: Bengt Nyberg)