Nyheter

Axplock

 

Tillfälligt avbrott i bredbandet

Stokab kommer behöva göra akuta servicearbeten på fibernätet och den nod som vi tillhör. Detta innebär att de måste bryta strömmen i fibernätet, vilket resulterar i att bredbandet inte kommer fungera mellan kl. 9.00 – 12.00 fredagen den 15 februari.

Garantibesiktning av badrum och stammar

Det är dags att genomföra en femårs garantibesiktning av badrum, elvärmegolv och stammar. Som underlag för denna besiktning kommer vi be er som upplever problem besvara en enkät. Enkäten kommer delas ut i alla brevlådor och också finnas tillgänglig elektroniskt.

Bortforslade cyklar

Vi har som bekant tagit undan omärkta cyklar från cykelförråden. Om ni saknar er cykel, gå in på bostadsrättsföreningens hemsida: http://www.skonstaholm.se/stadning-av-cykelforraden/ och titta på bilderna för att hitta er cykel, e-posta sedan info@skonstaholm.se och meddela oss om ni vill ha cykeln tillbaka. Den 1 mars anmäler vi cyklarna till polisen, därefter har ni tre månader på er att kontakta polisen eller oss för att återfå dem.

Brandskydd källargångar

Styrelsen har nyligen inventerat våra gemensamma källargångar. Enligt gällande brandföreskrifter behöver källargångarna vara fria från brännbart material. Cyklar och barnvagnar är tillåtna att förvara här så länge de inte blockerar gången, dvs. att det finns 90 cm fritt utrymme. Alla ni som har saker i gångarna som är skrymmande eller i brännbara material, se till att avlägsna dem snarast möjligt. Allt som inte är bortplockat innan den 15 mars kommer att märkas upp och sen avlägsnas.

Städning av soprummen

Styrelsen har mottagit en del klagomål på städningen av soprummen. Vi ser nu över vad som behöver göras för att förbättra ordningen i soprummen. Vi vill dock poängtera att ordningen i soprummen till stor del beror på oss som använder soprummen. Det är inte tillåtet att lämna skräp i soprummen som hör hemma i grovsoprummet. Plocka upp sådant som hamnat på golvet och ta gärna också upp det som någon annan kanske har missat.

Arkivet

Bostadsrättsföreningen har ett fantastiskt arkiv bestående av bland annat foton, filmer, artiklar och material relaterat till både Granskapsklubben och Bostadsrättsföreningen. Arkivet sträcker sig ända tillbaka till byggåret. Ulf von Strauss som byggt upp arkivet lämnar nu över till Carl-Johan Casserberg som ska märka upp och sortera allt material så att det i framtiden ska kunna bli tillgängligt för den som är intresserad. Styrelsen undrar hur dagens digitala foton och filmer med skönstaholmsanknytning ska kunna samlas in och sparas. Förslag mottages tacksamt.

Välkomstfika

Den 17 mars bjuder bostadsrättsföreningen och Granskapsklubben in till fika för alla som under året flyttat till Skönstaholm. Alla nya skönstaholmare kommer få en inbjudan.

Årsmötet 14 maj

Den 1 mars är sista dag att inkomma med motioner till årsmötet. Motioner skickas till info@skonstaholm.se eller lägg dem i brevlådan på Skönstaholmsvägen 12.

/Styrelsen

Här kan du läsa Ulf Von Strauss minnesord över Sverker Myrenberg, 1921-2019.

Klicka på länken: Sverker Myrenberg 1921-2019

Axplock

Avgiftshöjning

Styrelsen har nu beslutat om budgeten för 2019 och bedömer att underhållet behöver ligga på samma nivå som under 2018. För att följa prisutvecklingen i samhället har styrelsen beslutat att höja avgifterna för bostadsrätterna med 2 procent. Höjningen gäller från 1 april 2019.

Upphandling av takrenovering för fyra hus

År 2016 gjordes en besiktning av föreningens samtliga tak. Besiktningen visade att taken behöver bytas inom en tioårsperiod. Flera tak visade sig dessutom vara i mycket dåligt skick och vi har också haft en del fuktskador på grund av läckande tak. Styrelsen har gett Storholmen i uppdrag att upphandla takrenovering för fyra hus under 2019, nämligen hus 12 (Skönstaholmsvägen 46–60), hus 16 (Skönstaholmsvägen 62–66), hus 22 (Skönstaholmsvägen 76–82) och hus 23 (Skönstaholmsvägen 74–68).

Takrenovering på hus 10

Som tidigare meddelats kommer takrenoveringen av hus 10 (Skönstaholmsvägen 16–28) inledas efter årsskiftet. Om vädret tillåter planerar Johanneshovs plåt att påbörja arbetet i slutet av februari. Boende i hus 10 kommer att informeras separat.

Återställning efter dränering vid hus 1

Styrelsen avser att skriva kontrakt om återställning för hus 1 (Söndagsvägen 100–114) med Albelins Bygg & Trädgårdsservice AB. Arbetet inleds så snart tjälen går ur marken. Boende i hus 1 kommer bjudas in till ett informationsmöte inom kort.

Elarbeten

Den 22–23 januari kommer elfirman Power Connector AB för att bland annat montera renoverade armaturer på baksidan av hus 1 (Söndagsvägen 100–114). Boende har informerats med en lapp i brevlådan och ombeds meddela styrelsen vilken dag som passar dem bäst.

Bredband

Om du har problem med bredbandet och om problemet ligger hos Bahnhof är Bahnhof givetvis ansvarig för att se till att bredbandet fungerar. Om det är svårt att komma i kontakt med Bahnhof eller om avhjälpning dröjer kan styrelsen rycka in. För att detta ska kunna ske på ett effektivt sätt ber vi er maila info@skonstaholm.se och lämna följande information:

 1. Datum då du gjorde felanmälan hos Bahnhof
 2. Ditt namn
 3. Din adress
 4. Ditt telefonnummer
 5. Din mailadress
 6. Beskriv ditt problem
 7. Beskriv Bahnhofs ev. svar

Årsmöte

Bostadsrättföreningens årsmöte kommer hållas den 14 maj i Skönstaholmsskolans matsal. Styrelsen tar nu emot motioner till info@skonstaholm.se eller i postlådan på Skönstaholms-vägen 12. Kallelse och sista datum för att inkomma med motioner meddelas senare.

/Styrelsen

Axplock

Hyror

Styrelsen har beslutat att höja hyrorna för parkerings- och garageplatser. Höjningen har föregåtts av en analys av hyresnivån hos andra uthyrare i söderort. Följande månadshyror kommer gälla från 1 april 2019:

P-plats                                       275 kr

P-plats med el                           400 kr

P-plats med elladdplats            700 kr

Garageplatser (samtliga)           900 kr

Hyrorna för hyresrätterna omförhandlas varje år. Förhandlingarna avslutades i november. Från och med 1 januari 2019 höjs hyrorna för hyresrätterna med mellan 1,6 och 1,8 procent. Hyrorna för skyddsrummen ska enligt avtal följa hyresutvecklingen för hyresrätterna och får således motsvarande höjning.

Styrelsen har ännu inte tagit ställning till förändring av avgifterna för bostadsrätterna.

Pizzerian

Intresset för restauranglokalens framtid är stor i området. Kronofogdens handläggning har tagit tid vilket gjort att föreningen inte fått tillgång till lokalen. Detta innebär inte bara att vi förlorar betydelsefulla intäkter utan också att vi har svårt att visa lokalen för olika intressenter och bedöma behovet av renovering. Styrelsen har fått in flera intresseanmälningar och avser att gå vidare i processen så fort föreningen får tillträde till lokalen.

Dränering av hus 1

Dräneringsarbetet vid hus 1 har nu besiktigats och avslutats och styrelsen har tillsammans med Landsskapslaget arbetat med planeringsunderlagen för återställningen. Ett informationsmöte för boende i hus 1 kommer äga rum i januari. De boende i hus 1 kommer informeras separat.

 Takrenovering hus 10 och 11

Takrenoveringen av hus 11 har nu besiktigats och avslutats. Efter årsskiftet inleds takrenoveringen av hus 10 (Skönstaholmsvägen 16–28). Boende i hus 10 kommer att informeras separat.

Våra gräsmattor

Våra gräsmattor runt rundeln och mellan vissa av längorna vid rundeln har återigen blivit förstörda. Den här gången är orsaken transporter som skett i samband med takrenoveringen vid hus 11. Gräsmattorna kommer att återställas av entreprenören.

Det är inte bara större entreprenadarbeten som orsakar skador på våra gräsmattor. Våra smala gångvägar är inte byggda för fordonstrafik. Nu när marken är fuktig är det lätt skada gräsmattorna om man kör och parkerar på gräsytorna bredvid gångvägarna. Styrelsen ber er som får varutransporter eller anlitar hantverkare att se till att anlitade transporter och hantverkare inte kör in på gångvägarna om det inte är absolut nödvändigt. Om man ändå måste köra in på gångvägarna ska man inte köra eller parkera på gräsytorna vid sidan av asfalten.

Bredband

Om du har problem med bredbandet och om problemet ligger hos Bahnhof är Bahnhof givetvis ansvarig för att se till att bredbandet fungerar. Om det är svårt att komma i kontakt med Bahnhof eller om avhjälpning dröjer kan styrelsen rycka in. För att detta ska kunna ske på ett så effektivt sätt som möjligt ber vi er maila info@skonstaholm.se och lämna följande information:

 1. Datum då du gjorde felanmälan hos Bahnhof
 2. Ditt namn
 3. Din adress
 4. Ditt telefonnummer
 5. Din mailadress
 6. Beskriv ditt problem
 7. Beskriv Bahnhofs ev. svar


Inför jul- och nyårshelgerna

Inför jul och nyårshelgerna uppmanar vi alla boende att kontrollera batterier i sina brandvarnare och se över brandsläckare. Håll uppsikt över alla levande ljus!

Prata gärna med era grannar om ni åker bort över jul- och nyårshelgen. Ta hjälp av varandra med att tömma brevlådor och skotta framför entréerna. Tänk också på att hälsa på okända människor och visa besökare att de blir uppmärksammade i Skönstaholm. Ha även gärna ytterbelysningen tänd för att lysa upp området och minska inbrottsrisken. Ett tips är att använda lampor med inbyggt skymningsrelä, som tänds och släcks av utomhusljuset. En modell som fungerar med våra opalglaskupor finns hos Biltema (LED-Sensorlampa E27, artikelnummer 461071). Sådana LED-lampor finns redan monterade vid entréerna på hus 2, 5 och 6.

Runt jul brukar det bli mer skräp än vanligt. Tänk på att försöka packa ihop soporna ordentligt innan ni kastar i de olika kärlen. Plocka gärna upp skräp som någon annan kanske har missat så att vi alla hjälps åt att hålla snyggt och slipper onödiga kostnader för extra sophämtning och städ.

Kom ihåg att batterier, el-avfall och annat som hör hemma i grovsoprummet inte får kastas i de vanliga soprummen.

Skönstaholm för 60 år sedan

Den 14 december 1958 publicerades en artikel med anknytning till Skönstaholm i tidskriften Femina. Artikeln handlar om de ”Muntra fruarna i Skönstaholm” och finns tillgänglig på föreningens hemsida. Vi passar även på att bjuda på två artiklar om tidens julmat och ”julgott” från samma tidskrift. Länk till artiklarna:

Skönstaholm för 60 år sedan

 

God Jul och Gott Nytt År önskar styrelsen!

Femina 1958-Framsida

 

Den 14 december 1958 publicerades en artikel med anknytning till Skönstaholm i tidskriften Femina. Artikeln handlar om de ”Muntra fruarna i Skönstaholm”. Länk till artikeln finns här: Muntra fruarna i Skönstaholm

 

Vi passar även på att bjuda på två artiklar om tidens julmat och ”julgott” från samma tidskrift och nummer: Julmatsmeny och Hemlagat gott

 

God Jul och Gott Nytt År önskar styrelsen!

Nya stadgar från 2018-05-15 finns nu på hemsidan under fliken Dokument/Protokoll och stadgar

/Styrelsen

Axplock

 

Städdagen

Ett stort tack till alla som medverkade på städdagen! Vi hann med väldigt mycket som plantering av buskar och vårlökar, grässådd, sopning av källartrappor och källargångar, städning av cykelrummen, målning soprumsdörrarna, rensning av en stor del av alla hängrännor och stuprännor, städning av rundeln och städning av ytor runt hus 19 och 24 m.m. m.m.

Att tänka på i höst

Hösten är här och risken för översvämning i källare och fuktskador är större än annars. Bor du i en länga med källaringång, ta gärna bort löv som hamnat i källartrappan, särskilt om det täcker brunnen utanför källardörren. Kolla gärna också i stuprören nära dig så att silen är fri från löv så att regnvattnet kan rinna igenom.

Laddstolpar

Laddstolparna är nu i drift och laddplatskön har öppnat. Vill du ställa dig i kö, vänd dig till Storholmen som ansvarar för administrationen av laddplatskön.

Sopskåp

Det är nu möjligt att ställa sig i kö för ett sopskåp i din länga. Ett sopskåp kommer inte kosta något men vi vill att den som använder sopskåpen anmäler det till Storholmen. Sopskåpen finns i de längor som har källargång. Vänd dig till Storholmen som ansvarar för att för det register som upprättats. Har du tagit ett sopskåp i besittning under det senaste året behöver du anmäla detta. Fulla sopskåp kommer tömmas om ägaren inte gett sig till känna.

Fjärrvärme och prognosstyrning

Uppvärmningen av våra bostäder är föreningens största löpande kostnad. Förra året installerade föreningen prognosstyrning med syftet att sänka uppvärmningskostnaderna. Prognosstyrningen innebär att man för varje tidpunkt beräknar hur mycket energi som ska tillföras en byggnad, baserat på mycket lokala väderprognoser. Utöver väderförhållanden med utetemperatur, vindstyrka, vindriktning och solinstrålning tas också hänsyn till byggnadens egenskaper. Vid konventionell styrning av värmen tas enbart hänsyn till rådande utetemperatur. Detta innebär att elementen kan vara kalla emellanåt men det behöver inte vara fel. Om däremot inomhustemperaturen är lägre än normalt bör du felanmäla till Storholmen.

/Styrelsen

 

Under städdagen 2018-10-13 städades föreningens cykelförråd och de cyklar som bedömdes inte vara i bruk t.ex. med punktering eller som stått oanvända i år, rensades undan för att göra cykelförråden mer användbara. Därför finns nu endast funktionsdugliga cyklar kvar i cykelrummen och övriga är tillfälligt flyttade till ett av föreningens övriga förråd. Nedan finns bilder på allt som flyttades från cykelförråden. Om någon cykel tillhör dig och du vill behålla den så kontakta styrelsen på info@skonstaholm.se så tar vi upp den ur förrådet. Cyklar eller annat som inte hämtas innan 2018-12-31 kommer att polisanmälas och efter ytterligare 3 månader bortforslas från det tillfälliga förrådet.

/Styrelsen

IMG_4222 IMG_4221 IMG_4219 IMG_4218 IMG_4217 IMG_4215 IMG_4214 IMG_4212 IMG_4211 IMG_4210 IMG_4209 IMG_4208 IMG_4207 IMG_4206 IMG_4205 IMG_4204 IMG_4203 IMG_4202 IMG_4200 IMG_4199 IMG_4197 IMG_4193 IMG_4190 IMG_4186 IMG_4185 IMG_4182 IMG_4181 IMG_4231 IMG_4230 IMG_4228 IMG_4227 IMG_4225 IMG_4224 IMG_4223

BRF Skönstaholm logo

2018-10-05

Problem vid övergången till kollektivt bredband

 

Det kollektiva bredbandet verkar fungera för vissa och fungera dåligt för andra. Det har också varit svårt att få kontakt med Bahnhofs telefonsupport på grund av hög belastning.

Styrelsen arbetar för att få en samlad bild av problemen för att ta dem vidare till Bahnhof. Vi behöver därför information om de eventuella problem som ni drabbats av.

Vänligen fyll i uppgifterna nedan (genom att använda formuläret Problem bredband) och lägg i brevlådan på Skönstaholmsvägen 71 senast söndag den 7/10 kl. 18.00, alternativt mejla uppgifterna till info@skonstaholm.se.

Följande uppgifter behöver vi:

 

Namn:_______________________________________________________________________________________________________

 

Adress:______________________________________________________________________________________________________

 

E-post:_______________________________________________________________________________________________________

 

Telefon:_____________________________________________________________________________________________________

 

Kortfattad problembeskrivning:__________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________________________________

De uppgifter du fyller i skickas vidare till Bahnhof.

 

Ni som redan kontaktat styrelsen via e-post kan bortse från detta meddelande.

Gå gärna in på Bahnhofs hemsida för information om eventuella driftstörningar. Här finns också information hur man kan göra felsökning.

Vi beklagar verkligen att det fungerar dåligt för flera av er. Vi arbetar för att problemen ska kunna avhjälpas så fort som möjligt.

 

Låg hastighet i bredbandet?

Om ditt internet fungerar men undermåligt, dvs. inte levererar den hastighet vi blivit utlovade, så kan det bero på olika saker. Generellt kan det handla om att den utrustning man har inte lever upp till den hastighet som utlovas. Här är några saker som du kan undersöka i väntan på hjälp från en tekniker:

Nätverkskabel

Nätverkskablar kan vara av typ Cat 5, Cat 5e och Cat 6. Cat 5 kan bara sända hastighet på upp till 100mb/s, medan Cat 5e & 6 kan sända 1gb/s. Det står oftast på kabeln vilken typ det handlar om. Har du Cat 5, se till att byta kabel.

Router

Routern fördelar nätverkssignalen från fiberkonverterare och till dator/telefoner, trådlöst eller med kabel. Beroende på routerns ålder eller kvalité kan prestanda och eller kompatibilitet variera. Kolla upp märket på din router och ta reda på information om dess prestanda. Routern bör klara av en bredbandshastighet på 1 gigabit per sekund (1 gb/s).

Nätverkskortet

Nätverkskortet är det som sitter i datorn. Detta kan vara gammalt och inte klara av den hastighet som Bahnhof levererar. Det finns olika sätt att ta reda på vilket nätverkskort du har. Enklast är att ringa till Bahnhof support, göra en sökning på internet eller fråga någon granne som kan hjälpa dig att ta reda på detta. Nätverkskortet bör klara av en bredbandshastighet på 1 gigabit per sekund (1 gb/s). Bahnhofs support nås på telefonnummer 010-510 00 00.

/Styrelsen

BRF Skönstaholm logo
2018-10-02
Under tisdagen kunde Bahnhofs tekniker installera fiberkonverterare i alla hus utom 15. De kommer under onsdagsförmiddagen att försöka komma in i de kvarvarande bostäderna. Missar du även denna tidpunkt – hör av dig till 2ndlinebrf@bahnhof.net för att boka en tid. Ange ”Brf Skönstaholm” som ämne i mejlet.
Flera boende har haft problem med att få bredbandet att fungera. Man måste använda en dator ansluten med nätverkskabel första gången för att logga in på Bahnhof. Öppna en webläsare för att starta registreringen på adressen https://dhcp.bahnhof.se. Läs gärna välkomstbrevet som skickades ut den 14 september. Det finns på hemsidan här:
För de hushåll som haft Bahnhofs bredband privat sedan tidigare gäller de tidigare inloggningsuppgifterna. Har du glömt bort dessa – hör av dig till Bahnhofs support på 010-510 00 00.
Några har upplevt problem med att man måste välja EN dator eller enhet för uppkopplingen. Detta beror sannolikt på en inställning i routern. Den får inte vara inställd på ”bryggläge”. Hör av er till Bahnhofs support vid behov så kan de förhoppningsvis hjälpa till.
Vi ber om överseende för de olägenheter som övergången eventuellt orsakat.
    / Styrelsen

BRF Skönstaholm logo

2018-09-28

En dags försening i övergången till kollektivt bredband

Det råder brist på tekniker och Bahnhof tvingas därför att skjuta på installationsarbetet i Skönstaholm en dag. Detta ska dock inte påverka tillgången på bredbandsuppkoppling i lägenheterna eftersom Telia öppen fiber täcker upp under tiden arbetet förskjuts.

Förseningen innebär att Bahnhofs tekniker inte kommer påbörja arbetet med att byta ut fiberkonverterarna i lägenheterna förrän på tisdag. Bahnhof räknar med att man ska hinna med samtliga lägenheter på Söndagsvägen på tisdag förmiddag och Skönstaholmsvägen under tisdag eftermiddag.

Är man inte hemma och inte har möjlighet att lämna iväg en nyckel under tisdagen kommer det finnas möjlighet att få fiberkonverteraren utbytt onsdag förmiddag den 3 oktober. De boende som önskar hjälp med installationen då får mejla till Bahnhof på 2ndlinebrf@bahnhof.net så kan de sammanställa en lista över de bostäder som teknikerna ska besöka på onsdagen. Ange ”Brf Skönstaholm” i ämnesraden i mejlet.

Fem tekniker kommer arbeta i området med att byta ut fiberkonverterarna. Arbetet inne i varje lägenhet tar ungefär 5–10 minuter. Bredbanden kommer troligtvis att fungera även med de befintliga fiberkonverterarna varför några längre avbrott förhoppningsvis inte ska behövas.

Om du inte har möjlighet att vara hemma för att släppa in teknikerna hoppas vi att det går att lämna nycklar till en granne. Det finns också möjlighet att lämna nyckeln till Lasse Hansson på Söndagsvägen 55, tel. 073-055 08 85. Märk i så fall din nyckel med ditt gatunummer.

Vi hoppas att övergången ska gå så smidigt som möjligt och att dessa justeringar i tidplanen inte medför allt för stora olägenheter.

/Styrelsen

BRF Skönstaholm logo

Städdag 13 oktober

Kallelse till städdag

Dag: Lördag den 13 oktober 2018

Tid: Klockan 10:00 – 14:00

Plats: Vi träffas på torget, intill dammen.

Till höstens städdag har vi mycket att göra.

Vi börjar med att gå igenom vad som planeras att göra och fördelar arbetsuppgifterna mellan oss.

Cirka klockan 12 serveras korv med bröd och kaffe.

Ta gärna med de trädgårdsredskap, som du tror kan behövas, för att förbereda området inför vintern. Märk gärna upp de redskap du tar med dig.

Vi ser fram emot en härlig höstdag tillsammans.

Varmt välkomna!

/ Styrelsen, Brf Skönstaholm

 Axplock

Axplock 2018-09-21

Pizzerian

Som tidigare meddelats så har hyresgästen inte reglerat sina skulder varför vi tvingats begära hjälp från kronofogden. Dessa åtgärder brukar ta tid, men när föreningen återfått förfoganderätten avser vi att hyra ut lokalen till någon lämplig verksamhet, helst en restaurang. Vi har redan mottagit intresseanmälningar. Har ni förslag på lämpliga nya hyresgäster, tipsa då gärna styrelsen via info@skonstaholm.se

Städning av soprummen

Städningen av soprummen har varit bristfällig. Styrelsen har varit i kontakt med entreprenören och framfört att städningen måste bli bättre. Det ligger dock på allas vårt ansvar att plocka upp skräp som hamnar på golvet. Det är inte tillåtet att slänga batterier, glödlampor och grovsopor i soprummen avsedda för hushållssopor.

Laddstolpar

De nya laddstolparna för elbilar är installerade och besiktigade. Nästa vecka kommer ladd­stolparna kopplas in på elnätet av Ellvio. Laddplatskön öppnar inom kort.

Städdag

Städdagen äger rum den 13 oktober kl. 10.00–14.00. Separat inbjudan kommer ut i brevlådorna. 

Utomhusarmaturer

Den 23–24 oktober kommer Power Connector AB hit för att montera renoverade armaturer. Förhoppningsvis kommer även nytillverkade armaturer att vara färdiga för montering. Berörda boende kommer informeras separat.

Dränering och återställning

Återställningsarbetet är nu nästan slutfört av entreprenören vid hus 19 och 24. Återställningen av rundeln återstår. Dräneringen av hus 1 har inletts och planeringen av återställningsarbetet pågår. Planen är att återställningen kan inledas i mars/april nästa år.

Planering av kommande fastighetsunderhåll

Hösten är en tid för planering och mer strategiskt arbete för styrelsen. Vi analyserar årets utfall hittills och följer upp de projekt som genomförts. Utifrån detta arbete planerar vi budget och projekt för 2019 och framåt. Vi avser att utreda och planera när och hur underhåll bäst genom­förs. Som stöd i planeringen kommer vi under hösten be er fylla i en enkät om problem med fukt. Vi planerar även att bjuda in till ett medlemsmöte om fastighetsunderhållet under våren.

Vandringar i Skönstaholm

Skönstaholm är en kulturhistoriskt värdefull miljö vilket bl.a. höstens guidade visningar är ett bevis på. Tisdagen den 25 september anordnar ArcDes vänförening, Arkitekturens vänner, en vandring med samling vid Kastanjegården kl. 16.00. För andra året i rad är Skönstaholm ett av besöksmålen i arkitek­turfestivalen Open House Stockholm. Två guidade visningar är inplanerade söndagen den 7 oktober. Föranmälan krävs för båda arrangörernas evenemang.

Information om bytet till kollektivt bredband

Nu är det snart dags för övergången till kollektivt bredband. Bytet inleds med att tekniker från Bahnhof kommer den 1 oktober för att installera Bahnhofs teknik i bredbandscentralen. Det kommer då bli ett avbrott som varar några timmar.

Som styrelsen informerade om den 14 september behöver Bahnhof byta ut fiberkonverterarna i samtliga lägenheter. Arbetet inne i varje lägenhet tar ungefär 5–10 minuter. Bredbanden kommer troligtvis att fungera även med de befintliga fiberkonverterarna varför några längre avbrott förhoppningsvis inte ska behövas.

4–5 tekniker kommer arbeta i området med att byta ut fiberkonverterarna i lägenheterna. Om du inte har möjlighet att vara hemma för att släppa in teknikerna hoppas vi att det går att lämna nycklar till en granne. För den som inte kan vara hemma kan också lämna nyckeln till Lasse Hansson på Söndagsvägen 55, tel. 073-055 08 85.

Givet att teknikerna får tillgång till alla lägenheterna förväntas arbetet vara klart den 2 oktober. Teknikerna börjar den 1 oktober med hus 1 och arbetar sig sedan upp på Söndagsvägen mot torget och fortsätter därefter med Skönstaholmsvägen. En mer exakt tidsuppdelning är svår att ge, enligt Bahnhof.

bahnhof_ordning

 

/ Styrelsen

Den information som skickades ut angående laddplatser 2018-04-06 finns nu på hemsidan: ”Information om laddplatser 2018-04-06″ under Dokument/Övrigt. http://www.skonstaholm.se/dokument-ovrigt/

BRF Skönstaholm logo

2018-09-14

Till bostadsrättsinnehavare och hyresgäster i BRF Skönstaholm

Information om kollektivt bredband

Övergången till det kollektiva bredbandsabonnemanget via Bahnhof närmar sig.

Bifogat detta utskick (se nedan) finns ett välkomstbrev från Bahnhof med information om bredbandet och tilläggstjänsterna IP-telefoni och IP-tv. Vi uppmanar alla boende att ta del av detta välkomstbrev.

Övergången kommer att ske 2018-10-01. Bahnhof kommer då att behöva byta ut de fiberkonverterare som sitter längst bak i de vita skåpen i alla lägenheters källartrappor eller förrådsutrymmen. Tekniker kommer att finnas i området de första dagarna för detta arbete. Mer detaljer om tidpunkter och nyckelrutiner kommer Bahnhof att återkomma om.

Om du inte har möjlighet att vara hemma för att släppa in teknikerna hoppas vi att det går att lämna nycklar till en granne.

Det kollektiva abonnemanget berör bara fibernätet. ComHem-nätet (de vanliga antennuttagen i husen) och de vanliga telefonjacken berörs inte.

Om du saknar fiber till din lägenhet – hör av dig till info@skonstaholm.se.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen Brf Skönstaholm

Välkomstbrev från Bahnhof: Välkomstbrev från Bahnhof, 2018-09-04

BRF Skönstaholm logo

2018-09-12

Meddelande till dig som bor på Skönstaholmsvägen

Som styrelsen tidigare meddelat kommer Tumba glas att utföra garantiarbeten på utsidan av fönster på Skönstaholmsvägen. Arbetet innebär att målare kommer att röra sig utanför husen och utföra arbeten på vissa fönster. Vid några av husen behöver målaren även tillgång till lägenheten för att komma åt fönstren på övervåningen. Tumba glas kommer i dessa fall att kontakta de boende.

Arbetet inleds tisdagen den 18 september.

Notera att detta meddelande endast berör boende på Skönstaholmsvägen.

/Styrelsen

dränering_2

2018-08-28

Viktig information till boende i hus 1 och 2

Bostadsrättsföreningen har kontrakterat företaget Grundkedjan AB för dränering av hus 1 (Söndagsvägen 100–114). I uppdraget ingår även byte av kallvattenledningen mellan hus 1 och 2. Detta innebär att boende på Söndagsvägen 96 och 98 också kommer påverkas.

Arbetena påbörjas den 10 september och beräknas vara färdigt i slutet av oktober. Arbete kommer att pågå vardagar 7–16. Arbetena uppskattas ta 7 veckor plus tid för extraarbeten som tillkommer som byggtiden, så räkna med att det tar lite längre tid. Under tiden som dräneringen pågår kommer både fram- och baksida på ert hus vara en arbetsplats. Entreprenören kommer dessutom behöva nyttja parkeringsplatserna 5083, 5084, 5085, 5086 och 5087 då arbetena på framsidan av hus 1 pågår. De som hyr dessa platser kommer inte behöva betala hyra under tiden parkeringsplatserna nyttjas av entreprenören.

 

Förberedelser

Om ni har växter som ni vill spara kommer det finnas möjlighet att under arbetet förvara dem i ett ”växthotell” som kommer finnas tillgängligt bakom parkeringsplatserna vid vändplanen, bakom sophuset. Växter som är för stora att flytta för hand ska märkas upp med ett plastband, och boende hanterar sedan dessa tillsammans med entreprenören när arbetet startar. De kan hjälpa till att flytta växter med grävmaskin.

Pallkragar och plastband finns i källargången under Söndagsvägen 100. Jord finns i en stor säck bredvid nedfarten till tennisplanen. Tänk på att plantera växterna tätt för att få plats med alla växter.

Vi ber er även att ta bort fasta strukturer såsom till exempel trädäck och planteringslådor. Dessa måste vara borttagna när dräneringsarbetet på baksidan påbörjas (se nedan). Kostnaden för bortforsling av eventuella kvarvarande fasta strukturer och övrigt lösöre (trädäck, utemöbler, grillar, blomlådor, etc.), som måste avlägsnas av entreprenören, kommer att debiteras respektive bostadsrättshavare/hyresgäst. De bodar som nu står en bit från husen behöver inte flyttas för att dräneringsarbetet ska kunna genomföras. Plattläggning behöver inte heller flyttas ifall ni inte vill ta tillvara plattorna för användning på annan plats eller liknande, de behövs inte för återställandet.

Eftersom dräneringen kommer påbörjas på framsidan av hus 1 är det inte nödvändigt att baksidorna är förberedda till den 10 september, utan baksidorna ska vara färdiga till den 1 oktober, det gäller även Söndagsvägen 96 och 98.

Staketen mellan baksidorna kommer monteras ner av entreprenören. Nya staket kommer uppföras enligt det återställningsprogram som utarbetas för hus 1 (se nedan).

Om möjligt ska boende i hus 1 flytta brevlådan till andra sidan gångvägen för att minska risken av att postlådan skadas. Flytten av postlådorna ansvarar de boende själva för och måste vara genomförd senast till den 10 september.

För att undvika skador på utomhusarmaturerna på baksidan av hus 1 måste de monteras ner. De boende kontaktas när det är dags eftersom elen till lamporna måste vara avstängd när arbetet sker.

Planen är att man ska kunna använda entrédörrarna under hela arbetet. Väggfasta trappor kommer inte monteras. Dräneringen innebär djupa gravar utmed huset som kommer skyddas med staket enligt regelverket, men var uppmärksam på att det är djupt. Det är mycket viktigt att hålla uppsikt på små barn som i värsta fall kan ta sig förbi skyddsstaketen.

Det kommer att ske ett kortare avbrott på vattnet (~2h) i samband med att den nya kallvattenledningen mellan hus 2 och 1 tas i bruk. Avbrottet kommer ske dagtid och de boende kommer få separat information när det är dags.

 

Informationsmöte

Ett informationsmöte hölls för boende i hus 1 och 2 den 20 augusti kl. 19.00 i föreningslokalen i Centrumhuset. Vid mötet medverkade representanter från bostadsrättsföreningens styrelse, Storholmen förvaltning och Grundkedjan. Mötet syftade till att närmare informera om dräneringsarbetet, tidplan och förberedelserna inför dräneringen. Denna text har uppdaterats utifrån de frågor som kom upp.

Om du har fler frågor, tveka inte att ta kontakt enligt kontaktuppgifterna nedan.

Vi är tacksamma för era iakttagelser om områden där det brukar svämma över vid regn eller där det på vintern bildas is.

 

Frågor fram till 1 september

Frågor angående hantering av växter och uteplatser fram till den 1 september kontakta styrelsen på info@skonstaholm.se.

 

Frågor efter 1 september

För att frågor från och med arbetet startar den 1 september kontakta våra projektledare på Storholmen:

Martina Andersten & Urban Bladin

Projektledare Storholmen

tel: 08-520 252 00

E-post: projekt@storholmendirekt.se

För direkta frågor kring flytt av växter eller liknande kan ni kontakta entreprenören Grundkedjan direct. Dock ej för frågor som bör dokumenteras eller beslutas om, då är det alltid bättre att vända sig till Storholmen som vid behov kontaktar Grundkedjan och/eller styrelsen.

Entreprenör dränering:

Jan Magnusson

Projektledare Grundkedjan

tel: 070-589 53 33

E-post: jm-konsult@telia.com

 

Efter dränering

Efter genomförd dränering kommer marken återställas enligt det program som Landskapslaget tagit fram. Landskapslaget har, utifrån Walter Bauers tidiga skisser, tagit ett helhetsgrepp kring hela området för att ta fram viktiga karaktärer och skapa en sammanhållen gestaltning och utformning av området, men även tittat specifikt på vad som karaktäriserar respektive länga. Efter dräneringen kommer tidigare byggda konstruktioner och byggnationer ej att återställas och det är inte tillåtet att uppföra dessa igen utan tillstånd från styrelsen.

Närmare information om återställningen och möjliga tillval kommer under hösten. Återställningsarbetet är planerat till våren 2019. Upphandling av entreprenör för återställningen sker efter sommaren.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Axplock

Kollektivt bredband

Som styrelsen tidigare informerat om så har föreningen tecknat ett kollektivt bredbandsabonnemang med Bahnhof. Övergången kommer ske 2018-10-01. Vi vill återigen påminna om att det är varje boendes ansvar att avsluta befintligt internetabonnemang till 2018-10-01 för att undvika dubbla kostnader. 

Laddstolpar

De nya laddstolparna för elbilar är installerade och besiktigade. Vi har ännu inte fått besked från elnätsföretaget, Ellvio, när stolparna kopplas in på elnätet. Styrelsen kommer träffa Storholmen i början av september för att diskutera administrationen av parkeringskön.

Städdag

Höstens städdag äger rum den 13 oktober kl. 10.00 – 14.00. Separat inbjudan kommer ut i brevlådorna.

Resultatet från fönsterbesiktningen

Fönsterbesiktningen visade att Tumba glas gjort ett gott jobb med att renovera våra fönster. Rätt underhållna kan måleriarbetet hålla i flera decennier innan de behöver målas om igen. Vi kan själva bidra till ökad livslängd och därmed lägre kostnader genom att rengöra fönsterkarmarna och fönsterblecken varje gång man putsar fönstren. Att fästa saker med spik och skruv i utvändiga karmar, dörrar och träpaneler bidrar till ökat underhåll och ska därför undvikas. Garantiarbete kommer utföras av Tumba glas inom kort.

Inredning och ombyggnation i källare

På begäran av några boende besökte en fuktexpert från Condo Consult AB Skönstaholm för att bedöma och föreslå åtgärder mot fukt- och mögel i källare. Resultatet visade att bristfällig ventilation och fel materialval vid inredning bidrar till fukt- och mögelproblem. Vi vill uppmana alla som planerar att bygga om eller renovera sin källare att läsa ”Riktlinjer för förändring av bostadens in- och utsida”. Dokumentet finns på föreningens hemsida och innehåller tips om hur man undviker problem med fukt- och mögel i källaren.

Pizzerian

Pizzerian är fortfarande stängd av ägaren. I månadsskiftet avgörs om Lilla hörnan kommer öppna igen eller om det blir aktuellt att leta efter en ny hyresgäst.

Dränering av hus 1

I somras kontrakterades Grundkedjan AB för att dränera hus 1 (Söndagsvägen 100–114). Kontraktet omfattar också byte av kallvattenledning mellan hus 1 och 2. Arbetet påbörjas den 10 september och beräknas vara färdigt i slutet av november. Styrelsen kommer inom kort inleda planering och upphandling för återställning efter dräneringen.

Rundeln och dess återställning

Abtot som arbetar med återställningen efter dräneringen av hus 19 och 24 använder rundeln som sin avställningsplats. Det är lite olyckligt men är vad som finns att tillgå. De väntas vara klara vecka 42. Därefter behöver de ytterligare ett par veckor för att avinstallera sig.

Våra gräsytor är tilltygade efter de stora maskiner som har varit nödvändiga för de arbeten som har utförts i området. Gräsytorna kommer återställas under hösten.

 Takomläggning

Som styrelsen tidigare informerat om påbörjas takomläggning av hus 11 (Skönstaholmsvägen 30–44) vecka 35. Takomläggningen kommer utföras av Johanneshovs plåtslageri AB.

Renoveringsarbeten på centrumhuset

Stadig hand måleri som under sommaren renoverat ytterdörrar på Söndagsvägen (hus 2, 4 och 5) renoverar nu utbyggnaden vid pizzerian. Arbetet väntas vara klart vecka 35 eller 36.

/ Styrelsen

 
Nyhet

Skönstaholm är ett område ritat med stor omsorg om detaljer och planerat i landskapet för att bilda ett litet samhälle. Området är idag mycket välbevarat och sammanhållet. Det gör området unikt och höjer det ekonomiska värdet på våra bostäder. Det ligger därför i allas vårt intresse att området fortsätter vara enhetligt och sammanhållet.
Om du som bostadsrättshavare eller hyresgäst vill göra förändringar inne eller ute, finns ett antal begränsningar i vad som är tillåtet, med eller utan ansökan om tillstånd. Styrande är att såväl byggnader som mark ägs av föreningen, och innehav av en bostadsrätt innebär att du, i stora drag, endast får ändra på det som är ditt underhållsansvar. Övriga ändringar kan vara möjliga, men först efter styrelsens medgivande.

Som vägledning för vad som är tillåtet, och när man behöver styrelsens medgivande har föreningen sammanställt dessa riktlinjer.
Riktlinjerna bygger på föreningens stadgar och de styrdokument som föreningen antagit. Stadgarna är grundläggande och beskriver bostadsrättsinnehavarens ansvar (12 §), föreningens ansvar (13 §) vilka förändringar av bostadsrättsinnehavarens bostad som kräver tillstånd (14 §), samt att all mark tillhör föreningen och att styrelsen måste godkänna de flesta bygg- och markarbeten utomhus (44 §).

I stadgarna framgår också att Skönstaholm är en kulturhistorisk värdefull miljö (44 §) och styrelsen har mot bakgrund av detta tagit fram dokumentet Antikvariska råd och riktlinjer. Detta dokument antogs vid föreningens årsstämma 2012 och är vägledande för föreningens fastighetsunderhåll, men är också en grund för vilka bygg- och markarbeten som tillåts. Styrelsen har också låtit ta fram motsvarande underlag för park- och trädgård samt inredning och ombyggnad av källare, för att undvika fuktskador.

När du vill bygga om, gör din ansökan i god tid
Tänk på ansökan ska göras skriftligt i god tid före arbetet ska påbörjas och minst sex veckor innan planerad start för större projekt. Ansökan skickas enklast till info@skonstaholm.se. Bifoga en bild av hur det ser ut i dag och en skiss eller ritning över vilka förändringar du har tänkt göra. Beakta att styrelsen har möte ungefär var fjärde vecka under höst, vinter och vår, men inga möten under sommaren.

Hyresgäst
Om du är hyresgäst gäller andra regler. Som hyresgäst har du inte rätt att genomföra förändringar i din lägenhet utöver renovering av ytskikt (målning, tapetsering osv).

Om tillstånd saknas
Ombyggnad som genomförs utan föreningens tillstånd kan medföra krav på dig att återställa lägenheten till ursprungligt skick. Föreningen kan annars låta genomföra sådan återställning på din bekostnad. I värsta fall kan också rätten till lägenheten förverkas.

Utförliga riktlinjer finns under: www.skonstaholm.se/dokument-ovrigt

Axplock

Dränering
Dräneringen av hus 19 håller på att avslutas. Vid arbetet upptäcktes att tre kallvattenledningar måste bytas ut. Bytet av kallvattenledningarna innebär att dräneringsarbetet förlängs med ytterligare tre veckor. Detta ska dock inte påverka tidsplanen för återställningen efter dräneringen. Uppdatering 2018-06-18: Återställningen vid länga 19 och 24 utförs av Abtot och Landskapslaget och inleds med ett uppstartsmöte den 20 juni. Veckan efter midsommar drar återställningsarbetet igång. Arbetet för båda längorna beräknas ta totalt ca 8 veckor och börjar med länga 24. Återställningen vid länga 19 dröjer sannolikt till augusti.

En besiktning av den tidigare entreprenörens dräneringsarbete vid hus 19 har genomförts och resultatet visar på betydande brister. Nu väntar en rättslig process med målsättningen att föreningen ska få tillbaka entreprenadarvodet samt ersättning för de merkostnader som det felaktigt utförda arbetet medfört.

Kommande vecka kommer styrelsen slutföra upphandling av dränering av hus 1 (Söndagsvägen 100–114). Planen är att arbetet ska kunna påbörjas i mitten av augusti. Boende i hus 1 kommer att informeras separat när upphandlingen är klar.

Garantibesiktning av fönstermålning
Styrelsen har tidigare skickat ut en enkät om garantibesiktning av fönstermålning. Besiktningen genomförs den 20 juni med start kl. 07.00. Vi uppmanar alla boende på Skönstaholmsvägen att anmäla målningsskador på fönstrens utsida via den länk som tidigare skickats ut. Har ni möjlighet att vara hemma eller lämna nyckel till hemmavarande granne eller styrelsen så underlättar detta besiktningen av fönstren på andra våningen.

Takrenovering
Styrelsen har tidigare beslutat om takomläggning för områdets samtliga hus. Styrelsen har beslutat att anlita Johanneshovs plåtslageri för takomläggning av längorna 10 och 11 (Skönstaholmsvägen 16–44). Företaget har tidigare genomfört takrenovering i området. Arbetet på hus 11 (Skönstaholmsvägen 30–44) påbörjas i mitten av augusti och pågår i 6–7 veckor. Åtgärderna ingår i den plan för takbyten som tidigare utarbetats. Hus 10 påbörjas efter nyår. Boende i längorna 10 och 11 kommer att informeras separat.

Dörrmålning
Föreningen har anlitat företaget Stadig hand för att måla ytterdörrarna på hus 2, 4 och 5 (Söndagsvägen 60–76 resp. 86–98). Boende kommer inom kort att kontaktas av styrelsen.

Armaturer
Brf Skönstaholm har beviljats bidrag för förvaltning av värdefull kulturmiljö på 47 000 kr. Länsstyrelsens skriver i sin motivering att ”Radhusområdet Skönstaholm har höga kulturhistoriska värden. Det är angeläget att byggnaderna varsamt restaureras så att kulturhistoriska värden bevaras”. Bidraget avser tillverkning av glas till våra originalarmaturer vid entrédörrarna. Berörda boende att kommer kontaktas när glasen är färdiga för montering.

Nya riktlinjer
Många renoveringsprojekt planeras inför sommaren. Skönstaholm är unikt och mycket välbevarat och sammanhållet. Det höjer det ekonomiska värdet på våra bostäder. Därför ligger det i allas vårt intresse att området fortsätter vara enhetligt och sammanhållet.

Om du som bostadsrättshavare eller hyresgäst vill göra förändringar inne eller ute, finns ett antal begränsningar i vad som är tillåtet, med eller utan ansökan om tillstånd. För att underlätta planeringen av ditt projekt finns nu ett nytt dokument: ”Riktlinjer för förändring av bostadens in- och utsida”. Ta gärna en titt på dessa riktlinjer innan du ger dig i kast med ditt bygg- eller renoveringsprojekt. Du hittar riktlinjerna på föreningens hemsida: www.skonstaholm.se/dokument-ovrigt.

Bredband
Som styrelsen tidigare informerat om så har föreningen tecknat ett kollektivt bredbandsabonnemang med Bahnhof. Övergången kommer ske 2018-10-01. Vi vill påminna om att det är varje boendes ansvar att avsluta befintligt internetabonnemang till 2018-10-01 för att undvika dubbla kostnader.

Laddplatser
Som styrelsen tidigare informerat om så har föreningen inlett ett samarbete med företaget Eways för installation av laddstolpar till våra kommande laddplatser för elbilar. Arbetet är något försenat och beräknas nu vara färdigt efter sommaren.

Trädgårdsavfall
Styrelsen vill uppmärksamma alla boende på att det finns en kompost nere vid tennisbanan där allt trädgårdsavfall kan läggas. Det ser inte bara tråkigt ut med löv- och rishögar i skogen utan kan också innebära en brandfara när det är torrt ute.

Ny styrelse
Den nya styrelsen har efter stämman arbetat hårt för att sätta sig in i bostadsrättföreningens alla pågående och kommande projekt, samt de frågor som kräver extra bevakning i framtiden. Den nya styrelsen är:

Henrik Segerpalm, ordförande
Dag Lundén, vice ordförande
Linda Westin, sekreterare
Magnus Jung, kassör
Robin Divander, ord. ledamot, Trädgård och skötsel
Fredrik Burman, ord. ledamot, Bygg och fastighet
Petter Bergström, ord. ledamot, Drift, parkering och uthyrning
Klara Strandå, suppleant, Trädgård och skötsel
Gunnar From, suppleant, Bygg och fastighet
Uno Helmersson, suppleant, Drift, parkering och uthyrning

Har du frågor, synpunkter eller vill engagera dig, skriv då till styrelsen: info@skonstaholm.se.

Sköna sommarhälsningar!

/Styrelsen

På Brf Skönstaholms årsstämma 15 maj beslutade stämman att föreningen ska teckna ett kollektivt bredbandsabonnemang hos Bahnhof. Det här innebär att alla boende i Skönstaholm – såväl medlemmar som hyresgäster – kommer att få internetuppkoppling via det befintliga fibernätet på 1000/1000 Mbit/s för 125 kronor i månaden. Avgiften kommer att tas ut på de vanliga avierna från Storholmen. Eftersom det är ett kollektivt abonnemang kommer alla hushåll att debiteras, oavsett om man använder anslutningen eller inte.

Övergången kommer att ske 2018-10-01. Bahnhof kommer då att behöva byta ut de mediekonverterare som sitter längst bak i de vita skåpen i alla lägenheters källartrappor eller förrådsutrymmen. Vi återkommer med mer information om detta arbete.

Varje boende ansvarar för att avsluta sitt befintliga internetabonnemang till 2018-10-01 för att undvika dubbla kostnader.

I avtalet ingår IP-telefoni utan extra kostnad utöver samtalstaxa. För IP-telefoni krävs Bahnhofs egen router Tilgin HG 2501 som kostar 710 kronor att köpa.

I avtalet ingår även sex e-postadresser och en hemsida med 3 Gb lagringsyta för de hushåll som önskar.

IPTV-abonnemang kan tecknas genom Bahnhofs samarbetspartner sappa.se. Då krävs en särskild tv-box som boende får bekosta själv. Pris varierar beroende på kanalpaket och bindningstid. Andra företags IPTV-tjänster kommer att vara spärrade i Bahnhofs nät.

Observera att ComHem-nätet (de vanliga antennuttagen i husen) inte berörs. I det nätet finns grundutbudet av tv-kanaler både analogt och digitalt kvar som vanligt. Egna tv-abonnemang hos ComHem behöver inte förändras. Tivo kommer fungera som vanligt.

Om du saknar fiber till din lägenhet eller har frågor om det kollektiva bredbandsabonnemanget – hör av dig till info@skonstaholm.se.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen Brf Skönstaholm

IMG_1627

Vi påminner alla medlemmar om årsmötet i morgon! Observera att det är Kvickentorpsskolan i år, och inte Skönstaholmsskolan.

Tid: Tisdag 15 maj, kl 18.00

Plats: Kvickentorpsskolans matsal

Gå in genom skolans huvudentré på ovansidan. Se bilden ovan.

Handlingarna som delats ut i lådorna hittar ni även här:

Kallelse, fullmakt och motioner, Brf Skönstaholms föreningsstämma 2018

Årsredovisning 2017, Brf Skönstaholm

Valberedningens förslag maj 2018

Vi bjuder på kaffe och kaka!

Väl mött!

/Styrelsen

Axplock

Pizzerian

Vår hyresgäst Pizzeria Lilla Hörnan har förlorat sitt serveringstillstånd och Tolga som driver verksamheten har sagt att han förmodligen kommer att stänga restaurangen. Eftersom det finns en del rykten om vad som ligger bakom problemen vill styrelsen ge följande information.

Pizzerian har under det senaste året inte betalat sin hyra fullt ut. Betalningar har inkommit, men inte på fullt belopp, och en månadshyra i somras uteblev helt. Trots att vår förvaltare gjort många försök att kommunicera med hyresgästen har skulden växt och överlämnats till inkasso. Styrelsen har haft möten med Tolga och försökt lösa situationen. Vi har bland annat erbjudit en avbetalningsplan.

Stockholms stads tillsynsenhet har samtidigt, utan styrelsen kännedom, inlett ett tillsynsärende eftersom pizzerian även har haft skulder till det allmänna (Socialnämndens diarienummer: 9.5-09175/2017). Tillsynsenheten har då funnit brister i hur nya ägarförhållanden redovisats samt hur ägarna styrkt finansieringen. Vidare har två av företagets företrädare bedömts olämpliga i ekonomiskt hänseende. Utifrån dessa brister har kommunen beslutat att återkalla serveringstillståndet. De skulder som pizzerian har till Brf Skönstaholm har inte legat till grund för kommunens beslut.

Styrelsen beklagar om pizzerian tvingas stänga. Den är uppskattad i området och har funnits här länge. Om så ändå blir fallet kommer vi att leta efter en ny hyresgäst. Avsikten är i så fall att lokalen i första hand ska fortsätta att hyras ut som restaurang.

Ny trädgårdsentreprenör

Från 30 april tar vår nya trädgårdsmästare Petter Thorson (bilden) över skötseln av Skönstaholm. Petter kommer att vara här främst på måndagar. Han har redan börjat beskära buskar och rensa i rabatter. Vi hälsar Petter varmt välkommen!

Petter Thorson

Trädbeskärning

En arborist från företaget Trädmästarna kommer att åtgärda de punkter som framkommit i genomgången av vår trädvårdsplan. Det handlar om 12 träd som ska beskäras och ses över.

Dränering

Dräneringen av hus 24 är avslutad och slutbesiktigad. Några mindre brister upptäcktes som nu ska åtgärdas av Grundkedjan. Arbetena kring hus 19 har påbörjats. När den tidigare entreprenörens arbete har dokumenterats kommer den rättsliga processen mot det företaget att inledas.

Återställningsarbetena kommer att utföras av företaget Abtot. Ett informationsmöte för berörda boende ska hållas 3 maj. Några boende har upplevt brister i informationen kring dräneringsarbetena. Styrelsen har därför bett projektledarna på Storholmen att framöver dela ut informationsbrev minst varannan vecka till de hushåll som berörs.

Skorstenar

En garantibesiktning av våra skorstenar har utförts. Ett antal skador framkom, och dessa ska nu åtgärdas av entreprenören.

Entrén till ateljéerna

För att göra entrén till Centrumhusets övervåning lite trevligare kommer en glasmästare att byta ut den nuvarande plåten i entrépartiet till vänster om garagen mot glas. Glaset kommer vara inbrottssäkert lamellglas. Sedan tidigare har trädetaljerna kring entrén målats.

Städdag

Tack alla Skönstaholmare som slöt upp på städdagen 22 april! Det var som vanligt gott om folk och god stämning. Så snabbt det kan bli så mycket gjort när vi hjälps åt!

Årsmöte

Årets stämma den 15 maj kommer att hållas i Kvickentorpsskolans matsal eftersom Skönstaholmsskolans matsal tyvärr inte är tillgänglig. Kallelse och årsredovisning delades ut i lådorna 28 april. Vid frågor går det bra att skicka ett mejl till info@skonstaholm.se.

Trevlig helg önskar styrelsen!

Vår hyresgäst Pizzeria Lilla Hörnan har förlorat sitt serveringstillstånd och Tolga som driver verksamheten har sagt att han förmodligen kommer att stänga restaurangen. Eftersom det finns en del rykten om vad som ligger bakom problemen vill styrelsen ge följande information.

Pizzerian har under det senaste året inte betalat sin hyra fullt ut. Betalningar har inkommit, men inte på fullt belopp, och en månadshyra i somras uteblev helt. Trots att vår förvaltare gjort många försök att kommunicera med hyresgästen har skulden växt och överlämnats till inkasso. Styrelsen har haft möten med Tolga och försökt lösa situationen. Vi har bland annat erbjudit en avbetalningsplan.

Stockholms stads tillsynsenhet har samtidigt, utan styrelsen kännedom, inlett ett tillsynsärende eftersom pizzerian även har haft skulder till det allmänna (Socialnämndens diarienummer: 9.5-09175/2017). Tillsynsenheten har då funnit brister i hur nya ägarförhållanden redovisats samt hur ägarna styrkt finansieringen. Vidare har två av företagets företrädare bedömts olämpliga i ekonomiskt hänseende. Utifrån dessa brister har kommunen beslutat att återkalla serveringstillståndet. De skulder som pizzerian har till Brf Skönstaholm har inte legat till grund för kommunens beslut.

Styrelsen beklagar om pizzerian tvingas stänga. Den är uppskattad i området och har funnits här länge. Om så ändå blir fallet kommer vi att leta efter en ny hyresgäst. Avsikten är i så fall att lokalen i första hand ska fortsätta att hyras ut som restaurang.

/ Styrelsen

Kallelse till städdag

Dag: Söndag den 22 april 2018

Tid: Klockan 10.00 – 14.00

Plats: Vi träffas på torget, intill dammen

Till vårens städdag så har längledarna tillsammans med trädgårdsgruppen planerat att vi skall rensa och plantera nytt i rabatten utanför lokalen och kring lekparken vid Skönstaholmsvägen 17-25. Men vi kommer även att behöva sedvanligt fix i vårt fina område.

Vi börjar med att gå igenom vad som behöver göras och fördelar arbetsuppgifterna mellan oss.

Cirka kl. 12.00 serveras korv med bröd och kaffe.

Ta med de trädgårdsredskap, som du tror kan behövas, för att förbereda området inför sommaren.

Vi ser fram emot en härlig söndagsförmiddag tillsammans

Varmt välkomna!

/Styrelsen, Brf Skönstaholm

Axplock

Dränering
Styrelsen har beslutat att anlita företaget Abtot AB för återställningsarbetena efter dräneringen av hus 24 och 19. Abtot har lämnat det mest fördelaktiga anbudet vad gäller pris och snabbhet. De har också fått goda referenser och finns med på den lista av rekommenderade företag som Landskapslaget har tagit fram.

På grund av den sena våren och många andra uppdrag kommer arbetet att påbörjas först efter midsommar. Ett informationsmöte med berörda boende kommer att hållas i slutet av april.

Laddplatser
Styrelsen har tagit fram nya riktlinjer för hur köhantering och tilldelning av de blivande laddbilsplatserna (plats 5001-5014) ska ske. Separat skrivelse kommer inom kort. Arbetet med att gräva och installera laddstolpar beräknas vara klart i sommar.

Ny trädgårdsentreprenör
Avtalet med IT-underhåll är uppsagt till sista mars. Snöröjningsberedskap kommer dock finnas till 15 april. Trädgårdsskötseln kommer framöver att skötas av Petter Thorson och hans kollega. Petter har en gedigen trädgårdsutbildning och flera års erfarenhet av både trädgårdsanläggning och skötsel. Han är väl införstådd med Skönstaholms historia och värdet av våra grönytor.

Styrelsen har också påbörjat upphandling av snöröjning inför nästa vinter.

Inför kommande grussopning av våra gångvägar får alla boende som har möjlighet gärna sopa ut grus från gräsmattorna på gångvägarna. Då blir behovet av att blåsa gruset med lövblås mindre.

Kollektivt bredband
Avtalet med Telia om ”Öppen fiber” har sagts upp till 2018-09-30. Styrelsen förbereder en proposition till årsmötet om kollektiv anslutning med Bahnhof för 125 kr/mån för 1000/1000 Mbit för alla boende.

Elavtal
Styrelsen har förhandlat om elavtalen för vår fastighetsgemensamma el. Vi byter från Borås Elhandel till Tranås Energi från och med 1 maj. Priset sänks då från ca 70 öre/kWh till 56 öre/kWh.

Städdag
Vårens städdag är söndag 22 april. Separat inbjudan kommer i lådorna.

Årsmöte
Årets stämma den 15 maj kommer att hållas i Kvickentorpsskolans matsal eftersom Skönstaholmsskolans matsal tyvärr inte är tillgänglig. Kallelse kommer som vanligt minst två veckor före stämman.

Glad påsk önskar styrelsen!

Axplock

Dränering

Vädret har fortsatt att försena dräneringsarbetena. Nytt slutdatum för hus 24 är slutet av mars. Direkt därefter påbörjas dräneringen av hus 19. De tre offerter som inkommit om markåterställningen sammanställs och utvärderas nu. När vi bestämt vilken firma det blir kommer ett informationsmöte att hållas.

Garantibesiktning av skorstenar

Puts har släppt från en del av skorstenarna som renoverades för mindre än fem år sedan. Styrelsen har anlitat Per Andersson Målerikonsult för en garantibesiktning. Besiktningen kommer att utföras senare i vår.

Renovering av utearmaturer

Den 3-4 maj fortsätter företaget Power Connector AB att montera nya och ta ner utvalda utearmaturer som ska renoveras. Berörda boende kommer att kontaktas av styrelsen.

Renovering av ytterdörrar

Entrédörrarna i sick sack-längan är nu nästan färdigrenoverade. Inför kommande renoveringar av dörrarna i resten av området har styrelsen beslutat att upprätta en kulörtplan. Under våren kommer därför ett urval av dörrar att skrapas för att det ska vara möjligt att ta reda på dörrarnas ursprungliga kulörer.

Laddplatser

Föreningen har beviljats 200 000 kronor i bidrag för installation av laddplatser för elbilar. Det motsvarar knappt hälften av investeringskostnaden på ca 450 000 kronor.

Ny trädgårdsentreprenör

Förhandling om hävning av avtalet med vår trädgårdsentreprenör IT Underhåll pågår. Vi återkommer så snart vi har ytterligare information.

Städdag och stämma

Vårens städdag blir söndag 22 april. Fokus kommer ligga på ytorna kring Centrumhuset och lekplatsen nedanför Skv 17-23.

Datumet för årets stämma är satt till tisdag 15 maj. Motioner till årsmötet ska vara inlämnade senast 31 mars.

Ateljéplats?
Är du verksam konstnär, illustratör eller formgivare? Högst upp i Centrumhuset huserar nio personer som delar på fyra ateljéer. Du är välkommen att ställa dig i kö ifall du behöver en ateljé! Mejla ateljeforeningenkvallen@gmail.com eller ring på 0734-222 868, hälsar Olof Svenblad på Ateljéföreningen Kvällen.

Fotografering i området

Under våren kommer styrelsens bygg- och fastighetsutskott att fotografera hela Skönstaholm för dokumentation och som underlag inför kommande underhållsarbeten. Så ser ni någon smyga med kamera i trädgårdarna är det inte nödvändigtvis något suspekt. :-)

/ Styrelsen

Ett meddelande från Ateljéföreningen som hyr vindsvåningen i Centrumhuset:

Är du verksam konstnär, illustratör eller formgivare och bor i Skönstaholm? På övervåningen i Centrumhuset på Söndagsvägen 38 är vi totalt nio personer som delar på fyra ateljérum och ett gemensamt kök + matrum. Du är välkommen att ställa dig i vår intressekö ifall du behöver en ateljé och det blir en plats ledig! Vi kommer också framöver ha regelbundna AW:s, med start 9 mars kl 17. Kom gärna på besök då!

Maila oss på ateljeforeningenkvallen@gmail.com eller ring Olof på 0734 222 868.

Axplock

Dränering

Dräneringen av hus 24 har dragit ut på tiden, men beräknas vara klar i slutet av februari. En tidigare upptäckt skada på huvudavloppsledningen utanför sick sack-längan har lagats. Den gamla huvudvattenledningen som går mellan hus 22 och hus 24 behöver grävas upp och bytas. Dräneringen av hus 19 påbörjas när tjälen har gått ur marken.

Storholmen genomför nu en upphandling av entreprenör för återställandet av marken kring husen. När vi bestämt vilken firma det blir kommer ett informationsmöte att hållas.

Styrelsen har beslutat att inte påbörja ytterligare dräneringar innan sommaren. Näst på tur till hösten står hus 1.

Renovering av ytterdörrar

Många ytterdörrar är i behov av renovering och målning. I ett första steg har styrelsen beslutat att låta målarfirman Stadig Hand slipa och måla dörrarna på sick sack-längan, eftersom dörrarna där varit mest slitna. Efter en utvärdering kommer arbetet att fortsätta på de längor med mest slitna dörrar.

Renovering av utearmaturer

Företaget PowerConnector AB har åtagit sig att montera nya och ta ner utvalda utearmaturer som ska renoveras. Arbetet inleds under vecka 7. Berörda boende kommer att kontaktas av styrelsen.

Laddplatser

Vi väntar fortfarande på besked om föreningen får bidrag från Naturvårdsverket för laddboxar för elbilar. Arbetsgruppen jobbar med ett utkast till policy för hur platserna ska tilldelas och befintliga parkeringsplatsinnehavare ska flyttas.

Ny trädgårdsentreprenör

Vi har haft många klagomål på vår trädgårdsentreprenör IT Underhåll. Styrelsen upplever att deras arbete har blivit mycket sämre och inte längre är värt pengarna vi betalar. En process kring att häva avtalet i förtid har inletts. Styrelsens trädgårdsgrupp har tittat på alternativa entreprenörer och har en ny trädgårdsmästare i startgroparna.

Kollektivt bredband

Enkäten kring kollektivt bredband besvarades av 55 hushåll varav 47 var positiva. Styrelsen har för avsikt att lägga fram ett förslag till föreningsstämman att teckna kollektivt bredband från och med 1 oktober 2018. Det skulle innebära att samtliga hushåll ansluts och får betala en fast men lägre summa (ca 125 kr/mån) för bredbandsuppkopplingen, oavsett om man använder den eller inte. Vi råder alla boende att tills vidare inte förlänga eller teckna nya egna abonnemang med långa bindningstider.

/ Styrelsen

Kära grannar!

Nu runt jul brukar det bli mer skräp än vanligt. Tänk på att försöka packa ihop soporna ordentligt innan ni kastar i de olika kärlen. Plocka gärna upp skräp som någon annan kanske har missat så att vi alla hjälps åt att hålla snyggt och slipper onödiga kostnader för extra sophämtning och städ.

Batterier och annat som hör hemma i grovsoprummet får ni inte kasta i vanliga soprummen.

Prata gärna med era grannar om ni åker bort över jul- och nyårshelgen. Låt gärna ytterbelysningen vara tänd och ta hjälp av varandra med att tömma brevlådor och skotta framför entréerna. Tänk också på att hälsa på okända människor och visa besökare att de blir uppmärksammade i Skönstaholm. Då kan vi förhoppningsvis skrämma bort eventuella inbrottstjuvar.
 
Glöm inte heller att hålla ett extra öga på levande ljus!

God jul och gott nytt år önskar vi i styrelsen!

IMG_9263
Den 7 december börjar tv-serien ”Bye Bye Sverige” med Erik Haag och Lotta Lundgren i SVT. Delar av ett program är inspelat i Skönstaholm! De har filmat i ett av husens kök och vardagsrum, samt även spelat in scener utomhus.

Så väl värt att hålla ögonen öppna!

BRF Skönstaholm har idag Telia Öppen Fiber indraget till lägenheterna vilket ger alla hushåll möjlighet att teckna ett individuellt avtal för bredband, TV och telefoni med någon av de operatörer som levererar tjänster över Telias öppna nät. Det går också att teckna ett individuellt avtal för bredband, TV och telefoni via ComHems koax-nät (tv-uttagen) som finns indraget till lägenheterna.

Avtalet med Telias öppna nät löper ut 2018-09-30. Styrelsen har frågat olika leverantörer om pris för ett gruppavtal för bredband. Med ett sådant gruppavtal skulle alla hushåll kollektivanslutas till samma bredbandsleverantör, men till ett mycket lägre pris än vad individuella abonnemang kostar idag.

Billigast är Bredband2 som erbjuder bredband 1000/1000 Mbit/s för 90 kr/mån per hushåll.

Som en jämförelse kostar bredband med motsvarande hastighet 999 kr/månaden hos Telia och 899 kr/mån hos ComHem om du tecknar ett individuellt avtal.

Styrelsen vill nu undersöka om det finns ett intresse bland hushåll i Skönstaholm för att teckna ett gruppavtal för bredband med Bredband2 med början 2018-10-01. Kostnaden kommer då att läggas på avierna från Storholmen.

Styrelsen vill också samtidigt passa på att undersöka om det finns ett intresse bland hushåll i Skönstaholm för att ta in offerter för ett gruppavtal för TV.

Ni kan svara genom att fylla i svarstalongen nedan, riva av den och lämna den i brevlådan på Skönstaholmsvägen 10 alternativt fylla i enkäten på följande länk: https://goo.gl/forms/BOlCtWUdlSazkq1C2.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen
BRF Skönstaholm

Axplock

Årsavgifter och hyror

Styrelsen har beslutat att höja årsavgifterna med 5 procent från årsskiftet. Föreningen klarar drift, skötsel och löpande reparationer med god marginal, men det långsiktiga underhållsbehovet enligt underhållsplanen är högt. Det handlar bland annat om takrenoveringarna och dräneringsarbetena. Med höjningen bör vi klara nästa års underhåll utan att föreningen behöver ta upp nya lån.

Hyrorna för parkeringsplatser, garageplatser och förråd (skyddsrummen) höjs med 3 procent enligt den klausul som finns i dessa avtal.

Hyrorna för hyresrätterna omförhandlas varje år, men med brytdatum 1 september.

Dränering

Dränering av hus 24 har nu påbörjats av Grundkedjan enligt plan. Upphandling av återställningsarbeten vid dessa längor har påbörjats. Styrelsen har även beslutat att påbörja upphandling av dränering av hus 1 (Sön 100-114) och hus 2 (Sön 86-98).

Ett referat från informationsmötet i början av oktober samt Landskapslagets program för återställning av området finns på hemsidan: http://www.skonstaholm.se/referat-fran-draneringsmotet/

Takrenovering

Takomläggningen på länga 14 och 15 (Skv 15-49, förutom 37-43) fortskrider enligt plan.

Prognosstyrning

Styrelsen har beslutat att ansluta våra fjärrvärmeundercentraler till så kallad prognosstyrning. Värmetillförseln kommer då delvis att styras av väderprognoser istället för enbart av yttertemperaturen. Prognosstyrningen ska ge ett jämnare inomhusklimat och samtidigt ge en energibesparing på upp till 10 procent.

Elarbeten

En ny lyktstolpe har satts upp vid parkeringsplatserna bakom grovsoprummet. Företaget EL-Team kommer nu ta tag i de entré- och terrassarmaturer som inte fungerar.

Inför julhelgerna

Inför advent och jul uppmanar vi alla boende att byta batteri i sina brandvarnare och se över eventuella brandsläckare. Håll uppsikt över alla levande ljus! Ha även gärna ytterbelysningen tänd för att lysa upp området och minska inbrottsrisken. Ett tips är att använda lampor med inbyggt skymningsrelä, så tänds och släcks lamporna av utomhusljuset. En modell som fungerar även med opalglaskupor finns hos Biltema (LED-Sensorlampa E27, artikelnummer 463146).

/ Styrelsen

På eftermiddagen på Alla helgons dag, lördag 4 november, repriserar SVT2 två filmer av Ulf von Strauss.

Kl 15.10 visas ”Arkitekterna bakom Skogskyrkogården”
Kl 16.25 visas ”Färjesång-tankar inför döden”

Den förstnämnda är nr två i Ulfs skogskyrkogårdstrilogi.
I den andra medverkar två skönstaholmare. Bengt Westberg dog år 2011, han bodde i huset Skönstaholmsvägen 92. Som ekonomichef på Stockholmshem kom han att få stor betydelse för insiktsfullt bevarande av Skönstaholm. Gun Lagerberg, 94, bor i huset Skönstaholmsvägen 84.

Här kommer en påminnelse om vår gemensamma städdag på lördag.

Tid: Lördag 14/10, kl. 10-14

Vi möts på torget. Vid lunch bjuds det på korv och kaffe som vanligt.

En container kommer att placeras vid Söndagsvägen 40 över helgen där vi kommer kunna slänga trädgårdsavfall.

Väl mött!

/ Styrelsen

Ett 30-tal boende slöt upp på gårdagens informationsmöte om kommande dränering och Landskapslagets förslag till återställningsprogram. För er som inte hade möjlighet att närvara finns här ett referat från mötet.

Anteckningar informationsmöte om dränering, 2017-10-09

Landskapslagets återställningsprogram i sin helhet finns här:

Skönstaholm_Återställandeprogram_2017-10-09

/ Styrelsen

 

Styrelsen har beslutat att anlita företaget Grundkedjan AB för omdräneringen av hus 19 och 24. Det är samma företag som åtgärdade dräneringen vid hus 17 tidigare.

 

Landskapslaget har tagit fram en gestaltningsplan för hur marken vid entréer och baksidor ska se ut efter dräneringsarbetena. Det är tänkt att ligga till grund för återställningen efter alla framtida dräneringar.

 

Styrelsen bjuder härmed in till ett informationsmöte där gestaltningsplanen presenteras och det finns möjlighet att ställa frågor. Representanter för Grundkedjan och Landskapslaget kommer att finnas på plats.

 

När: Måndag 9 oktober, kl 18.30

Plats: Lokalen, Söndagsvägen 40

 

Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor även vid senare tillfällen. Landskapslagets gestaltningsprogram kommer även att finnas tillgängligt på hemsidan.

 

Väl mött!

 

/ Styrelsen

På grund av återkommande problem med grovsoprummet – hur avfall slängs och sorteras samt allmänt stök – så har styrelsen beslutat att införa en ny rutin för grovsopornas hantering.

Låset till grovsoprummet är nu bytt. De som önskar nyttja grovsoprummet måste kvittera ut en separat nyckel vid varje enskilt tillfälle. Nyckeln skall återlämnas direkt, dock senast efter en timme.

Nyckel till grovsoprummet lämnas ut hos följande styrelsemedlemmar, vanligtvis vardagar kvällstid mellan kl 18-20.

Dag Lundén, Söndagsvägen 100
Henrik Segerpalm, Skönstaholmsvägen 12

Respektera tiderna och att utlämning görs i mån av tillgänglighet.

Med hopp om att dessa åtgärder löser de uppkomna problemen.

Hälsningar Styrelsen

Dränering

Styrelsen har beslutat att anlita företaget Grundkedjan AB för omdräneringen av hus 19 och 24. Det är samma företag som åtgärdade dräneringen vid hus 17 tidigare. Landskapslaget har tagit fram en gestaltningsplan för hur marken vid entréer och baksidor ska se ut efter dräneringsarbetena. Vi kommer att bjuda in till ett informationsmöte där dessa planer ska presenteras.

En trasig spolbrunn utanför Skv 97 som orsakat avloppslukt kommer också att åtgärdas, men av en annan firma.

Takrenovering
Takomläggningen på länga 14 och 15 (Skv 15-49, förutom 37-43) har påbörjats av DB Tak enligt plan. Boende i dessa längor informeras separat under arbetets gång.

Städdag
Höstens gemensamma städdag kommer att hållas lördag 14 oktober, kl. 10-14.

Belysning
Några av belysningsstolparna i området har slutat fungera och ska åtgärdas av elektriker. Belysningen kring Lokalen, grovsoprummet och parkeringsplatserna bakom grovsoprummet ska också förbättras, bland annat med en ny belysningsstolpe.

Sopskåp i källargångar
De gamla sopskåpen i källargångarna som idag används som förråd ska inventeras och hyras ut. Styrelsen uppmanar alla som disponerar sopskåpen att märka dessa med namn, adress och telefonnummer. De skåp som inte är märkta på städdagen 14 oktober kommer att tömmas med hjälp av förvaltaren.

Laddplatser
Senaste årsmötet gav styrelsen i uppdrag att anlägga laddstolpar vid några parkeringsplatser i området. Ett flertal leverantörer har varit på besök och vi väntar nu på de sista offerterna. Med hänsyn till placering och närhet till elcentral har platserna 5001-5014 konstaterats vara bäst lämpade för laddboxar. För att kunna ta del av Naturvårdsverkets bidrag måste ansökan vara inlämnad senast i november. Projektet kommer att informera i separat informationsblad.

Vattenutkastare vid rundeln
En ny vattenutkastare har installerats på gaveln av Skv 28 för att underlätta spolning av isbana på rundeln till vintern. En ny vattenslang kommer också att köpas in.

/ Styrelsen

På förekommen anledning måste styrelsen återigen informera om att det är obligatoriskt att alltid först, skriftligen, söka tillstånd för renoveringsarbeten i lägenhet och på mark utanför lägenhet. Om renovering sker utan skriftligt tillstånd från styrelsen kan ni tvingas att, på egen bekostnad, återställa genomfört arbete. Betänk att ni inte äger er lägenhet – som bostadsrättsägare är ni delägare i en ekonomisk förening som i sin tur gemensamt äger marken och byggnaderna.

I den egna bostadsrättslägenheten krävs godkännande i förväg för följande arbeten:

* Alla förändringar i vatten- och avloppsledningar och det gemensamma värmesystemet.

* Alla nybyggnationer av våtrum eller tvättstugor.

* Alla större förändringar i källarvåningarna, särskilt om de ska göras om till bostadsyta.

* Alla förändringar vad gäller rivning eller nybyggnation av innerväggar.

* Alla installationer på utsidan av husen, såsom vattenutkastare, eluttag, markiser och redskapsbodar. Utearmaturer får inte bytas ut eller förändras!

Hyresgäster har inte rätt att genomföra förändringar i sina lägenheter utöver renovering av ytskikt (målning, tapetsering osv).

På den egna skötselytan krävs godkännande i förväg för följande arbeten:

* Alla större markarbeten utöver planteringar av växter och buskar. Hit räknas stenläggning, förändringar i markhöjder och byggande av murar, staket eller andra avskiljare.

* Alla byggnationer på höjden, t.ex. redskapsbodar, räcken, plank och murar.

* Fällning av träd och större buskar.

Ansökan för ovanstående arbeten ska göras skriftligen och minst sex veckor innan planerad start till info@skonstaholm.se. Beakta att styrelsen har möte var fjärde vecka under höst, vinter och vår, men inga möten under somrarna. Bifoga bilder av hur det ser ut i dag och en ritning samt beskrivning över vilka förändringar ni har tänkt göra. I samband med renovering uppmanas ni också ta del av de antikvariska råd och riktlinjer som föreningen antagit.

Boende som inte inväntar styrelsens godkännande kan tvingas återställa genomfört arbete. Föreningen kan annars låta genomföra sådan återställning på medlemmens bekostnad.

Brf Skönstaholm är ett mycket välbevarat och sammanhållet radhusområde. Det gör området unikt och höjer värdet på våra bostäder. Det ligger därför i allas vårt intresse att området fortsätter vara enhetligt och sammanhållet.

/ Styrelsen

På grund av den vilda strejken bland sopåkarna i Stockholm har vi blivit utan sophämtning två veckor i rad. Detta är reklamerat till Stockholm Vatten och Avfall. När soporna kommer att hämtas är ännu oklart.

I vissa soprum har kärlen fyllts upp, i andra soprum finns det fortfarande plats kvar.

Tills sophämtningen kommit igång igen ber vi alla boende att tänka på följande:

* Sortera soporna extra noga. Det är bara hämtningen av hushållsavfall som uteblivit. Matavfall, metall, plast och glas hämtas av andra firmor.

* Om det är fullt i ett soprum – gå till ett annat.

* Ställ INTE soppåsar utanför kärlen eller utanför soprummen.

Hör av er till info@skonstaholm.se om läget blir akut i något soprum, så får vi vidta ytterligare åtgärder.

/ Styrelsen

Axplock

Dränering
Föreningen har bett Storholmen handla upp en entreprenör för att dels åtgärda Skogås felaktigt utförda entreprenad för ca ett och ett halvt år sedan på framsidan av länga 19 och 24 och dels utföra dränering runt övriga sidor på dessa längor. Storholmen kommer även att handla upp en entreprenör för att återställa marken efter dräneringen runt dessa längor. Dränerings- och markarbetena runt länga 19 och 24 väntas kunna starta efter sommaren.

Våra landskapsarkitekter Landskapslaget har arbetat fram principer och riktlinjer för återställningen av marken som i mångt och mycket utgår från landskapsarkitekten Walter Bauers originalritningar för Skönstaholm. Projekteringen för den fortsatta dräneringen i området fortsätter under hösten med avsikten att kunna handla upp en entreprenör innan årsskiftet med start för dränering av 1-2 längor under våren 2018.

Takrenovering
I slutet av augusti inleds nästa etapp av takomläggningen i Skönstaholm. Denna gång är turen kommen till Skönstaholmsvägens norra sida med nummer 15-49, förutom 37-43 som omlagts tidigare. Takpannor och underlagspapp börjar närma sig sin tekniska livslängd, och besiktning har visat en del brister i tidigare utförande som gör att det nu är dags för en omläggning. Denna kommer att göras successivt längs huset, och beräknas vara klar senast i december. Mer information till berörda kommer senast i början av augusti.

Garantibesiktning av fönstermålning
Som vi tidigare har meddelat så är det nu fem år sedan som samtliga fönsterpartier målades av Tumba Glas. En första garantibesiktning av arbetena utfördes för några veckor sedan. Hälften av området är nu besiktigat och endast mindre skador noterades. Dessa kommer att åtgärdas under sommaren av Tumba Glas. De kommer själva avisera om de behöver komma in i berörda lägenheter. Resten av området kommer att besiktigas senare i höst. Vi återkommer när det blir aktuellt.

Några saker som noterades men som inte ingår i garantin:
– Sprickor som beror på skarv mellan plåt och trä eller över träfogar.
– Skruvinfästning som håller ihop inner- och ytterfönster. Har dessa lossnat – gör en felanmälan till Storholmen.

Tänk på att regelbundet torka rent med en våt trasa runt fönsterkarm, ram och bleck. På så sätt så håller färgen längre!

Påstridiga sotare
Flera boende har återigen blivit uppringda av företag som vill erbjuda sotning av rök- och imkanaler. Det här är inget enskilda medlemmar eller hyresgäster behöver tacka ja till! Sotning av rökkanalerna sköts av föreningen och görs nästa gång i början av 2019.

Park och trädgård
Måndag 3 juli kommer en arborist och åtgärdar skadade träd. Det handlar bland annat om den tall som skymmer gatubelysningen utanför Skv 55, en tall som skadats utanför Skv 89, ett träd som växer mot fasaden på Sön 60, en hägg som växer mot fasaden på Skv 103 och en stor gren från en ek på baksidan av Sön 44.

Vi påminner om att ansvaret för gräsklippning på framsidorna ligger på varje enskild boende. IT-underhåll ansvarar för de gemensamma ytorna.

Trädgårdsgruppen vill också passa på att tipsa om den lista av tidstypiska växter som finns framtagen av Landskapslaget. Ni hittar den på hemsidan under Park och trädgård.

Tvättstugorna
Tänk på att respektera andras bokade tider i tvättstugorna. I tvättstuga 1 kan tvätt torkas en bit in på nästa tvättid, förutsatt att det går bra för den som har den tiden. Avboka gärna din tid om du är klar innan tvättiden är slut, så kan den som har nästa tid utnyttja tvättstugan tidigare.

Sommaren
Kom ihåg att tala om för era grannar om ni åker bort i sommar, och hjälp varandra att se till husen och tömma brevlådor. Håll ögonen öppna, hälsa på okända människor och fråga om de behöver hjälp med något. Allt för att minska inbrottsrisken.

Till sist vill vi önska alla Skönstaholmare en trevlig sommar!

/ Styrelsen

Axplock

Ateljéer i centrumhuset

Nu är det klart att övervåningen i Centrumhuset hyrs ut till en nybildad ateljéförening. Föreningen har startats av boende i Skönstaholm och har även andra konstnärer i närområdet som medlemmar. De disponerar från 1 maj hela övervåningen och de fyra ateljéer som skapats där. Hyreskontraktet är ett rivningskontrakt som förlängs ett år i taget. Hyresintäkten till föreningen blir 138 000 kronor per år.

Vi är mycket glada över att ateljéerna nu hyrs ut till boende i området, och att Centrumhuset kommer till användning!

Intresset för lokalerna har varit stort. Det finns även ett stort intresse för att hyra garagen för annan verksamhet, som ateljéer, lager eller verkstad. En sådan uthyrning skulle ytterligare öka intäkterna till föreningen. En proposition i frågan kommer att behandlas på stämman.

Brandskydd

Styrelsen har sedan en tid arbetat med SBA – systematiskt brandskyddsarbete. En expert har gått igenom våra gemensamma ytor och kommer att lämna sina rekommendationer inom kort. Styrelsen kommer därefter att formulera riktlinjer kring bland annat våra källargångar och vad som får placeras där.

Det står dock redan klart att inget brännbart material får finnas i källargångarna. Här ingår till exempel dörrar, hyllor, byggmaterial, däck och barnvagnar. Alla sådana saker måste flyttas omgående. Fastighetsskötaren kommer framöver sätta lappar på saker som måste flyttas.

Frågan om cyklar får placeras i källargångarna och i så fall hur får vi återkomma till.

Garantibesiktning av fönstermålning

Nu är det dags för garantibesiktning av fönstermålningen som Tumba Glas gjorde 2012-2013. De målade då utsidan av samtliga fönsterkarmar, fönsterbågar och altan- och balkongdörrar. Insidan av fönster och dörrar ingick inte. Inte heller ytterdörrarna.

Inför besiktningen vill vi ha alla boendes hjälp med att rapportera in eventuella skador och brister. Detta sker i form av en enkät.

Gå in på www.skonstaholm.se/garantibesiktning-tumba-glas för att fylla i enkäten. Gör det så snart som möjligt, dock senast 31 maj 2017.

Utebelysning

Ett arbete med att se över utebelysningen i området har inletts. I första hand ska mörka delar av området lysas upp för ökad trygghet och minskad inbrottsrisk. Det handlar bland annat om området kring grovsoprummet och skogsbacken ner till Lokalen.

I andra hand tittar vi på hur de befintliga stolparmaturerna längs våra gångvägar kan bytas ut mot nya som lyser upp bättre. En provarmatur sitter just nu uppsatt utanför Skönstaholmsvägen 20. Ta gärna en sväng förbi där när det är mörkt för att se skillnaden.

I tredje hand undersöker vi möjligheten att öka belysningen vid stora lekplatsen, rundeln och pulkabacken. Eftersom detta delvis är kommunens mark krävs ytterligare utredning.

Nya bänkar

Styrelsen har beslutat att köpa in nya bänkar till områdets lekplatser, eftersom de gamla inte gick att renovera. Modellen heter ”Wennerbom” och är den bänk som rekommenderas i Skönstaholms gestaltningsprogram. Den liknar de originalbänkar som Walter Bauer ritade till området på 50-talet.

Två bänkar kommer att placeras vid lekplatsen mellan hus 4 och 6 (Söndagsvägen bakom dammen), två soffor kommer att placeras vid lekplatsen nedanför hus 14 (nedanför Skönstaholmsvägen 15-19) och en bänk kommer att placeras vid lekplatsen på gaveln av hus 21 (vändslingan nära Nynäsvägen).

Till rundeln kommer två picknickbord att köpas in.

Wennerbom1Wennerbom2Picknickbord

Stämman

Årets stämma äger rum tisdag 16 maj, kl. 18.00 i Skönstaholmsskolans matsal. Kallelse har delats ut i lådorna 1 maj. Årsredovisning och handlingar har delats ut i lådorna 3 maj.

/ Styrelsen

Projekt fönsterrenovering

2012-2013 genomförde Tumba Glas en omfattande fönsterrenovering i Skönstaholm. Altan- och balkongdörrar, fönsterbågar, fönsterkarmar och fönsterbleck skrapades och målades. Inför garantibesiktning av arbetena vill vi har alla boendes hjälp med att se över sina fönster och rapportera in skador och brister. Detta sker i form av en webbenkät.

Klicka här för att fylla i enkäten!

Gör så här:

– Titta på fönstrens utsida, både karm och båge, samt fönsterblecken.

– Ser du färgsläpp eller andra skador i målningen, beskriv dem i enkäten.

– Ange vilken våning, vilket rum och vilket fönster det handlar om.

Observera att det bara är målningsarbete utfört av Tumba Glas som är aktuellt. Andra skador eller felanmälningar görs till förvaltaren.

Följande omfattas:

– utsidan av fönsterkarmar
– utsidan av fönsterbågar
– fönsterbleck
– utsidan av altandörrar

Följande omfattas INTE:

– entrédörrar, utsida och insida
– takfönster
– insida av fönsterbågar och fönsterkarmar

Klicka här för att fylla i enkäten!

05-IMG_4068-001

Datum:         Lördag den 22 april 2017

Tid:               Klockan 10.00 – 12.00

Plats:            Vi träffas på torget, intill dammen

Vi börjar med att gå igenom vad som behöver göras och fördelar arbetsuppgifterna mellan oss. Vi avrundar städdagen cirka kl. 12.00 med välförtjänt korv med bröd, kaffe och saft.

Ta med de trädgårdsredskap som du tror kan behövas för att göra Skönstaholm fint inför sommaren.

Vi ser fram emot en stor skara Skönstaholmare.

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen, Brf Skönstaholm

Axplock

Årsmöte och motioner

Årets stämma kommer att hållas tisdag 16 maj, kl. 18.00. Vik det datumet. Kallelse och årsredovisning kommer som vanligt mellan två och fyra veckor före stämman.

Sista dag för motioner till årsmötet är fredag 31 mars. Dessa mejlas till info@skonstaholm.se eller läggs i den röda brevlådan i stora tvättstugan.

Tänk på att en motion ska ha ett förslag till beslut, det vill säga något som stämman kan antingen rösta ja eller nej till.

Dränering

Styrelsen har gjort ett omtag av projekteringen av kommande dränering, eftersom priset såg ut att bli alldeles för högt. Vi försöker nu hitta en metod som både håller priset nere och garanterar att vi får rätt dräneringsarbete utfört. Det drar därför ut lite på tiden innan det finns något förslag att informera om och vilka längor som kommer att prioriteras först. Ingen dränering kommer att påbörjas förrän tidigast i höst.

Vad gäller det reklamerade arbetet vid hus 19 och 24 har en särskild besiktning med vår advokat och entreprenörens representant genomförts. Det innebär att entreprenören har två månader på sig att åtgärda bristerna. Om det inte sker har vi juridisk rätt att ta in en annan firma på deras bekostnad.

Elavtal

Styrelsen har omförhandlat elavtalen för vår fastighetsgemensamma el. Vi har bytt från Fortum till Borås Elhandel. Detta väntas ge en besparing på omkring 15 000 kronor per år.

Hastigheter på gatorna

Vi vill påminna alla bilister igen om att hålla ner hastigheterna på Skönstaholmsvägen och Söndagsvägen. Ibland går det på tok för fort. Tänk på alla barn!

Parkera endast på avsedda platser och på rätt sida av gatorna. Respektera städdagarna och parkeringsförbudet på vändplatserna. Undvik i möjligaste mån att köra på gångvägarna i området. Det är bara tillåtet för i- och urlastning.

Parkering på gångvägar och gräsmattor är förbjuden.

/ Styrelsen

Axplock

Medlemsmöte om underhållsplan
Medlemsmötet som vi aviserat till den 14 mars skjuts upp. Styrelsens och Tengboms arbete med att ta fram ett underlag för en bra och kostnadseffektiv dräneringsplan för Skönstaholm är omfattande och inte klart än. Vi återkommer så snart vi har ett nytt datum.

Ateljéuthyrning i Centrumhuset
Viss ombyggnad sker nu på vindsvåningen av Centrumhuset för att kunna hyra ut lokalerna som fyra separata ateljéer. Vi har fått flera intresseanmälningar både från externa konstnärer och boende i Skönstaholm. Förhoppningsvis kan lokalerna börja hyras ut under våren.

Grovsoprummet
Grovsoprummet är fortsatt dåligt skött. Vårt nuvarande sophämtningsavtal är dock relativt förmånligt, så en stängning skulle inte spara så mycket pengar. Styrelsen har däremot beslutat att begränsa tillgången till grovsoprummet genom separat nyckel som får hämtas ut vid behov. Separat information om detta kommer delas ut när datum för låsbytet är satt.

Takrenoveringen
Några boende har haft frågor kring omläggningen av taken som pågår. Styrelsen har därför uppdaterat hemsidan med följande:

I enlighet med föreningens underhållsplan drivs ett längre projekt där takbeläggningen på samtliga hus kommer att läggas om under en tioårsperiod. En till två längor kommer att läggas om varje år. Omläggningen består av nedtagning av gamla tvåkupiga betongpannor och läkt, läggning av ny underlagspapp, ny läkt och nya enkupiga lertegelpannor. Allt plåtarbete på taken kommer också att nyutföras av plåtslagare, och taksäkerhet för sotare, och snörasskydd kommer att utföras enligt dagens krav, eller högre.

Valet att byta från betongtegel till lertegel har gjorts i enlighet med Skönstaholms Antikvariska råd och riktlinjer. Enstaka tak har tidigare lagts om med tvåkupigt betongtegel, men styrelsen har beslutat att vid kommande takomläggningar återställa till det ursprungliga utförandet.

Open House i Skönstaholm
Styrelsen har tänkt anmäla Skönstaholm till Open House 2017, en festival med gratis guidade visningar i intressanta hus och områden. Tidigare år har andra radhusområden som Per Albin Hansson-husen i Bromma och Riksrådsvägen i Skarpnäck deltagit. Grupper om cirka 20 personer erbjuds då, efter föranmälan, visningar inne i 3-4 utvalda hus. Kontakta Carl Johan Casserberg i styrelsen på casserberg@gmail.com om du kan tänka dig att visa upp ditt hus.

Enkät om laddplatser
Styrelsen har beslutat att utreda förutsättningarna för att ordna laddplatser för elbilar och laddhybrider. För att inventera intresset har en enkät delats ut i brevlådorna. Om ni skulle sakna enkäten, mejla till info@skonstaholm.se för att få en. Sista svarsdatum är den 28 februari.

/ Styrelsen

Axplock

Framtida underhåll och medlemsmöte
Arbetet med projektering av kommande dränering fortsätter. Tengbom hjälper oss nu att ta fram en prioriteringsordning av längorna och ett upphandlingsunderlag. När detta är klart bör vi också kunna göra en grov uppskattning av kostnaderna. För att informera om underhållsplanen planerar vi ett medlemsmöte. Preliminärt datum är 14 mars, kl. 18.30. Vi återkommer med mer information när det närmar sig.

Ateljéuthyrning i Centrumhuset
Centrumhusgruppen har väckts till liv igen för att titta på hur vi bäst kan utnyttja lokalerna i Centrumhuset. Det tidigare arbetet med ombildning till lägenheter ska kompletteras med ett alternativ där ytorna hyrs ut. I väntan på ett långsiktigt beslut har styrelsen beslutat att försöka hyra ut lokalerna på översta våningen som konstnärsateljéer med rivningskontrakt. Med små medel bör de kunna ge föreningen bra intäkter. Vi jobbar nu för att hitta en lämplig hyresnivå och potentiella hyresgäster. Boende i Skönstaholm som är intresserade eller känner konstnärer som kan vara det får gärna höra av sig till info@skonstaholm.se.

Andrahandsuthyrning
Styrelsen har tagit fram en policy för andrahandsuthyrning via förmedlingssajter som exempelvis Airbnb. Den typen av uthyrningar är att jämställa med vanliga andrahandsuthyrningar och måste ha skriftligt tillstånd från styrelsen i förväg. Hela policyn finns att läsa på hemsidan: www.skonstaholm.se/dokument-ovrigt.

Ny städfirma
Företaget Kristallrent har nu tagit över städningen av tvättstugor, soprum och källargångar. De erbjuder alla boende i Skönstaholm 10 procents rabatt på hemstädning. Mejla till info@kristallrent.se om du är intresserad, och skriv att du bor i Skönstaholm.

Städdag
Boka in lördag 22 april, kl. 10-12, för vårens gemensamma städdag! Mer information kommer när det närmar sig.

Granar
Gamla julgranar går bra att slänga på högen för trädgårdsavfall vid tennisbanan. Se dock till att de inte trillar ner och blockerar gångvägen. Inga granar får slängas i soprum eller grovsoprum.

Bokning av lokalen
Grannskapsklubben har nya mejladresser. Styrelsen för Grannskapsklubben nås numer på grannskapsklubben@skonstaholm.se. Lokalbokning görs på lokalbokning@skonstaholm.se.

Isbanan
Vi tackar Fredrik Burman, Patrik Nordensky, Tomas Henschen, Robin Divander, Holger Thorsin, Henrik Segerpalm, Magnus Jung och Gunnar From (och eventuellt fler som hjälpt till) för att de spolat rundeln i år!

/ Styrelsen

Flera boende har blivit uppringda av personer som vill erbjuda sotning av rök- och imkanaler. De säger att de kommer från ”Sotningstjänst Norden AB” och att de utför sotning i området. För detta vill de ha flera tusen kronor i betalning av den boende. De är mycket påstridiga i samtalen.

Det här är inget enskilda medlemmar eller hyresgäster behöver tacka ja till!

Sotning av rökkanalerna sköts av föreningen och görs vart tredje år. Senaste sotningen utfördes årsskiftet 2015/2016.

/ Styrelsen

 

Axplock

Ny städfirma
Styrelsen har upphandlat en ny firma för städningen av tvättstugor, soprum och källargångar. Efter en anbudsprocess och utvärdering har vi valt att anlita Kristallrent, som kommer ta över vid årsskiftet. Vår förhoppning är att städningen nu kommer fungera bättre men till ett lägre pris. Tvättstugorna kommer att städas en gång i veckan, soprummen en gång i månaden och källargångarna en gång i halvåret. Tvättstugorna, soprummen och grovsoprummet kommer även att storstädas en gång per år.

Kristallrent ger alla boende i Skönstaholm 10 procent rabatt på hemstädning. Mejla till info@kristallrent.se om du är intresserad, och skriv att du bor i Skönstaholm.

Tak
Vi har nu i samråd med DB Tak och Storholmen beslutat att vänta med takomläggningen på hus 18 till i vår, för att undvika att ställningar blir stående flera månader om vintern slår till. Hus 24 är helt klart inom kort och hus 20 ska vara klart innan jul.

Brandskydd i Lokalen
Med hjälp av Dafo har nu brandskyddet förbättrats i Lokalen. Brandsläckarna har setts över, nya nödljus och nödutrymningsskyltar har installerats och sammankopplade brandvarnare finns uppsatta. Lokalen är nu godkänd för 50 personer.

Inom kort kommer även nödutrymningsvred att installeras på dörrarna, och Dafo kommer då godkänna den för upp till 150 personer. Lokalen kan med andra ord nu bokas och användas som tidigare.

Ventilationskontroll
På senaste stämman beslutades att föreningen skulle genomföra stickprovskontroller av ventilationskanalerna. Styrelsen har tittat närmare på frågan och funnit att såväl de nya som de gamla stadgarna tydligt pekar ut bostadsrättshavaren som ansvarig för ventilationskanalernas skick. Styrelsen har därför beslutat att inte gå vidare i frågan.

Inför julhelgen
Prata gärna med era grannar om ni åker bort över jul- och nyårshelgen. Låt gärna ytterbelysningen vara tänd och ta hjälp av varandra med att tömma brevlådor och skotta framför entréerna. Tänk också på att hälsa på okända människor och visa besökare att de blir uppmärksammade i Skönstaholm. Då kan vi förhoppningsvis skrämma bort eventuella inbrottstjuvar.

Glöm inte heller att hålla ett extra öga på levande ljus och se till att ni har fungerande brandvarnare!

Med det sagt önskar vi alla Skönstaholmare en riktigt god jul och ett gott nytt år!

/ Styrelsen

Axplock

Avgiftshöjning

Styrelsen har arbetat med budgeten för 2017. Vi kan se att omförhandlingen av lånen har minskat våra räntekostnader med omkring 100 000 kronor i år. Kostnaderna för fjärrvärme har också sjunkit med flera hundra tusen kronor, efter nya undercentraler, nya termostater, injustering och omförhandlade fjärrvärmeavtal.

Vi har dock ett stort underhållsbehov framöver, framför allt vad gäller tak och dränering. Föreningens underhållsplan börjar ta allt mer detaljerad form efter de besiktningar vi låtit göra.

Det står klart att vi inte kommer kunna finansiera de kommande årens underhåll enbart med årsavgifterna. Ytterligare lån kommer att behövas. Föreningens lån totalt sett är dock fortsatt under medelnivå. Men ju mindre vi behöver låna, desto bättre. Därför har styrelsen beslutat att höja avgifterna med 3 procent från 2017-01-01.

När underhållsplanen är klar kommer vi att bjuda in till ett medlemsmöte för att informera om och diskutera de framtida underhållsbehoven.

Tak

Takprojektet har blivit försenat på grund av vädret och att plåtarbetena var mer omfattande än DB Tak räknat med. De kommer nu ha extra mycket folk på plats för att göra klart hus 24 (sick sack-längan). Trots detta räknar man med att det tar ytterligare 2-3 veckor innan arbetet där är klart.

Rivning av pannor på hus 19 (Skv 105-113) ska börja den här veckan. För att byta läkt och papp måste det dock vara uppehållsväder. Om det inte är konstant regnigt bedömer DB Tak att arbetena här ska vara klara före jul.

Vad gäller hus 17 (Skv 89-95) lutar det åt att skjuta på arbetet till i vår.

Snöröjning

Styrelsen har haft ett möte med IT-Underhåll angående bristerna i snöröjningen häromveckan. De har bytt underentreprenör för Skönstaholm och snöröjarna där hade inte hunnit bekanta sig med området. I det kaos som uppstod glömdes vi bort första dagen, och när snön sedan röjdes gjordes det enligt en gammal karta där vissa vägar inte var med. Handskottningen kring soprum missades också.

Både IT-Underhåll och Oves Minilast, som den nya entreprenören heter, ber förbehållslöst om ursäkt för alla brister och lovar bot och bättring. De kommer inte att fakturera föreningen för det utförda arbetet. Vi hoppas och tror att snöröjningen kommer att fungera bättre framöver.

Brandvarnare

Inför adventshelgerna påminner vi alla boende om att säkerställa att ni har fungerande brandvarnare. Var också extra noga med att hålla koll på levande ljus.

/ Styrelsen

Som många märker är snöröjningen i området fortsatt bristfällig. Gångvägarna är inte plogade och halkbekämpade som de ska vara. Skottningen framför många soprum är inte heller utförd.

Styrelsen har i flera samtal med entreprenören IT-Underhåll igår och idag påpekat detta. De ber om ursäkt och menar att den stora mängden snö i kombination med maskinhaveri har ställt till det för dem. De säger att de fortsätter ploga, skotta och sanda ikväll och imorgon och lovar att det ska vara klart i Skönstaholm så snart det går.

/ Styrelsen

sno_2016-11-09

Glöm inte bort att det är städdag på Skönstaholmvägen idag torsdag, och på Söndagsvägen imorgon fredag!

Vi kan ju hoppas på att kommunen kommer och snöröjer, och då behöver alla bilar vara flyttade.

Vad gäller snöröjningen på våra egna gångvägar blev den ju aldrig utförd under gårdagen. Vi har framfört klagomål till IT-Underhåll och de undersöker vad det var som gick snett.

Idag är dock IT:s personal på plats och röjer gångvägarna.

/ Styrelsen

Axplock

Tak
Takprojektet går enligt plan. Hus 24 (sick-sack-längan) är snart klart och då fortsätter arbetet med hus 19 (Skv 105-113). Separat information om ställningsbygget delas ut till berörda.

Vi har i det här projektet avtalat om delbesiktningar för att säkerställa att allt blir rätt. Besiktningsmannen har gjort den första av dessa besiktningar och inte haft några anmärkningar.

Dränering
Fuktmätningar har gjorts i hus 24 som underlag i reklamationen till Skogås. Vi är nu tvungna att låta den juridiska processen ha sin gång om vi ska ha chans att få tillbaka pengar. Kontakterna sköts genom anlitad jurist.

Brandsäkerhet
Styrelsen har låtit företaget Brandsäkra göra en genomgång av brandsäkerheten i våra gemensamma utrymmen. Ett antal brister konstaterades, bland annat i Gemensamhetslokalen. Förslag på nödvändiga åtgärder ska nu tas fram. Tills vidare är det därför inte tillåtet att vara mer än 15 personer samtidigt i lokalen.

I källargångarna förvaras det mycket saker, vilket både är en brandfara och ett utrymningsproblem. Vi uppmanar alla boende att ta rätt på det som ska sparas och slänga övrigt.

Träd
Flera boende har kontaktat styrelsen med oro för stora grenar på träden i området. En arborist har varit på plats och konstaterat att det inte finns någon risk för att dessa ska trilla ner. Däremot kan viss beskärning behövas för att ta bort grenar som är i vägen. Styrelsen väntar nu på en offert för detta arbete.

Egna renoveringar
Vi påminner om att egna större renoveringar och markarbeten kräver tillstånd av styrelsen. Tänk på att vara ute i god tid, eftersom styrelsen bara sammanträder en gång i månaden. Läs gärna mer under ”Vanliga frågor” på hemsidan (www.skonstaholm.se/vanliga-fragor).

/ Styrelsen

Inbjudan till Grannskapsklubbens Årsmöte
Torsdag 27 oktober kl 18-19:30
OBS! Ny mötesplats:
Burman, Skönstaholmsvägen 88
(Lokalen är inte tillgänglig för tillfället.)

Dokument för nedladdning:

Inbjudan

Dagordning årsmöte 2016

Verksamhetsberättelse 2016

Förslag till nya stadgar, Grannskapsklubben, Okt 2016

Resultatrapport 2016 Grannskapsklubben

Balansrapport 2016 Grannskapsklubben

Revisionsberättelse 2016 Grannskapsklubben

Det kommer även finnas några exemplar av dokumenten tillgängliga för påseende vid mötet. Kontakta Grannskapsklubbens styrelse om du har frågor.
Vi bjuder på fika. Varmt Välkomna!

/ Grannskapsklubbens styrelse

Imorgon måndag 17/10 kommer Trafikkontorets entreprenör att börja schakta framför vissa av våra parkeringsplatser. Vi har tyvärr inte kunnat få någon exakt tidplan för de olika sträckorna. Entreprenören uppger dock att man gräver 6 meter, lägger ner rör och sedan fyller igen direkt.

För att minska risken att bilar blir instängda uppmanar vi alla som hyr de berörda parkeringsplatserna (framgår av karta här) att lägga en lapp med sitt mobilnummer i framrutan. Då kan entreprenören lätt kontakta bilägaren vid frågor.

Ansvarig hos entreprenören är Dick Svahn, som kan nås under dagtid på telefon 070-666 47 82.

En gammal kär och betydelsefull skönstaholmare – Lars Malm – har gått bort, 97 år gammal. Tidigare styrelseledamoten Ulf von Strauss har skrivit följande text om honom.

lars-malm

 

 

Lars Malm 1919 – 2016

 

Kära skönstaholmare, vår grand old man, vår nestor, har lämnat oss. Lasse dog på kvällen lördagen den 1 oktober.

Lasse blev 97 år. Hans intellekt och minne var helt och märkligt intakta in i det sista, men det var som att livet långsamt rann ut ur honom, han blev på slutet svagare och svagare för var dag som gick. Dock kunde han bo kvar i huset Skönstaholmsvägen 14 till fyra veckor före sin död. Där hade han bott sedan våren 1952 med sin familj. Hustrun Kerstin ( som dog år 2006 ), barnen Johanna, Kajsa och Thomas. Den sena ålderdomen delade han med livskamraten Julianna Farago, arkitekt liksom Lasse.

Lasses betydelse för Skönstaholm är kolossal, omätbar. Och det ända från begynnelsen. Han var med om att grunda Grannskapsklubben 1952, medlem i styrelsen, klubbens vice ordförande och ordförande under en herrans massa år under nittonhundrafemtio, sextio och sjuttiotalen. Sedan blev han dess första hedersordförande utan att för den skull göra avkall på sitt engagerade arbete för Skönstaholms bästa, tvärtom. När Lasse inte var ordförande var han ändå den som, i kraft av sina arkitektoniska, historiska och tekniska kunskaper, förde ordet i samtal och förhandlingar med dåvarande ägarna till Skönstaholm. Utan hans insatser hade vi som bor här idag inte haft något Skönstaholm värt namnet att vårda och bevara. Det kan vara värt en eftertanke i denna stund.

Lasse och jag samarbetade om allt mellan himmel och jord som gällde Skönstaholms omvårdnad i närmare fyrtio år. Han var verkligen outtröttlig i sitt oegennyttiga arbete för det gemensamma lilla samhällets bästa. Genom sitt sociala engagemang och sin boendemedvetenhet, genom att höja blicken bortom privategoismen och genom att decennium efter decennium ständigt verka mitt ibland oss, förmådde han dra med sig generation efter generation skönstaholmare med sitt föredöme. Ända tills hans krafter började tryta. Utan Lasses välsignelse och hjälp hade vi inte förmått rädda Skönstaholm, förvalta arvet, åt eftervärlden genom att år 2010 själva överta det lilla samhället och bereda plats för de unga barnfamiljer som idag bor här. Det kom att bli Lasses sista stora insats för sin ögonsten.

Lasse kom från Malmköping, där hans pappa var skolans rektor. Han blev färdig arkitekt vid KTH i Stockholm 1942, elev i Gunnar Asplunds sista årskull, innan den stores för tidiga död 1940. Han hade egen byrå på Kungsholmstorg tillsammans med Lennart Uhlin, som också var skönstaholmare i begynnelsen. De drev byrån 1952 – 1990. Under många år hade byrån ansvaret för restaureringarna av de många palatsen på Riddarholmen som hyser de flesta av våra rättsliga instanser och myndigheter. Bland Lasses egna verk kan nämnas flera skolor, från Katrineholm i söder till Jokkmokk i norr. Byggnader vid Gymnastikfolkhögskolan Lillsved på Värmdö (tillsammans med Julianna Farago). Idrottsinstitutet Bosön på Lidingö. Museum i Jokkmokk. Huvudrestaurangen på Solvalla travbana.

Lasse var en underbart komplex och sammansatt människa. Verserad, intelligent, skarptungad. Han hade genomskådat en galen värld. Det viktiga var inte om man var optimist eller pessimist. Det viktiga var att man levde som om man vore en optimist. Den i mina ögon mest framträdande egenskapen var kanske också den som förklarar hur han kunde bli en så gammal pojke : den friska, vackra nyfikenheten!

Att samtala med Lasse var en ren njutning, han hade ett vackert språk, både i tal och skrift. När han inte orkade gå ut längre startade vi en bokcirkel om två hemma vid hans egenritade köksbord. Där drack vi whisky och läste och diskuterade Naomi Klein och Thomas Piketty. När jag entusiastiskt kom för att överraska honom med Yuval Noah Hararis ”Sapiens” (10.000 år på fyrahundra sidor!) kort tid efter att den kommit ut på svenska, utbrast Lasse : Bah, den där läste jag förra veckan!

Lasse hade ett lysande intellekt, med ett självständigt och kritiskt tänkande. Efter sin pensionering hjälpte han mig med researcher inför olika projekt. Aldrig, aldrig sviktade hans säkra, goda omdöme.

Jag känner en oändlig tacksamhet över att ha fått vara Lasses vän i så många år. Det tomrum han lämnar efter sig känns fullständigt bedövande. Kommer solen någonsin mer att gå upp över Skönstaholm, nu när Lasse inte längre finns hos oss? Jag vill gärna tro det. Han gladdes åt att höra barnens skrik och skratt i lekparken utanför hans hus igen, efter många års tystnad. På Gunnar Asplunds epitafium på världsarvet Skogskyrkogården kan man läsa : ”Hans verk lever!” På samma vis är det med Lasse och Skönstaholm, vill jag gärna tro.

 

Ulf von Strauss

 

Som många redan märkt så pågår ett grävarbete för ny belysning i området. Arbetet kommer att påverka hela Söndagsvägen och även en del av Skönstaholmsvägen. Se karta här för ungefärlig sträckning av det planerade arbetet.

Styrelsen har varit i kontakt med entreprenören och Trafikkontoret. Enligt dem kommer arbetet att hålla på under en stor del av hösten, men vi har tyvärr inte fått någon detaljerad tidplan.

Flera av föreningens parkeringsplatser kommer att påverkas när grävarna passerar. Under vissa tider kommer det inte att vara möjligt att köra in eller ut från sin parkeringsplats. Vi har ställt frågor om hur lång tid varje parkeringsplats kan påverkas och hur entreprenören har tänkt lösa information till bilägarna, men ännu inte fått svar. Vi återkommer så snart vi fått klarhet i detta.

Kontaktperson hos entreprenören är Dick Svahn som nås på 070-666 47 82.

Vi ber också att ni tänker på framkomligheten för utryckningsfordon när ni parkerar längs gatan. Vi flera tillfällen har det blivit väldigt smalt utrymme uppe vid infarten till Skönstaholm. Det är viktigt att utryckningsfordon kan passera. Vi kommer att kontakta grannföreningen i samma fråga.

Om parkerade bilar förhindrar framkomligheten så strider detta mot trafikreglerna. Anmäl gärna detta till Stockholms Stads Driftcentral/Trafik Stockholm på telefon 020-290 290 så kan de begära att parkeringsvakterna utför fordonsflytt med bärgningsbil.

/ Styrelsen

Axplock

Tak
Styrelsen har nu skrivit kontrakt med DB Tak för takomläggningen på hus 18, 20 och 24 (Skv 89-95, Skv 105-113 och Skv 84-96). Arbetet kommer att inledas redan nu i veckan med hus 24. Varje länga väntas ta ca 3-4 veckor. Arbetena ska vara klara innan jul.

I enlighet med Skönstaholms Antikvariska råd och riktlinjer har vi valt att återställa takbeläggningen till det ursprungliga materialet, enkupigt lertegel, istället för dagens tvåkupiga betongpannor. Lertegel har mycket längre livslängd, och vi är övertygade om att det även blir ett lyft utseendemässigt.

Förutom nya takpannor kommer ny underlagspapp och ny läkt att läggas. Eventuell fuktskadad råspont kommer att bytas ut och all plåtinklädnad kommer att göras om. Taksäkerhetsdetaljer som stegar och snörasskydd kommer att monteras enligt dagens regler.

Dränering
Föreningen har sedan tidigare formellt reklamerat dräneringsarbetena som Skogås utförde. Vi har nu initierat en juridisk process med hjälp av jurist och inväntar nu Skogås svar. Under tiden ska de fuktproblem som uppstått dokumenteras av oberoende fackman. Vi återkommer så snart vi har ytterligare information.

Armaturer
Skönstaholm har snudd på unikt många originalarmaturer bevarade, men många är i behov av renovering. En inventering kommer därför att genomföras de närmaste veckorna. Separat info delas ut i samband med denna.

Städdag
Glöm inte städdagen på lördag 1 oktober. Samling på torget kl. 10.00. Förutom den beskärningskurs som meddelats tidigare ska vi hjälpas åt med följande:
• Rensa sly längs skogsvägen bakom Centrumhuset
• Rensa ogräs vid rundeln och ta bort askskott i området
• Kantskära gräs som växer ut över gångvägarna
• Gräva upp rostiga utemöbler vid lekplatserna för renovering
• Montera krokar för sopkvastar i källargångarna
• Städa i grovsoprummet

Som vanligt bjuder vi på varmkorv, kaffe och saft för alla som deltar! Väl mött!

/ Styrelsen

Vår ”husleverantör” av ekologiska ägg kommer nu att komma oftare till Skönstaholm! Dessutom behöver man inte längre förbeställa sina ägg.

Varannan måndag (jämna veckor) med start 19 september kommer Stefan och Eva Mauleon att sälja ekologiska ägg från Lilla Grödby ekologiska och kravmärkta familjelantbruk.

Plats: Torget i Skönstaholm, Söndagsvägen 40.

19 september, kl. 18.00

3 oktober, kl. 18.00

17 oktober, kl. 18.00

31 oktober, kl. 18.00

14 november, kl. 18.00

28 november, kl. 18.00

12 december, kl. 18.00

IMG_3741

Välkommen till höstens trädgårdsdag med beskärningskurs!

Lördagen den 1 oktober kl 10-12 är det dags för årets städdag, eller trädgårdsdag som vi kan kalla den i år, då vi kommer att fokusera på beskärning.

Vi har bjudit in våra trädgårdsmästare från IT Underhåll, Jenny och Jehvad. De kommer att hålla en grundkurs i beskärning, med utgångspunkt i de olika längornas typiska växtligheter.
De kommer att svara på frågor och instruera hur vi bäst beskär buskar och träd i gränserna mellan egen skötselyta och allmänna ytor.

Jenny och Jehvad kommer att vara i området mellan kl 10 och 16 och hjälpa till vid varje länga enligt ett preliminärt schema som kan se ut så här:

Söndagsvägen 44-76, hus 4,5,6 och 7   ca kl. 10.15
Söndagsvägen 86-114, hus 1 och 2   ca kl. 11
Söndagsvägen 47-77, hus 3 och 8   ca kl. 11.30
Skönstaholmsvägen 2-28, hus 9 och 10   ca kl. 12
Skönstaholmsvägen 30-60, hus 11 och 12   ca kl. 12.30
Skönstaholmsvägen 62-82, hus 16, 22 och 23   ca kl. 13
Skönstaholmsvägen 84-96, hus 24   ca kl. 13.45
Skönstaholmsvägen 83-113, hus 18, 19, 20, 23   ca kl. 14.15
Skönstaholmsvägen 51-71, hus 17   ca kl. 15
Skönstaholmvägen 7-49, hus 13,14 och 15   ca kl. 15.30

Beroende på hur många som är intresserade av kursen kan schemat komma att ändras under dagen.

Under tiden Jenny och Jehvad går runt i området länga för länga, kommer de som inte deltar i kursen att kunna utföra städning av några av våra allmänna ytor. Vi går igenom vad som behöver göras när vi ses på torget kl 10.

Som vanligt bjuder vi på korv med bröd och fika, runt klockan 12.

Hälsningar

BRF Styrelsen

Axplock

Dränering

CTJ har under sommaren arbetat med återställning av marken bakom Skv 51-61. Under arbetet upptäcktes stora brister i Skogås arbete. Bland annat hade rör glidit isär och låg med fel lutning. Detta har nu rättats till av CTJ och Grundkedjan AB.

Det finns också tecken på att Skogås övriga arbete är bristfälligt vid de andra längorna. Styrelsen arbetar nu tillsammans med förvaltaren för att snabbt ta fram en plan för hur vi rättar till felen. Storholmens jurister tittar också på hur vi kan kräva skadestånd av Skogås och/eller deras försäkringsbolag.

Tak

Upphandling av renovering av tre tak har inletts. Det gäller Skv 89-95, Skv 105-113 och Skv 84-96. Dessa tak är i akut behov av renovering enligt den inspektionsrapport vi fick i början av sommaren. Arbetet kommer att ske under hösten.

Underhållsplan

Styrelsen har tillsammans med Storholmen fortsatt arbetet med en detaljerad teknisk underhållsplan. Rapporterna efter inspektionen av tak och fasader har kommit.

Taken är i varierande skick och har bedömts på en femgradig prioriteringsskala. Några måste bytas direkt (de tre taken ovan), några inom 2-4 år, några inom 5 år och resterande inom 5-10 år.

Fasaderna är i gott skick, men rekommendationen är att räkna med en totalrenovering inom 10 år.

Dränering behövs, som känt, på många ställen. Vi har ännu inte fått en prioriteringsordning av längorna, men arbetar vidare för att skapa en sådan.

Städavtal

Avtalet med Tarjas Städ, som städar tvättstugorna, soprummen och källargångarna, har sagts upp till årsskiftet eftersom vi inte varit helt nöjda med kvalitet och pris. Offerter från andra firmor har kommit in och styrelsen ska nu utvärdera dessa anbud.

Cykelbanan längs Nynäsvägen

Trafikkontoret meddelade under sommaren att man inte längre har för avsikt att bredda cykelbanan förbi våra fastigheter. Det är med andra ord inte längre aktuellt med något fastighetsintrång eller något byte av mark, som vi informerade om på årsmötet.

Råttor

Råttenkäten i våras visade att råttor har siktats i olika delar av området. Det går inte att se att någon särskild del av området är extra utsatt. Nomor har lämnat anbud på att ställa ut 50 stycken stora (50x50x50 cm) betonglådor med råttgift i området. Styrelsen har valt att inte gå vidare med det förslaget eftersom vi såg det som för dyrt, för iögonfallande och att effekten är för osäker. De boende som ser råttor uppmanas dock att anmäla detta till Nomor som då kan sätta ut mindre råttgiftslådor där.

Vi påminner inför hösten och vintern om att inte mata fåglar, varken med fågelbord eller talgbollar. Det drar till sig råttor.

Grovsoprum

Grovsoprummet sköts fortsatt dåligt. Styrelsen överväger därför att pröva entreprenören Ruter Retur som erbjuder en tjänst där de tar emot grovsopor varannan vecka direkt i sina bilar. Med en sådan lösning skulle grovsoprummet kunna stängas och utrymmet användas till annat. Vi tar gärna emot synpunkter kring detta på info@skonstaholm.se.

Inbrott

Det har nyligen begåtts inbrott i en bil parkerad på Skönstaholmsvägen. Vi uppmanar alla boende att fortsätta hålla ögonen öppna och visa folk som rör sig i området att de är sedda. Se också till att inte lämna något synligt i bilarna.

Städdag

Datum för höstens gemensamma städ- och trädgårdsdag är satt till lördag 1 oktober kl. 10-12. Mer information kommer.

/ Styrelsen

Axplock

 

Stämmor och nya stadgar

Vi tackar alla Skönstaholmare som kom till de båda föreningsstämmorna i början av månaden! De reviderade stadgarna antogs enhälligt av båda stämmorna och ska nu registreras hos Bolagsverket.

Både de nya stadgarna och protokollen från stämmorna kommer att läggas upp på hemsidan inom kort. Där finns nu även en förteckning över föreningens nya styrelse.

Dränering

Styrelsen har beslutat att ta in CTJ för att återställa baksidorna på Skv 51-61 efter dräneringsarbetena. Efter sommaren kommer ytterligare arbeten ske vid Skv 97-103 och Skv 84-96. Berörda hushåll har fått separat information, som även finns på hemsidan.

Ett par parkeringsplatser mitt emot Skv 49-51 kommer att behöva användas för ett materialflak. Dessa boende är informerade.

Takrenovering

Bytet av taket på hus 19 (Skv 97-103) är nu avslutat. Den besiktning av alla tak som gjordes i maj har visat att ytterligare tre tak är i behov av omedelbara åtgärder. Det gäller hus 18 (Skv 89-95), hus 20 (Skv 105-113) och hus 24 (Skv 84-96). Upphandling kommer ske under sommaren och arbetena planeras starta till hösten.

Gräsmattor

Vi påminner om att ansvaret för gräsklippning på framsidorna ligger på varje enskild boende. IT-underhåll ansvarar för de gemensamma ytorna.

Är ni osäkra på vad som gäller vid just ert hus – kontakta gärna trädgårdsgruppen i styrelsen på tradgard@skonstaholm.se eller er längledare. Längledarna finns listade på hemsidan: www.skonstaholm.se/langledare.

Sommaren

Tänk på att tala om för era grannar om ni åker bort i sommar, och hjälp varandra att se till husen och tömma brevlådor. Håll ögonen öppna, hälsa på okända människor och fråga om de behöver hjälp med något. Allt för att minska inbrottsrisken.

Till sist vill vi önska alla Skönstaholmare en trevlig sommar!

/ Styrelsen

Styrelsen har beslutat att ta in en annan entreprenör för återställningsarbeten efter dräneringen. Arbetena kommer utföras av CTJ, som gjort många andra jobb i föreningen. Följande kommer de göra:

 

Baksida Skv 51-61:

Allmän utjämning av marken och nivåjusteringar. Närmast fasaden kommer det bli ca 35 centimeter ”ärtsingel” (runda mindre stenar). Därefter sätts en kantsten och därefter läggs rullgräsmatta ut. CTJ kommer också sköta bevattning av gräset tills det fått fäste.

 

Vid varje hus kommer de gräva ur och packa ett underlag för stenläggning samt lägga betongplattor 35×35 cm. Boende får i samråd med CTJ välja mellan släta plattor eller plattor med sjöstensbeläggning. Boende kommer att få möjlighet att titta på plattorna innan val måste göras. Om boende inte är på plats kan de kontakta Nina Fors för bilder. Plattor läggs även under trapporna och två rader framför. De som har äldre stenar kvar här får ta hand om dem på egen hand.

 

En ny trappa vid Skv 51 kommer att byggas. Stuprörsanslutningarna ner i mark kommer att ses över och de bruna markrören bytas till svarta metallrör. Den vissna klätterväxten på fasaden kommer att tas ner. Mindre maskiner kommer att köras in samma väg som Skogås använde. De kommer även behöva placera ett materialflak vid vägen. Vi undersöker möjligheten att använda några p-platser för detta.

 

Kontaktperson för boende är Nina Fors, Skv 55, 073-2066888

Kontaktperson hos CTJ är Christer Jensen, 073-5034053, christer@murarfirma.se

 

Entrésida Skv 97-103:

Plattläggning utanför Skv 103 kommer åtgärdas. Isodrän-listen kommer att sänkas.

Gräsmatta utanför Skv 101 kommer att snyggas till.

Även här bör det läggas ärtsingel längs fasaden, men vi har valt att vänta med detta jobb till hösten.

 

Entrésida Skv 85-96:

Inget arbete kommer att utföras här innan semestrarna. De övriga delarna har prioriterats. Efter sommaren ska vi se över kantstenar och avrinning.

 

CTJ räknar med att börja etablering onsdag 29 juni och vara klara innan semestrarna i juli.

 

/ Styrelsen

Glöm inte extrastämman imorgon! Då ska vi fatta det andra bekräftande beslutet om de reviderade stadgarna.

Plats: Skönstaholmsskolans matsal
Tid: måndag 13 juni, kl 18.30

Kallelse och dagordning delades ut i lådorna söndag 5 juni.

/ Styrelsen

Axplock

Dränering
Styrelsen har haft en efterbesiktning av dräneringsarbetena tillsammans med Skogås Entreprenad. De har åtagit sig att åtgärda följande:
• Ojämnheter, rötter och stenar bakom hus 17 ska tas bort.
• Plattor utanför entréerna i hus 19 ska läggas tillbaka.
• Stuprör ska rättas till och om möjligt bytas till svarta rör ovan mark.
• Kantstenar vid länga 24 ska justeras.
Därefter är det styrelsens avsikt att låta vår ordinarie trädgårdsentreprenör IT-Underhåll fixa till gräsmattor och övrig plattläggning i samråd med boende. Vi beklagar återigen olägenheten som dräneringsprojektet medfört.

Klippning av gräsmattor
IT har klippt en del av gräsytorna framför entréerna under en övergångsperiod från Stockholmshem, men i det nya avtalet ingår dessa i den egna skötselytan.

Ansvaret för gräsklippning på framsidorna ligger alltså numer på varje enskild boende.

I övrigt så är gränsen för den egna skötselytan i linje med buskar/staket på baksida och vid kantsten på framsida. På grund av vårt områdes arkitektoniska natur så ser detta olika ut i området. Är ni osäkra på vad som gäller vid just ert hus – kontakta gärna trädgårdsgruppen i styrelsen på tradgard@skonstaholm.se eller er längledare. Längledarna finns listade på hemsidan: www.skonstaholm.se/langledare.

Takrenovering
Bytet av taket på hus 19 (Skv 97-103) kommer att påbörjas i slutet av maj och väntas ta 3-4 veckor. Berörda boende kommer att aviseras av entreprenören Johanneshovs Plåt.

Liggande stammar
Inför den mer detaljerade underhållsplanen som styrelsen arbetar med ska Solna Röranalys genomföra en filmning av samtliga liggande stammar under husen. Företaget kommer behöva tillträde till en handfull lägenheter och kommer att kontakta dessa lägenhetsinnehavare inför arbetet.

Råttor
Flera boende har anmält problem med råttor. Styrelsen har gått ut med en enkät för att kartlägga problemet. Ni som inte fyllt i denna – gör det så snart som möjligt! Tänk på att inte mata fåglar med frön, bröd eller annat eftersom det drar till sig råttor.

Stämmor
Glöm inte stämman på onsdag 1 juni kl. 18.00. Därefter håller vi extrastämma för beslut om stadgarna måndag 13 juni kl. 18.30. Observera de olika starttiderna.

/ Styrelsen

Handlingarna inför den ordinarie föreningsstämman är nu utdelade i lådorna till alla medlemmar. Det som delats ut är:

• Kallelse med dagordning

• Styrelsens förslag till beslut angående nya stadgar

• Motioner från medlemmar och styrelsens svar

• Årsredovisningen för 2015

• Valberedningens förslag till nya styrelsekandidater

Har du av någon anledning inte fått alla handlingar – kontakta styrelsen.

Efter synpunkter från medlemmarna på förslaget till nya stadgar har några paragrafer justerats. Detta framgår av det papper som distribuerats. Av kostnads- och miljöskäl har vi valt att inte trycka upp och dela ut det reviderade förslaget till nya stadgar i sin helhet igen. Dessa finns dock att läsa här:

STADGAR Brf Skönstaholm, 2016-05-11

Följande datum gäller:

Ordinarie föreningsstämma hålls 1 juni, kl 18.00 i Skönstaholmsskolans matsal.

Extra föreningsstämma hålls 13 juni, kl 18.30 i Skönstaholmsskolans matsal.

Formell kallelse till extrastämman kommer efter den ordinarie stämman.

/ Styrelsen

 

Axplock

Axplock från styrelsemötet 2016-04-27

Dränering
Många boende är kritiska till återställningen efter dräneringsarbetena, och styrelsen delar denna uppfattning. Det har inte blivit som vi tänkt. Entreprenören och föreningen är inte överens om vad som ingår.

Vår nya kontaktperson på Storholmen Urban Bladin ska trycka på Skogås och även kontakta besiktningsmannen. Om inte det löser problemet har styrelsen för avsikt att ta in en annan entreprenör för att slutföra återställningen. Vi återkommer så snart vi vet mer.

Garantiärenden gällande stambytet
SHT har konstaterat att en del av de fel som anmälts som garantiärenden istället är rena handhavandefel. Bland annat handlar det om termostaterna till värmegolven. Så börja med att kontrollera bruksanvisningen. Alla bruksanvisningar finns samlade här: www.skonstaholm.se/stambytet

Takrenovering
Bytet av taket på hus 19 (Skv 97-103) kommer att påbörjas omkring vecka 20 och väntas ta 3-4 veckor. Reparation av två rötskadade skärmtak på hus 9 (Skv 2-16) är också på gång.

Besiktningar
Besiktning av alla tak i Skönstaholm har påbörjats av OS Plåtkonsult, så det kommer röra sig människor på alla tak ett tag framöver. Fasaderna kommer att besiktigas av Anders Målar Fasadkonsult 7-9 juni. Han kommer då att röra sig längs fasaderna på alla längor och alltså även inne på uteplatserna.

Extrastämma
Extrastämma för beslut om stadgarna kommer att hållas måndag 13 juni kl. 18.30. Kallelse kommer efter den ordinarie stämman 1 juni.

Städdag
Stort tack till alla Skönstaholmare som slöt upp på städdagen! Vi hann med väldigt mycket. Den jord som blev över mitt emot dammen får gärna användas på de egna skötselytorna. Tänk nu på att inte köra i området, så att gräsmattorna kan få växa till sig!

/ Styrelsen

Axplock

Förslag till nya stadgar

Styrelsen förslag till nya stadgar har nu delats ut till alla medlemmar i lådorna. Det är viktigt att alla tar till sig informationen och kommer med eventuella frågor och synpunkter innan 29 april 2016, eftersom vi måste hinna göra eventuella justeringar i god tid innan stämman.

Informationsbrevet och förslaget till nya stadgar finns på hemsidan.

Garantiärenden gällande stambytet

Ett Stambytesnytt med information om hur garantiärenden och eventuellt kvarstående punkter för stambytet har delats ut i lådorna och lagts upp på hemsidan. Den informationen önskar vi också att alla boende läser.

Informationsbrevet hittar du här.

Takrenovering

Taket på hus 19 (Skv 97-103) har haft läckage på ett ställe. Eftersom takpappen är gammal har vi beslutat att låta renovera hela taket på den längan. Johanneshovs Plåt kommer att anlitas för uppdraget.

Reparation av två rötskadade skärmtak på hus 9 (Skv 2-16) har också beställts.

Besiktningar

Inför den utförligare underhållsplan som styrelsen jobbar med behöver vi få fram en prioriteringsordning vad gäller takrenoveringar, dräneringar samt eventuella fasadarbeten. Föreningen har anlitat företaget Plåtkonsult Ola Svensson AB, som kommer att besiktiga alla tak med start onsdag 20 april. Anders Målar Fasadkonsult kommer att anlitas för att göra ett utlåtande över fasadernas status och Storholmen tittar närmare på den omfattande fuktkartläggning som Tengbom gjorde 2011.

Målet är att kunna sätta samman en genomförandeplan för de kommande stora arbetena innan sommaren.

Dörr till lokalen

Det har varit ytterligare inbrott i lokalen. Ytterdörren är nu förstärkt med en fastsvetsad plåt och det trasiga slutblecket har lagats och förstärkts.

Städdag

Vårens städdag är lördag 23 april kl. 10-12. Föreningen bjuder alla som deltar på korv och kaffe!

En stor del av städdagen kommer att ägnas åt gräsmattorna som har körts sönder i området. Vi ska luckra upp marken, lägga på ny jord och så gräsfrö.

Vi ber alla boende att inte köra inne i området eller parkera på gräsmattorna. Vi vill ju ha ett Skönstaholm fritt från bilar och utan sönderkörda gräsmattor!

/ Styrelsen

Lena Palmerlund, fastighetsskötare Storholmen

Sedan mars ansvarar Storholmen själva för fastighetsskötelsen i Skönstaholm. Vår nya huvudansvarige fastighetsskötare heter Lena Palmerlund. Hon gör sina ordinarie ronder i Skönstaholm på fredagsförmiddagarna, men kan även synas i området från och till övriga dagar i veckan.

Felanmälningar görs som vanligt på direkt@storholmen.se eller 0771-786 746.

BRF Skönstaholm logo 2016-04-10

VIKTIGT MEDDELANDE TILL ALLA BOSTADSRÄTTSHAVARE I BRF SKÖNSTAHOLM

Föreningens stadgar behöver anpassas till följd av ändringar i bostadsrättslagen om andrahandsuthyrning. Detta är samtidigt ett tillfälle att utveckla stadgarna för att göra dessa mer informativa så att exempelvis fördelningen av underhållsansvaret för lägenheterna mellan föreningen och medlemmarna förtydligas.

Styrelsens arbete med de nya stadgarna har letts av Stefan Bergqvist, jurist med domstolsbakgrund. Det färdiga förslaget har även gåtts igenom av jurister hos vår förvaltare Storholmen samt av föreningsmedlemmarna Fredrik Simonsson och Anna Werner, som båda också är jurister.

Förslaget till nya stadgar bifogas detta meddelande. De nuvarande stadgarna finns på föreningens hemsida under fliken Dokument och Protokoll, www.skonstaholm.se/protokoll. Här nedan jämförs innehållet i de nya paragraferna med de nuvarande.

Styrelsen tar tacksamt emot synpunkter på förslaget till ändring av stadgarna före den 29 april 2016 så att eventuella kommentarer kan beaktas i god tid före föreningsstämman 1 juni då avsikten är att gemensamt fatta beslut i frågan.

Synpunkter eller frågor tas emot på info@skonstaholm.se.

/ Styrelsen

PDF: Förslag till nya stadgar, BRF Skönstaholm, 2016-04-10

PDF: Nuvarande stadgar, BRF Skönstaholm, antagna 2011-10-16

Sammanfattning av förändringarna:

Förslagets § 1 till nya stadgar överensstämmer i huvudsak med § 1 och § 25 första stycket i de nuvarande stadgarna. I förslaget betonas vikten av att bostäderna används för permanent boende. När det gäller uthyrning av ”andra lägenheter” än bostäder föreslås användningen av uttrycket ”lokaler” i bostadsrättslagen.

Förslagets §§ 2-8 om Medlemskap överensstämmer i huvudsak med §§ 2-3 och 5-9 i de nuvarande stadgarna men har delvis omarbetats i redaktionellt hänseende. Nuvarande § 4 har flyttats till ett eget senare avsnitt om avgifter till föreningen (se nedan).

I § 2 första stycket första meningen har upplåtelse till juridisk person strukits i förhållande till nuvarande stadgar med hänsyn till vikten av ett permanent boende i föreningens hus. Detta krav har för övrigt tagits in som en grund att vägra medlemskap i föreningen genom förslagets andra stycke andra meningen i samma paragraf.

Beträffande andelsförvärv i § 7 har det i andra stycket lagts till att varje andel måste uppgå till minst 10 procent.

Förslagets §§ 9-11 om Avgifter till föreningen bygger främst på nuvarande § 4.

I § 9 fjärde stycket har den del av årsavgiften som avser elektrisk ström utgått. Samma paragrafs femte stycke har lagts till för eventuella framtida behov av hur betalning för kabel-TV etc. ska beräknas.

I § 10 andra stycket regleras ersättningsfrågan vid andrahandsuthyrning.

I § 11 första stycket föreslås en avgift för sotningstjänster.

Förslagets §§ 12-28 återfinns delvis i nuvarande §§ 11-23 av stadgarna men är uppdelade i två huvudgrupper, §§ 12-20 om Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter och §§ 21-28 om Förverkande.

§ 12 om Bostadsrättshavarens ansvar svarar mot nuvarande § 11 första till tredje styckena men uppräkningen av vad som hör till lägenhetens inre föreslås bli än mer utförlig. Avsikten är att tydliggöra vad som redan gäller och denna detaljreglering har hämtats från mönsterstadgar hos ledande bostadsrättsorganisationer som HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna.

På motsvarande sätt har det i § 13 om Föreningens ansvar, och som delvis svarar mot nuvarande § 39, införts en uppräkning av vad som hör till föreningens ansvarsområde.

I § 14 om Förändring i lägenhet, och som svarar mot nuvarande § 12, föreslås att åtgärder som kräver styrelsens godkännande exemplifieras i enlighet med bostadsrättslagen.

§ 15 om Brand- och vattenledningsskada svarar mot nuvarande § 11 fjärde stycket men har redaktionellt anpassats till vad som föreskrivs i bostadsrättslagen.

§§ 17 och 18 om Sundhet, ordning och gott skick respektive Tillträde till lägenheten svarar mot nuvarande §§ 13 och 14, men texten har utökats i enlighet med bostadsrättslagen.

§ 19 om Andrahandsupplåtelse svarar mot nuvarande § 15 men föreslås få en delvis annan lydelse hämtad från Bostadsrätternas normalstadgar.

§§ 21-28 om Förverkande svarar mot nuvarande §§ 19-23 men föreslås redaktionellt i högre grad bli nära knutna till regleringen i bostadsrättslagen. Nuvarande § 18 framgår av 7 kap 16 § bostadsrättslagen och är därför inte nödvändig.

Förslagets §§ 29-35 om Föreningsstämma föreslås bli delvis utökat i förhållande till nuvarande §§ 30-36.

§ 29 om Föreningsstämma har samma innehåll som för närvarande är uppdelat på §§ 30-31 i nuvarande stadgar.

I § 30 om Motioner, och som svarar mot nuvarande § 32, har kompletterats med en tidsangivelse för när sådana senast ska lämnas.

I § 31 om Dagordningen vid en föreningsstämma, och som svarar mot nuvarande § 33, har turordningen mellan 2 och 3 ändrats och smärre ändringar i punkterna 4, 5, 15 och 16 företagits.

I § 32 om Kallelse till föreningsstämma, och som svarar mot nuvarande § 34, har sättet för att kommunicera andra meddelanden till medlemmarna anpassats till vad som redan tillämpas.

§ 33 om Rösträtt svarar mot nuvarande § 36 och innehåller främst ändringar beträffande ombud och fullmakt för medlem. Ett ombud föreslås bara kunna företräda en medlem åt gången och en fullmakt gälla högst ett år från utfärdandet.

§ 34 om Röstningsförfarandet och § 35 om Protokoll vid föreningsstämma är nya. Nuvarande § 35 innehåller vad som redan framgår av bostadsrättslagen och har därför ansetts obehövlig.

Förslagets §§ 36-42 om Styrelse och revisorer återfinns i §§ 24-29 samt § 37 i de nuvarande stadgarna.

§ 37 om Konstituering och firmateckning svarar mot § 25 andra och tredje styckena i nuvarande stadgar. § 37 första stycket i förslaget föreslås bli utvecklad i förhållande till nuvarande § 25 andra stycket. § 37 andra stycket i förslaget föreslås bli ändrad i förhållande till § 25 tredje stycket så att föreningens firma kan tecknas, förutom av styrelsen, också av minst två styrelseledamöter i förening.

I § 38 om Styrelsens beslutsförhet, och som svarar mot nuvarande § 25 fjärde stycket, föreslås den ändringen att kravet för giltigt beslut fordrar enhällighet när för beslutsförhet minsta antal ledamöter är närvarande slopas.

I § 39 om Föreningens fastighet och tomträtt, och som svarar mot nuvarande § 27, föreslås den ändringen att styrelsen eller firmatecknare får ansöka om inteckning eller annan inskrivning i föreningens fastigheter.

§ 40 om Räkenskapsår och årsredovisning svarar mot nuvarande § 26 och innebär enbart en anpassning till vad som krävs enligt nutida redovisningsstandard.

§ 41 om Revisorernas sammansättning svarar mot nuvarande §§ 28-29 och det föreslås ett tillägg så att en suppleant ska kunna utses. Kravet på att minst en revisor ska vara auktoriserad anses obehövligt.

I § 42 om Framtida underhåll, och som svarar mot nuvarande § 37, föreslås underhållet av föreningens hus bli säkerställt genom upprättande av en underhållsplan.

Förslagets §§ 43-47 där Övriga frågor samlats har motsvarigheter i nuvarande §§ 38-41.

§ 43 om skyddsrum svarar mot nuvarande § 38 och förtydligar att samtliga boende i området kan hyra skyddsrummen.

§ 44 om den yttre miljön svarar mot nuvarande § 39. Texten om föreningens ansvar för det yttre underhållet föreslås bli flyttad till § 13.

§ 45 om Grannskapsklubben Skönstaholm svarar mot nuvarande § 40 och är i huvudsak oförändrad.

§ 46 om fördelning av tillgångar om föreningen upplöses svarar mot nuvarande § 41 första stycket och är i huvudsak oförändrad.

§ 47 om stadgarnas förhållande till lagstiftning svarar mot nuvarande § 41 andra stycket och föreslås bli mer utförliga.

Kallelse till städdag

Dag: Lördag 23 april 2016
Tid: Klockan 10.00
Plats: Vi träffas på torget vid dammen

Vi börjar med att gå igenom vad som behöver göras och fördelar arbetsuppgifterna mellan oss. Vi avrundar städdagen cirka kl. 12 och avslutar med välförtjänt korv med bröd och kaffe.

Ta med trädgårdsredskap, spadar och skottkärror. Vi ska bland annat snygga till på de uppkörda och skadade gräsmattorna i området.

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen, Brf Skönstaholm

Efter drygt två år med mycket omfattande arbeten närmar vi oss nu slutet på stambytet. Alla badrum är i drift och vi är även klara med de delar av kallvattennätet och värmenätet där vi har gjort kompletterande arbeten i samband med stambytet.

Om ni har någon kvarstående punkt/fel som är kopplade till stambytet vill vi att ni felanmäler detta till fastighetsförvaltaren Storholmen.
Ange ert ärende och er adress med rubrik Stambyte: Skönstaholmsvägen xx alt Stambyte: Söndagsvägen xx så blir det korrekt loggat hos Storholmen. Om ni väljer att ringa uppger ni samma information. Felanmälan går sedan direkt vidare till SHT Bygg som kontaktar er. När ärendet är hanterat rapporterar SHT detta till Storholmen. På detta vis får vi en tydlig logg över eventuella kvarstående frågor. Dessa ärenden ber vi er att anmäla så snart som möjligt, senast 2016-05-11

Kopplat till entreprenaden finns även en garanti. I samband med att det har passerat ca två år sedan era badrum färdigställdes kommer ni att få möjlighet att framföra eventuella garantiärenden. För er som var först ut med stambytet kommer detta att bli aktuellt inom kort. Alla kommer att få separat information om hanteringen av garantiärenden i god tid innan er två-årsperiod har passerat. Observera att som garantiärenden kan endast fel som inte fanns vid besiktningstillfället åberopas, dvs. felet ska ha uppstått under den tid ni nyttjat badrummet. Det kan t.ex. röra sig om en handdukstork som inte blir varm eller en toalettstol som behöver justeras i infästningen.

Läs mer i PDF-filerna nedan, som även delats ut i lådorna.

PDF: STAMBYTESNYTT16
PDF: Garantibesiktning, brev till hus 1, 2 och 4, 2016-04-11

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

Nu finns det information om det som avhandlats på de senaste två styrelsemötena. Axplocket delas också ut lådorna.

Axplock från styrelsemötet 2016-02-24 och 2016-03-16

Axplock

Axplock från styrelsemötet 2016-02-24 och 2016-03-16

Stambytet
Stambytet är nu avslutat. För de första etapperna är det inom kort dags för garantibesiktning. Separat information om detta och hur vi hanterar reklamationer och garantiärenden kommer i ett Stambytesnytt inom kort.

Ny fastighetsskötare
Storholmen har tagit över fastighetsskötseln från Åkerlunds. Framöver kommer våra hus att ronderas av Storholmens egen personal. Huvudansvarig för Skönstaholm blir Stefan Lundmark. Vi återkommer med en närmare presentation av honom på hemsidan. Felanmälningar görs som vanligt på direkt@storholmen.se eller 0771-786 746.

Värmen
Vi har inte fått in några ytterligare felanmälningar vad gäller värmen. Den uppföljande enkät vi aviserat tidigare skrinläggs. Boende som framöver upplever problem med värmen eller har ojämnt varma element får kontakta Storholmen, så får vi göra punktinsatser på dessa ställen.

Varmvatten
Vi har fått nya klagomål på att det tar lång tid att få varmvatten i kranarna i de hus som hör till UC4. Storholmens fastighetsskötare kommer felsöka och försöka åtgärda problemet.

Dörr till lokalen
Det visade sig vara en komplicerad och kostsam historia att byta ut ytterdörren till lokalen till en modern säkerhetsdörr. Istället förstärker vi karm, dörrblad och inbrottsskydd på den befintliga dörren med hjälp av Svenskt Säkerhetssmide.

Skorstenar
Vid sotningen upptäcktes att stambytet har skadat murstocken i en lägenhet. Skadan kommer att åtgärdas av SHT. SHT har också låtit filma alla rökkanaler i lägenheterna av samma typ. Ytterligare en mindre skada har hittats och den boende har kontaktats för åtgärd.

Underhållsplan
Styrelsen jobbar med att uppdatera och fördjupa underhållsplanen för Skönstaholm. De kommande 10-15 åren kommer vi behöva se över dränering, tak, fasader, liggande stammar och kulvertar. För att få ett bra underlag för prioriteringsordning och underhållsbudget behöver vi ta in sakkunniga personer. Styrelsen kommer att handla upp dessa tjänster under våren.

Centrumhuset
Centrumhusgruppen, som tittat på olika förslag på vad vi kan använda Centrumhuset till i framtiden, har redovisat delar av sitt arbete för styrelsen. De kommer att sammanställa ett material som ska skickas ut till alla medlemmar. I samband med stämman hoppas vi kunna ta ett första inriktningsbeslut kring hur vi går vidare.

Telefonboken
De som inte ännu fyllt i uppgifter till Skönstaholms telefonbok uppmanas att göra det så snart som möjligt. Gå in på www.skonstaholm.se/telefonbok.

Dränering
Vi har fått synpunkter på återställningen efter dräneringsarbetena. Ted Bergstrand på Storholmen ska sammanställa vad som behöver åtgärdas och kontaktar sedan Skogås entreprenad. De uppgrävda partierna kommer att sätta sig helt framåt hösten, vilket kan innebära att ytterligare jord behöver läggas ut då.

Elskåp
Cylindrarna i hänglåsen till säkringsskåpen i källargångarna är nu bytta så att källargångsnyckeln passar i dessa. Man behöver alltså inte längre ringa jour eller någon i styrelsen för att byta sina säkringar.

Träd
Nyligen gjorde en arborist en riskinventering av våra träd. Nio träd kräver åtgärder och kommer i första hand att avlastningsbeskäras. Några träd är i så dåligt skick att de kan behöva fällas. Detta arbete kommer att påbörjas inom kort.

De häggar som fälldes längs Söndagsvägen ifjol kommer i vår att ersättas av vackra körsbärsträd. Efter råd från experter har vi valt trädet ”Prunus x gondouinii Schnee”. Det blir 4-5 meter högt och blommar i vitt på våren och släpper bara marginellt med bär. Fyra träd kommer att planteras av IT-Underhåll.

Renoveringar
Vi påminner om att alla större förändringar i lägenheter och på uteplatser måste godkännas i förväg. Gå in på www.skonstaholm.se/vanliga-fragor för mer information eller kontakta styrelsen på info@skonstaholm.se.

Städdag
Vårens gemensamma städdag är lördag 23 april kl. 10-12. Vik den förmiddagen i kalendern!

Trevlig helg!

/ Styrelsen

På årsstämman 1 juni behöver föreningen tillsätta fem nya ledamöter. Vi i valberedningen vill redan nu informera om detta, så att vi hinner få många förslag på kandidater!

Styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter och två eller tre suppleanter enligt tidigare beslut. Nuvarande styrelse har sex ordinarie ledamöter (eftersom Eva Breslin-Nordström har slutat) och tre suppleanter. Av de sex ordinarie ledamöterna är det en som inte ställer upp för omval (Per Hansson), så det behövs två nya ordinarie ledamöter. Vi behöver även tre nya suppleanter, eftersom ingen av de tre nuvarande har möjlighet att ställa upp ytterligare en period (Stefan Bergqvist, Jens Björlin och Nina Fors).

Styrelsen har efterfrågat kompetens inom framför allt ekonomi, bygg och fastighet samt juridik. Sekreterarvana och erfarenhet av styrelsearbete är också ett stort plus.

Om du är intresserad av att vara med i styrelsen eller har förslag på ledamöter – ta kontakt med någon person i valberedningen eller mejla direkt till oss:
valberedningen@skonstaholm.se

Obs! Förslagen ska lämnas senast söndag 3 april!

Med vänlig hälsning

Valberedningen

Jimmy Fischer, Söndagsvägen 69
Lars Hansson, Söndagsvägen 55
Marie Jenevall, Skönstaholmsvägen 24
Hannes Widoff, Skönstaholmsvägen 79

Telefonbok_940x533

Det är dags att uppdatera Skönstaholms telefonbok! För att förenkla hanteringen ber vi varje hushåll att fylla i kontaktuppgifter i en webbaserad enkät.

Svara på enkäten oavsett om du/ni finns med i telefonboken sedan tidigare eller inte.

Fyll i ett formulär per person i hushållet, även barn.

Klicka här för att komma till enkäten!

Tack på förhand!

/ Styrelserna för Brf Skönstaholm och Grannskapsklubben

Nu finns ett nytt Axplock från senaste styrelsemötet, 3 februari 2016, publicerat under Dokument: Styrelsen samt här nedan.

Axplock

Axplock från styrelsemötet 2016-02-03

Värmen
Den funktionskontroll av radiatorerna i fyra lägenheter som Franzéns Rör gjort visade att några radiatorer var rejält igensatta av smuts och några hade gamla strypbrickor installerade. Dessa radiatorer åtgärdas nu.

Förklaringen till att vissa lägenheter har haft för låg temperatur kan alltså finnas i själva radiatorerna.

Vi kommer inom kort att skicka ut en ny enkät till alla boende för att kartlägga vilka element som behöver ses över. Åtgärder görs dock bäst senare i år när värmesystemet inte är igång.

Dörr till lokalen
Efter inbrottet i lokalen i julhelgen har vi för avsikt att byta ytterdörren där. Den nuvarande är både gammal, sliten och inte särskilt säker. Vi väntar nu på offerter på en ny säkerhetsdörr.

Även två dörrar nere i lokalen skadades. En av dem har åtgärdats av vår ”hustomte” Lasse Hansson. Stort tack för det! Den andra behöver bytas helt, vilket vi också inväntar offert på.

Nya stadgar
Styrelsen har inlett ett arbete med att se över föreningens stadgar. Bland annat behöver de anpassas till nya bestämmelser om andrahandsuthyrning och vi behöver även förändra en formulering som har med avskrivningar att göra. Vi passar då även på att göra stadgarna mer tydliga och begripliga.

När det finns ett färdigt förslag kommer vi att skicka ut detta till alla medlemmar för synpunkter. För att ändra stadgarna krävs beslut både på den ordinarie föreningsstämman och på en extrastämma därefter.

Städdag och stämma
Vi har bestämt datum för städdag och stämma som vi ber alla medlemmar att anteckna.

Vårens städdag blir lördag 23 april kl 10.00.
Årets föreningsstämma blir onsdag 1 juni kl 18.00.

/ Styrelsen

Som många av er säkert har märkt har vi nu spolat rundeln till isbana. Många Skönstaholmare, både barn och vuxna, njöt av skridskoåkning i vintersolen i helgen.

I år är det Fredrik Burman (Skv 88), Jonas Danielsson (Skv 50) och undertecknad som stått för spolandet. Vill du också hjälpa till i år eller kommande år? Hör av dig till info@skonstaholm.se eller till Grannskapsklubben.

Tänk på att inte dra ut grus eller annat skräp på isen.

Mycket nöje!

/ Stefan Gillgren

DSC_0512

DSC_0513

DSC_0526

DSC_0527

Axplock

Värmen
Efter injusteringen och termostatbytet har det blivit för kallt i många lägenheter. Den enkät som styrelsen skickade ut visade att problemen var mer omfattande än de fyra hushåll som felanmält. Styrelsen valde därför i slutet av förra veckan att höja utgående temperatur från alla undercentraler. Vi hoppas att det märks skillnad!

I enkäten är det även många som uppger att deras element är ojämnt varma. Det kan tyda på luft eller smuts i radiatorerna. Som ett första steg har vi bett Franzéns rör att göra en funktionskontroll av samtliga radiatorer i fyra lägenheter. Därefter får vi ta ställning till eventuella ytterligare åtgärder.

Om du behöver hjälp att lufta elementen, ta kontakt med vår ”hustomte” Lasse Hansson.

Sotning
De hushåll som missade sotningen före jul har en ny chans på fredag 22/1 klockan 7-10. Avisering kommer till berörda hushåll direkt från sotaren.

Grannsamverkan
Efter de inbrott och inbrottsförsök som drabbade Skönstaholm kring julhelgerna ska vi nu återuppväcka arbetet med Grannsamverkan. Tre personer kommer att vara kontaktombud gentemot polisen. Det är Carl Johan Casserberg, nyinflyttad på Skönstaholmsvägen 94, Jan Sörling, Skönstaholmsvägen 8 och Nina Fors, Skönstaholmsvägen 55, som även sitter med i styrelsen. Gruppen får återkomma med mer information när de har varit på utbildning hos polisen.

Cykelförråd
Nu går även cykelförrådet på gaveln av Skönstaholmsvägen 113 att använda för alla boende. Vi har bytt cylindern så att soprumsnyckeln passar där.

P-platser och biltrafik
De nya avtalen för parkeringsplatserna har blivit lite försenade, men ska snart vara på väg ut från Storholmen. Vi ber boende som har parkeringsplats att använda denna i första hand, så att platserna på gatan räcker till andra.

Tänk också på att inte köra på gångvägarna annat än i undantagsfall vid i- och urlastning. Prata också med hantverkare ni anlitar om att parkera på gatan i största möjliga mån. Vi vill hålla området bilfritt för alla barn!

/ Styrelsen

De hushåll som inte fick sotning utförd före jul (6 stycken) kommer att få en ny chans fredag 22 januari, kl 7-10. Sotningsdistriktet kommer att avisera berörda lägenheter under kommande vecka.

Efter injusteringen av värmesystemet och bytet av termostater har några hushåll anmält problem med värmen. För att få en bättre bild av läget önskar styrelsen alla hushålls hjälp med följande enkät.

Innan vi gör några ytterligare höjningar i undercentralerna vill vi göra en kartläggning och utesluta att problemen beror på luft i systemet, smuts i radiatorer eller liknande.

Det räcker med ett svar per hushåll.

Klicka här för att komma till enkäten!

Tack på förhand!

/ Styrelsen för Brf Skönstaholm

Axplock

Avgiftshöjning
Styrelsen har arbetat med budgeten inför 2016. Vi klarar driften med god marginal, men behovet av underhåll på fastigheterna är fortsatt stort. Vi har budgeterat för dränering av ytterligare en eller två längor, renovering av ytterligare några tak samt reparationer av fasader och trappor. Till detta kommer kostnader för akuta reparationer. Vidare är det dags att börja amortera på lånen för stambytet.

Styrelsen har därför beslutat att höja avgiften med 5 procent från och med 2016-01-01.

I och med detta övergår vi till att göra avgiftsjusteringar vid årsskiften, istället för vid halvårsskiften som gjorts tidigare. Ingen ytterligare höjning planeras under 2016.

Sotning
Sotning i de lägenheter som har öppen spis kommer att ske den 14-17 december. Sotningsfirman delar in området i olika etapper och aviserar berörda hushåll i lådorna senast en vecka i förväg. Den som inte har möjlighet att vara hemma på dagtid (kl 9-14) får lämna nycklar till en granne eller kontakta sotningsdistriktet själv för att hitta en bättre tid.

Föreningen kommer att betala för sotningen. Våra nuvarande stadgar medger inte att de berörda hushållen debiteras separat.

Dränering
Arbetet med dräneringen är snart klart. Skogås Entreprenad avslutar hus 24 i veckan och kommer även att åtgärda ett hål vid Söndagsvägen 60-62. De kommer också att arbeta med återställning av mark. Frågor besvaras av Ted Bergstrand på Storholmen (ted.bergstrand@storholmen.se, 08-520 252 54) eller arbetsledare Challe på Skogås Entreprenad (070-962 82 75).

Cykelbana längs Nynäsvägen
Styrelsen har svarat Trafikkontoret på frågan om fastighetsintrång vid Nynäsvägen. Vi har i nuläget sagt nej till detta. Vi ser hellre att cykelbanan byggs ut mot den befintliga bullervallen och att den då ersätts av ett nytt och bättre bullerplank. Trafikkontoret väntar på utlåtande från deras egen bulleransvarige samt från Trafikverket.

Hängrännor
Murarfirma CTJ har nyligen rensat alla hängrännor och stuprör i Skönstaholm. Ser ni att det ändå rinner konstigt eller sprutar fel från rören – gör en felanmälan till Storholmen!

Cykelrensning
Cykelvrak och omärkta cyklar som uppenbart inte används kommer inom kort att flyttas från cykelförråden. Se till att märka era cyklar med namn och adress.

Telefonkatalog
Inom kort kommer vi samla in kontaktuppgifter till Skönstaholms telefonkatalog som ska uppdateras. Mer information kommer.

God Jul önskar styrelsen!

Axplock

Axplock från styrelsemötet 2015-11-09

Längledare
Ett första möte har hållits med de nya längledarna. Där diskuterades rollen, ansvarsområden och behov. Tanken med längledarna är att de ska vara en länk mellan styrelsen och de boende. De ska hjälpa till att se behov av insatser i park och trädgård, men även underhållsbehov på husen. De ska också hjälpa till att leda arbetet på städdagarna.

Följande personer ingår i gruppen längledare:

Martin Willert, Sön 108
Kalle Sandell, Sön 92
Hugo Bennerdt, Sön 68
Karin Ragnar, Sön 46
Jimmy Fischer, Sön 69
Lasse Hansson, Sön 55
Sofia Kax, Skv 22
Pontus Björlin, Skv 42
Ulrika Sjöholm, Skv 60
Ludvig Brahme, Skv 37
Mia Widoff, Skv 79
Emma Lövbrand, Skv 74
Lisa Burman, Skv 88
Petter Berndalen, Skv 103
Klara Strandå, Skv 103
Petra Muda, Skv 113

Nästa möte är den 26 november. Vill du vara med – mejla till tradgard@skonstaholm.se.

Armaturintresserad
Trädgårdsutskottet efterlyser även en person som kan hjälpa till med att utreda renoveringar av våra ytterarmaturer. En del av dessa är i dåligt skick. Mejla till tradgard@skonstaholm.se för mer information!

Cykelbana längs Nynäsvägen
Föreningen har kontaktats av Trafikkontoret på Stockholms stad. De har i uppdrag att förbättra och bredda gång- och cykelvägen längs Nynäsvägen. Avståndet mellan vår mark och Nynäsvägen är ganska kort och ett av de alternativ de tittar på innebär ett intrång på vår fastighet. Cykelvägen skulle då gå närmare den mur och det plank som avgränsar de egna skötselytorna vid Skv 83-103. En del träd skulle också behöva fällas. Brf Skönstaholm skulle då ersättas ekonomiskt för detta fastighetsintrång.

Ett annat alternativ de tittar på är att dra den nya cykelvägen utanför vår fastighet. Den befintliga bullervallen skulle då behöva flyttas närmare Nynäsvägen vilket sannolikt innebär att ett nytt bullerplank behöver byggas. Denna lösning är dock dyrare för staden och det är oklart vad deras budget medger.

Styrelsen har i möte med stadens projektledare gjort klart att det bästa för våra medlemmar och hyresgäster vore ett nytt bullerplank.

Trafikkontoret kommer inom kort att skicka ett brev till dem som bor närmast Nynäsvägen med önskemål om synpunkter. Det går bra att mejla sådana till oss i styrelsen på info@skonstaholm.se så sammanställer vi dessa och skickar in. Även boende i övriga Skönstaholm är välkomna att höra av sig i frågan!

Dränering
Arbetet med dräneringen går enligt tidplan och Skogås Entreprenad har inte stött på några större problem eller hinder. Återställning av marken kring hus 17 och 19 kommer att påbörjas till veckan. Den asfalt de var tvungna att gräva bort för att komma under portalen med grävmaskinen ska återställas. Likaså ska de planteringar som skadats återställas i möjligaste mån.

Marken vid de uppgrävda områdena kommer sannolikt att sätta sig lite under vintern, så vänta med egna planteringar till våren.

Frågor besvaras av Ted Bergstrand på Storholmen (ted.bergstrand@storholmen.se, 08-520 252 54) eller arbetsledare Challe på Skogås Entreprenad (070-962 82 75).

Egna renoveringar
Styrelsen får många frågor om olika renoveringsåtgärder i husen. Vi har fattat beslut om att vattenburen golvvärme inte är tillåtet. Det gemensamma värmesystemet inklusive radiatorer är föreningens ansvar och framtida skador på och följdskador från detta belastar föreningen. Vi vill därför inte ha individuella lösningar. Dessutom ökar energiförbrukningen något.

Vi har också sagt nej till mekanisk frånluft kopplad till ventilationskanalerna eftersom det sätter självdraget ur spel och ökar energiåtgången.

Kom ihåg att alla större ingrepp ska ha tillstånd från styrelsen i förväg. Mejla önskemål till info@skonstaholm.se och bifoga skiss eller ritning.

Trappor och fasader
Murarfirma CTJ har utfört ytterligare några mindre reparationer av fasader och trappor. Vi vet att det finns fler trappor som behöver åtgärdas men vi tar dessa till våren.

Tvättstuga 2
Tvättstuga 2 är nu återställd och klar.

Garantibesiktning fönstermålning
De målningsarbeten som Tumba Glas gjorde ska garantibesiktas. Vi har dock beslutat att skjuta på det till våren. En enkät kommer att komma ut inför besiktningen där alla har möjlighet att rapportera in eventuella brister.

Info till nyinflyttade
Styrelsen har tillsammans med Grannskapsklubben tagit fram ett informationsblad till nyinflyttade. Vi bifogar detta dokument så att alla i föreningen också får denna information.

Välkomstinfo Brf Skönstaholm, 2015-11-12

Trevlig helg!

/ Styrelsen

BRF Skönstaholm logo

Axplock från styrelsemötet 2015-09-28

 

Dränering

Skogås Entreprenad Fasad AB kommer att utföra dränering av tre längor. Separat information har delats ut till berörda hushåll, samt skickats ut på mejllistan och lagts upp på hemsidan. Entreprenören kommer inom kort att avisera berörda boende.

Skogås Entreprenad kommer även att åtgärda underminerad mark invid husen på framsidan av Söndagsvägen 60-62.

 

Trappor och fasader

Murarfirma CTJ har fått i uppdrag att åtgärda trasiga källartrappor vid Söndagsvägen 77 och Söndagsvägen 100. De kommer även reparera kring ett källarfönster vid Skönstaholmsvägen 44, laga fasadskador vid Skönstaholmsvägen 15 och 77 samt täta en hängränna vid Skönstaholmsvägen 39.

 

Trädgårdsavtal

Styrelsen har valt att teckna nytt avtal med vår parkförvaltare IT-Underhåll. Vi fick in två anbud, och IT lämnade det lägsta priset med stor marginal. De har ju också god kännedom om området.

Det nya avtalet är nästan hundra tusen kronor billigare per år än det tidigare. Ett större ansvar kommer därmed att läggas på varje enskild boende att sköta sin egen skötselyta och de buskar och planteringar som avgränsar denna.

Styrelsen kommer under vintern att återkomma med en karta och en tydligare beskrivning av vilka ytor trädgårdsentreprenören kommer att sköta och vilka ytor respektive boende ansvarar för.

 

Träd

Två stycken skadade björkar kommer att fällas inom kort. Det rör björken som lutar ut över Söndagsvägen vid infarten till Skönstaholm, samt en björk på gräsmattan utanför gaveln till Skönstaholmsvägen 7. Arborister har konstaterat att dessa träd kan utgöra en fara, och därför kommer de att fällas.

Trädgårdsgruppen tittar också på vilka träd som ska ersätta de häggar utanför Söndagsvägen 86-98 som fälldes i våras. Det lutar åt någon form av körsbärsträd.

 

Tvättstuga 2

Återställandet har äntligen kommit igång och väntas vara klart inom kort.

 

Sandfång

De sandfång som sitter på dagvattenledningarna i källargångar och källarförråd har inte rensats på många år. Vår fastighetsskötare Åkerlunds ska nu börja se över dessa.

 

Städdag

Glöm inte städdagen nu på söndag 4 oktober kl. 10.00. Vi hoppas på fint väder!

 

/ Styrelsen

Nu är det snart dags för etapp 3 och 4 av termostatbyte och injustering av värmesystemet. Arbetet utförs av Franzéns Rör AB. De kommer att byta termostater på alla radiatorer samt ställa in värmesystemet för att minska värmeförluster och se till att värmen fördelas jämnt mellan alla lägenheter.

Följande adresser berörs:

Etapp 3:
Skönstaholmsvägen 62-96 samt 51-113 under tiden 12/10-22/10

Etapp 4:
Skönstaholmsvägen 16-60 samt 7-49 under tiden 27/10-6/11

Övriga hus i etapp 1 och 2 fick termostaterna utbytta i våras.

För att kunna utföra arbetet måste Franzéns Rör få åtkomst till samtliga radiatorer i de berörda husen. De kommer behöva tillträde till varje lägenhet från och till under hela perioden.

Under ovanstående perioder kommer det att bli varmare än vanligt i husen eftersom alla radiatorventiler måste vara helt öppna för att injusteringen ska kunna utföras.

Närmare information om tidpunkt för respektive hus, samt nyckelhantering kommer i separat avisering från Franzéns Rör.

Det är mycket viktigt att Franzéns får tillgång till alla berörda adresser för att resultatet ska bli bra.

/ Styrelsen

PDF: Infobrev med karta

Ännu en stadsvandring kommer att hållas i Skönstaholm. Det är Stockholms Stadsmuseum som arrangerar vandringen under ledning av Klas Lundkvist, antikvarie och arkitekt SAR/MSA.

Tid: Onsdag 14 oktober klockan 11.30.

Läs mer på Stadsmuseets web:

http://www.stadsmuseet.stockholm.se/Kalender/2015/10/14/Ostra-Hokarangen1/

Endast förköp via www.stadsmuseet.stockholm.se

Staddag_20141018_940x533

Kallelse till städdag

 

Dag:             Söndag den 4 oktober 2015

Tid:               Klockan 10.00

Plats:            Vi träffas på torget, intill dammen
Vi börjar med att gå igenom vad som behöver göras och fördelar arbetsuppgifterna mellan oss. Vi avrundar städdagen cirka kl. 13 och avslutar med välförtjänt korv med bröd och kaffe.

Ta med de trädgårdsredskap, som du tror kan behövas, för att förbereda området inför vintern.

Vi ser fram emot en manstark skara Skönstaholmare.

 

Hjärligt välkomna!

 

Styrelsen, Brf Skönstaholm

BRF Skönstaholm logo

 

Styrelsen har träffat Skogås Fasad Entreprenad AB som kommer att utföra dränering av delar av Skönstaholm. Arbetena rör tre längor där fuktproblemen är som mest akuta:

• Del av hus 17, Skönstaholmsvägen 51-61 (enbart baksida)
• Hus 19, Skönstaholmsvägen 97-103 (enbart framsida)
• Hus 24, Skönstaholmsvägen 84-96 (enbart framsida)

Arbetena kommer preliminärt att starta vid hus 17 i början av oktober och sluta vid hus 24 i mitten av november, och beräknas ta cirka två veckor per länga.

Av naturliga skäl kommer ingreppen i trädgårdarna att bli omfattande. Marken kommer att grävas upp cirka två meter ut från fasaden och hela vägen ner till bottenplattan. Stora stenar kommer tas bort och singel och dräneringsrör läggs i botten. Källarväggen kommer sedan att isoleras med dränerande Isodrän-skivor som täcks med markduk. Dagvattnet från stuprör och brunnar kommer att ledas ut i egna rör bort från husen till anlagda stenkistor. Schakten fylls därefter igen.

Marken kommer att återställas till befintlig nivå med gräs där det idag är gräs, och asfalt där det idag är asfalt. Entreprenören ska försöka flytta de buskar som kan sparas och återplantera dem. Däremot kommer alla planteringar invid fasaderna att försvinna. Vi vill inte heller att man i fortsättningen har planteringar invid husväggarna. Växter som man är rädd om får man själv se till att gräva upp och flytta.

Altaner eller andra egna byggnationer kommer inte att återställas. Styrelsen har sedan tidigare meddelat att byggnationer i trädgårdarna sker på egen risk med tanke på kommande dräneringsarbeten. (Var går gränsen, våren 2012, www.skonstaholm.se/dokument-ovrigt/)

Policyn säger också att det inte är tillåtet att bygga på höjden. Altaner är fortsatt tillåtna, men dessa får inte angöras i fasaden och får sträcka sig max 3,5 meter ut från fasaden.

Entreprenören kommer att avisera berörda boende med tidplan och kontaktpersoner. Eventuella frågor kan besvaras av Ted Bergstrand, teknisk förvaltare på Storholmen. Han nås på ted.bergstrand@storholmen.se eller 08-520 252 54.

Styrelsen är medveten om att det finns fuktproblem även i andra längor. Av ekonomiska skäl har vi dock valt att börja med enbart dessa tre.

/ Styrelsen

Axplock

Axplock från styrelsemötet 2015-08-17 och 2015-09-07

Längledare
Styrelsen besökte i början av sommaren Brf Riksrådsvägen i Skarpnäck. Det är en förening med många likheter med Skönstaholm – ett kulturhistoriskt värdefullt radhusområde, som ombildades från hyresrätter tio år före oss. De kommer snart och besöker oss, och vi har för avsikt att träffas återkommande framöver för att byta erfarenheter och kunskaper.

En av de saker vi tog med oss var deras system med ”längledare”. Ett tiotal utsedda medlemmar från olika delar av området har som uppgift att hålla ett extra öga på vad som behöver göras i just deras huslänga. Det handlar till exempel om buskar och träd som behöver beskäras, och om felanmälningar och eventuella skador på fastigheterna. Längledarna har också i uppgift att hjälpa till och leda arbetet på städdagarna.

Vi efterlyser därför intresserade längledare i Skönstaholm! Vi vet ju att många medlemmar brinner för Skönstaholm och vår parkmiljö. Så tveka inte att höra av dig till info@skonstaholm.se om du är intresserad! En viss ersättning kommer att utgå.

Städdag
Höstens gemensamma städdag blir söndag 4 oktober kl. 10.00. Separat information kommer.

Trädgårdsentreprenör
Upphandlingen av parkskötseln har pågått under sommaren. Anbudstiden har gått ut, och vi ska nu jämföra anbuden och räta ut en del frågetecken.

Avgång
Eva Breslin-Nordström har valt att lämna styrelsen på egen begäran. Suppleanterna kommer omväxlande att träda in i hennes ställe.

Större egna arbeten
Vi vill påminna om att egna större förändringar i husen kräver tillstånd från styrelsen. Det gäller bland annat rivning av väggar, byggande av nya våtrum, ändring eller nyinstallation av vatten och avlopp, ingrepp i värmesystemet samt installation av braskamin, gasspis eller dylikt.

Mejla sådana önskemål med ritningar eller skisser till info@skonstaholm.se.

Dränering
Vi har fått in tre anbud angående dränering och dagvattenomledning för länga 24 (Skv 84-96, entrésida), länga 19 (Skv 97-103, entrésida) och del av länga 17 (Skv 51-61, baksida). Det skiljer mycket i pris och delvis även i omfattningen av de offererade arbetena, så kompletteringar krävs innan vi kan fatta definitivt beslut.

Ingreppen i de berörda trädgårdarna kommer av naturliga skäl att bli omfattande, och vi eller entreprenören kommer att återkomma med mer information till de hushåll som berörs.

Tak, trappor och fasader
Sommarens arbeten med takomläggning, fasadlagningar och renovering av tre entrétrappor är avslutade. De gångbryggor och taksäkerhetsanordningar som dagens bestämmelser kräver blev ganska iögonfallande. Vi ska höra med takfirman om det går att flytta dessa till andra sidan nocken.

Entrétrapporna saknar ännu kontrastmarkering, eftersom vi inte var nöjda med det framtagna förslaget. Detta ska åtgärdas så snart vi hittat ett bättre alternativ.

Tvättstuga 2
På grund av missförstånd har tvättstuga 2 inte återställts som planerat. Det ska dock göras inom kort. Tvättstugan ska dock inte behöva stängas av helt, meddelar entreprenören Sofia Rör.

Parkering
Tänk på att inte parkera så att ni blockerar WC- och duschvagnarnas trappor och ramper. Parkera inte heller så att ni blockerar vägarna in till Skönstaholmsvägen 46, Skönstaholmsvägen 68-74 och Skönstaholmsvägen 76-82, eftersom boende här har svårt att komma ut från sina hus då.

Det är inte heller tillåtet att parkera på gräsmattorna i området.

Sotning
Till hösten är det dags för sotning för alla som har öppen spis eller kamin. Sotaren kommer avisera detta separat och kostnaden kommer sedan att dras på de ordinarie avgiftsavierna för de hushåll som berörs.

Mejllista och hemsida
För att nå så många som möjligt via mejl ber vi alla boende som har mejladress att gå in på hemsidan www.skonstaholm.se och registrera sig för informationsbreven. Klicka på den gröna knappen längst ner till vänster.

Ni som redan är registrerade får gärna uppdatera era profiler via samma formulär, eller via länken i botten av e-postutskicken.

/ Styrelsen

Sofia Rör ska nu återställa tvättvasken och kaklet i den lilla tvättstugan efter den tidigare vattenläckan. Detta arbete har tyvärr blivit försenat, men nu är det dags.

 

Tvättstuga 2 kommer därför vara avstängd 18, 19 och 20 augusti.

 

Det finns tyvärr inget enkelt sätt att blockera dessa tider i bokningssystemet, så vi hoppas att alla kan ta till sig den här informationen och inte boka tvättstugan dessa dagar.

 

/ Styrelsen

Måndag den 17 augusti kl 18.00-19.30 ordnar Stockholms Stadsmuseum en vandring i Skönstaholm och östra Hökarängen.

Vandringen leds av Klas Lundkvist, antikvarie och arkitekt SAR/MSA.

Läs mer på Stadsmuseets web:

www.stadsmuseet.stockholm.se/Kalender/2015/08/17/Ostra-Hokarangen/

I senaste Axplocket utlovades information om föreningens försäkringar, inklusive det kollektiva bostadsrättstillägget.

Det finns nu en sida här på hemsidan som ger översiktlig information om försäkringarna och vad som gäller vid exempelvis en vattenskada.

Du hittar den under Brf Skönstaholm i menyn överst på sidan. Direktadressen är: http://www.skonstaholm.se/boendeinfo/forsakring/

maj2015_07

Nu finns ett axplock från senaste styrelsemötet publicerat under Dokument: Styrelsen.

Trevlig sommar!

/ Styrelsen

Tack alla Skönstaholmare som slöt upp på Brf Skönstaholms ordinarie föreningsstämma 2 juni 2015. Totalt var vi omkring hundra personer, och mer än hälften av medlemslägenheterna (71 av 136) fanns representerade.

Protokollet finns nu upplagt här på hemsidan: www.skonstaholm.se/protokoll/

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 finns också upplagd: www.skonstaholm.se/dokumentekonomi/

Trevlig sommar önskar styrelsen!

Information från SHT:

Tisdagen 16/6 kommer vi att stänga av varm och kallvatten på Skönstaholmsvägen 51 – 69. Detta p.g.a ventilbyte i källare.

Vattnet kommer att vara avstängt mellan kl. 08.00 – 16.00
Se till att tappa upp vatten för husbehov avloppet kommer att vara i drift som vanligt. Sätt ej på tvättmaskiner eller diskmaskiner under denna tid.

Trevlig helg
Johan Strömberg
Platschef
Svensk Husteknik AB
johan.stromberg@sht-bygg.se

Följande brev har skickats ut från Storholmen:

Äntligen kan du bevaka din köplats på Storholmens webb!

Vi på Storholmen Förvaltning har under en tid utvecklat en modern och webbaserad parkeringskö för att ge våra kunder en enklare, snabbare och mer effektiv parkerings hantering. Parkeringslösningen finns tillgänglig på Storholmens portal, www.storholmendirekt.se.

Vi kommer flytta över de som redan står i kön till denna digitala kö, och man behåller givetvis sin nuvarande köplats. För att kunna genomföra denna flytt behöver vi komplettera vårt kundregister.

Följande information krävs för att kunna stå i kö och få erbjudanden om plats:

1. En mailadress – alla erbjudanden kommer skickas till den
2. Aktuellt telefonnummer.

Maila detta snarast tillsammans med namn, adress och personnr till parkering@storholmen.se.
Har ni specifika önskemål om särskild plats, notera då platsens nummer i mailet.

Med vänlig hälsning
Storholmen Förvaltning
Maria Lidén

Policy för parkeringsplatser

I samband med det nya kösystemet har Storholmen i samråd med styrelsen tagit fram en policy för parkeringsplatserna. Den hittar du på www.skonstaholm.se/boendeinfo/p-platser

 

Nu finns ett Axplock från styrelesmötet i tisdags. Bland annat om kommande upphandling av dräneringsarbeten av vissa längor, fasadarbeten och renovering av tre entrétrappor.

Axplocket går att läsa här: Axplock från styrelsemötet 2015-05-26

Bruksanvisningar till de olika produkterna som ingår i föreningens standardalternativ för badrum och wc i samband med stambytet finns nu upplagda på hemsidan.

Ni hittar manualerna på http://www.skonstaholm.se/dokument/stambytet/

Skylt_940x533

Kallelse till den ordinarie föreningsstämman 2015 delades ut igår i lådorna, tillsammans med dagordning, fullmakt och inkomna motioner med svar.

Handlingarna finns även här.

Stämman hålls 2 juni, klockan 18.30 i Skönstaholmsskolans matsal.

Årsredovisningen kommer att delas ut separat i lådorna innan stämman.

Fortsatt trevlig helg!

/ Styrelsen

Axplock

Axplock från styrelsemötet 2015-05-04

Takarbeten

Styrelsen har efter en anbudsprocess valt att anlita Johanneshovs Plåtslageri AB för att åtgärda taket på Skönstaholmsvägen 37-43. Vi passar på att byta hela taket, med ny papp, läkt och pannor. Dels för att slippa skarvar mot den gamla pappen och riskera ytterligare läckage, och dels för att få en bild av hur takens status är.

Firman kommer inte behöva montera ställning runt hela huset, utan använder fallskydd i takfoten. Arbetet beräknas kunna starta 15 juni och tar cirka tre veckor.

Även taket på Skönstaholmsvägen 88 ska åtgärdas av samma firma. Där kommer dock ställning att behöva byggas.

För ett takläckage på Skönstaholmsvägen 91 har styrelsen anlitat företaget Recreo Bygg AB, eftersom det där även behövs inre arbeten.

Styrelsen beklagar att upphandlingen av dessa arbeten dragit ut på tiden.

Trappor och fasader

Entrétrapporna till Skönstaholmsvägen 9-13 är i mycket dåligt skick. Styrelsen har tagit in anbud på arbetet, och avser skriva kontrakt inom kort.

Vi kommer också tillsammans med en entreprenör att titta på vilka putsskador i fasaderna som bör åtgärdas. Vi kommer enbart fokusera på de skador som riskerar att skada byggnaderna om de inte åtgärdas.

Tvättstuga 2

Återställandet av den lilla tvättstugan efter tidigare vattenskada har också dragit ut på tiden. Ett företag har lämnat offert, men vi väntar på ytterligare ett anbud.

Kön till parkeringsplatserna

Storholmen kommer inom kort lansera det webbaserade kösystemet för parkeringsplatser och garageplatser. Mer information om det kommer separat.

Varmvattenproblem

Vi har återigen haft problem med varmvattnet från UC4. Storholmen ska nu tillsammans med SHT försöka reda ut vad problemen beror på och lösa dem.

Cyklar och avfall

Vi tackar alla Skönstaholmare som slöt upp på städdagen! Vi fick bort mycket skräp och ris, och passade även på att rensa i cykelförråden. Vi har nu tre mycket välstädade cykelförråd och vi hoppas att vi tillsammans kan hålla dem i det skicket!

De cyklar som inte var uppmärkta förvaras nu på annan plats i några månader. Saknar du din cykel – vänd dig till Dag eller My i styrelsen.

Vår trädgårdsentreprenör IT-Underhåll har noterat att någon slängt slipers i högen för trädgårdsavfall vid tennisbanan. Där får bara löv och kvistar slängas! Slipers och tryckimpregnerat trä kostar oss extra när IT-Underhåll tar hand om det. Som privatperson kan man däremot lämna in det gratis på Högdalstippen.

Slutligen uppmanar vi alla som slänger kartonger att vika ihop dessa och lägga dem i behållarna för papper och tidningar i de vanliga soprummen, och inte i grovsoprummet.

Trevlig helg!

/ Styrelsen

Skonstaholm20140430_09_940x533

Välkomna att fira in våren i Skönstaholm, med fackeltåg, mässingsorkester, allsång, fyrverkerier och majbrasa!

15.00 Vårstädning. Samling vid bålet där vi delar ut sopsäckar. Glass till barnen!

20.45 Samling på torget. Fackeltåg med mässingsorkester till ängen.

Ca 21.00 Elden tänds. Orkestern spelar. Välkomsttal, allsång och fyrverkeri.

Varmt välkomna önskar Grannskapsklubbens styrelse!

Skonstaholm20140430_03

Tack alla som närvarade på vårens städdag! En bra uppslutning av vuxna och barn blev det. Vi gjorde rent och fint på torget, släpade ris och grenar till majbrasan samt rensade i cykelförråd och källargångar.

Dagen avslutades med korv, saft och kaffe i solskenet på torget.

Dock hade vi inte hjärta att slänga de rejäla björkstammarna som ligger vid rundeln på brasan. Det är fritt fram för den vedsugne att förse sig!

Har du förslag på vad vi bör fokusera krafterna på under kommande städdagar? Hör då av dig till styrelsen på info@skonstaholm.se!

/ Styrelsen

01-IMG_4064-001 02-IMG_4065-001 04-IMG_4067-001 03-IMG_4066-001 09-IMG_4073 05-IMG_4068-001 07-IMG_4070-001 06-IMG_4069-001 08-IMG_4071-001 10-IMG_4074

Företaget Svenska Asbestsanerarna har nyligen delat ut lappar i området, vilket har lett till frågor från boende.

Föreningen och SHT har inte något med det här företaget att göra. De ingår inte i stambytesentreprenaden.

SHT:s underentreprenör Hard Workers utför löpande asbestsaneringar i Skönstaholm. Asbest har hittills hittats i rörböjar i källare och källargångar, i pluggar i väggarna i några badrum, i en ventilationskanal och under en matta i en källare.

Att det finns asbest i hus från 50-talet är inget ovanligt, utan snarare regel än undantag.

Hard Workers är certifierade asbestsanerare och har alla tillstånd som krävs. De arbetar efter konstens alla regler.

Asbest i rörböjar saneras med hjälp av Glove Bag-teknik. Arbetet utförs inne i en försluten påse med särskild dammsugare kopplad till. Avfallet hamnar i påsen som därefter försluts och förvaras i en särskild låst låda innan det fraktas bort från området.

Vid sanering av asbestpluggar i vägg har en större bit av väggen borrats bort. På så sätt har man inte rört asbesten över huvud taget.

Vid de övriga saneringarna har särskilda luftslussar upprättats.

SHT och Hard Workers tar asbestsaneringen på största allvar och följer de säkerhetsföreskrifter som finns.

/ Styrelsen

Nu finns en tidplan för höstens stambytesarbeten, som omfattar Skönstaholmsvägen 7-65. Dessutom finns ett nytt nummer av Stambytesnytt.

Båda dokumenten hittar du på Stambytessidan eller här nedanför:

PDF: Stambytesnytt 15

PDF: Tidplan Skönstaholm, hösten 2015

FÖRENINGENS VÅRSTÄDNING SÖNDAG 26 APRIL

Datum: 2015-04-26
Tid: 10.00-14.00
Samling: Torget, utanför pizzerian
Bjudes: Föreningen bjuder på korv, saft och kaffe vid 12.30-tiden

Styrelsen inbjuder härmed till vårstädning i Skönstaholm. Likt föreningens städning i höstas, går vi gemensamt igenom området och ställer det i ordning inför kommande säsong.

Vårstädningen i år kommer bl.a. att innehålla krattning och ansning av gemensamma ytor, ansning av träd och buskar som hänger över takrännor eller står för nära fasader, rensning i cykelförråd och källargångar. Mer detaljerad information om och fördelning av arbetet kommer att ges på städdagen.

• Inför städdagen, märk upp era cyklar i cykelförråden med er bostadsadress – övriga cyklar kommer att rensas bort.

• Inför städdagen, ta vara på saker i källargångarna som ni avser att spara – övrigt kommer att rensas bort.

• En container kommer att finnas på plats från fredagen den 24 april.

• På städdagen, ta med handskar, trädgårdsredskap, sopborstar och andra redskap som ni tror kan behövas.

På städdagen kommer även en visning av möbelarkivet att genomföras för alla som är intresserade.

Vi ses på städdagen!

Hälsningar från Styrelsen.

BRF Skönstaholm logo

Nu är det dags att lämna in motioner till årsmötet den 2 juni.

Har du förslag på något som bör förändras i BRF Skönstaholm eller som du tycker föreningen ska göra? Formulera i så fall ditt förslag i en motion som kan tas upp på stämman.

Tänk på att formulera motioner enligt följande:

• Skriv en tydlig rubrik.
• Beskriv kortfattat bakgrunden till ditt förslag.
• Yrka på vad du vill. Använd gärna att-satser som förslag till beslut. Det är viktigt att stämman har konkreta förslag till beslut att rösta om.
• Har du flera förslag till beslut, använd flera att-satser.
• Har du förslag i flera ämnen, dela upp dem i olika motioner.
• Avsluta med datum och namn.

Lämna dina motioner senast den 21 april, antingen i brevlådan i stora tvättstugan eller via mejl till info@skonstaholm.se.

/ Styrelsen

SHT informerar om följande:

AVSTÄNGNING VATTEN SKÖNSTAHOLMSVÄGEN 105 -113
Under nästa vecka (v.16) så kommer kall- och varmvatten att stängas av i Era hus. Detta p.g.a. relining av avlopp till kök. Vi kan inte säga någon exakt tid när detta är klart men återkommer med information så fort vi vet detta.

VÄRMEAVSTÄNGNING SKÖNSTAHOLMSVÄGEN 89 – 103
På måndag v. 16 kommer vi att stänga av värmen i Era hus. Detta p.g.a. byte värmeventiler källare. Arbetet kommer uppskattningsvis ta ca 2 veckor.

Stockholms stads mobila miljöstation kommer till Skönstaholm 8 april, kl 18.00-18.45. Då finns chans att lämna farligt avfall och småelektronik.

Läs mer på: http://www.stockholm.se/mobila

Bland annat med viktig information angående stambytet, budget och avgiftshöjning, diverse skador och datum för vårens städdag och årsstämman. Finns som vanligt under Dokument: Styrelsen men även här nedan.

/ Styrelsen

BRF Skönstaholm logo

Axplock från styrelsemötet 2015-03-25

Stambytet
Styrelsen har haft ett möte med SHT. De problem som har varit med sena försyner och försenade tillvalsblanketter ska SHT nu vidta åtgärder för att lösa. Resten av husen i vårens etapp ska få datum för försyn och tillvalssammanställningar i god tid. Städningen ska också bli bättre.

Samtidigt är det viktigt att vi boende tänker på följande:

• Respektera datum för godkännande av tillval. Ändringar efter slutdatum kommer att debiteras extra, eller inte godtas.
• Egna arbeten eller andra anlitade entreprenörer får inte hindra SHT:s arbete. Alla sådana arbeten måste kommuniceras med SHT.
• Möbler och inredning måste flyttas så att SHT kan utföra sitt arbete.
• SHT måste ha tillgång till husen under arbetstid (vardagar 7-16).

SHT kommer vara mer restriktiva med att ta på sig extraarbeten utöver grunduppdraget. Tillval i badrum och WC är fortsatt möjligt, men stora ombyggnationer som flytt av väggar, nya tvättstugor och dylikt kommer de inte åta sig. Allt för att tidplanen ska hålla.

Ett informationsmöte för hushållen i höstens etapp ska hållas under våren. SHT återkommer med exakt datum. Ännu en uppmaning har gått ut om att inte slänga fimpar eller snus i området. SHT har också lovat måla över klottret på containern så snart vädret tillåter.

Viktiga datum
Vårens städdag blir söndag 26 april, kl 10. Separat information kommer. Den ordinarie föreningsstämman hålls tisdag 2 juni. Motioner till stämman ska vara inne senast 21 april. Separat information kommer även om detta.

Parkering på torget
Torget utanför pizzerian får inte användas som parkeringsplats. Vi har sagt till SHT om detta, men det är inte bara hantverkarbilar som parkerats där. Vi uppmanar alla i området att respektera parkeringsförbudet och inte heller köra över torget i onödan. Ser ni felparkerade bilar så ring gärna Stockholms stads felanmälan på 08-651 00 00.

Träd
Styrelsen har beslutat att låta fälla de tre häggarna utanför Söndagsvägen 86-98 på grund av problemen med häggspinnmal. Avsikten är att plantera nya träd av annan sort, men det kan ske tidigast till hösten.

Takarbeten
Det skadade taket vid Skönstaholmsvägen 43 ska åtgärdas så snart vädret blir bättre. Storholmen ska ta in anbud från olika entreprenörer. Det har visat sig att den underliggande pappen är i dåligt skick, eftersom den inte byttes när Stockholmshem bytte takpannor på 80-talet. Tanken är att vi nu låter ta av pannorna och byta underlagspappen på hela den huskropp där skadan finns (Skv 37-43). På så sätt slipper vi skarvar mot den gamla pappen, och kan dessutom få en bild av takens status.

Fukt
Flera längor har problem med fukt genom grundmuren. Det kan behövas dränering på flera ställen. Storholmen utreder frågan och ska återkomma med förslag på åtgärder. På några ställen finns också problem med de liggande avloppsstammarna. En VVS-expert ska ta en titt i området och på tidigare skaderapporter och komma med lösningsförslag.

Varmvattenproblem
Flera boende som hör till UC4 (Skönstaholmsvägen 51-113 samt 62-96) har haft problem med varmvattnet, på grund av en strulande VVC-pump. Stambyteskillarna har nu tittat till den återkommande, och problemen verkar ha upphört. Om problemen återkommer uppmanar vi er att felanmäla till Storholmen.

Budget 2015 och avgiftshöjning
Styrelsen har fastställt budgeten för 2015. Den har försenats på grund av andra akuta problem, diskussion om avskrivningsmetod och väntan på underhållsplanen. Föreningen kommer fortsatt ha stora utgifter för nödvändiga upprustningar. Bland annat byte av gamla vattenledningar, problem med liggande avloppsstammar och kommande dränering av vissa längor. Dessutom tillkommer räntor och amorteringar.

Styrelsen har därför beslutat om en avgiftshöjning på 5 procent från 1 juli 2015.

Vi har också tagit fram en femårsprognos, där utgiftsposterna från underhållsplanen är inlagda. Den ser mer positiv ut, och föreningen bör kunna vända underskotten till överskott de kommande åren. Vi utesluter dock inte ytterligare höjningar de kommande åren, beroende på hur kostnadsutvecklingen blir.

Vi arbetar fortlöpande med att se över föreningens kostnader. Det nya förvaltaravtalet är billigare än det förra, våra kostnader för uppvärmning bör minska framöver och vi ser nu även över avtalet för trädgårdsskötseln.

Medlemmar som vill ta del av budget och underhållsplan är välkomna att höra av sig!

Mejllista
Vi uppmanar alla som inte redan gjort det att anmäla sig till vår mejllista, som vi använder för att skicka ut information till alla medlemmar. Gå in på www.skonstaholm.se och klicka på den gröna knappen längst ner till vänster.

Glad påsk!

/ Styrelsen

Skönstaholm figurerade nyligen i ett inredningsreportage i Aftonbladets bilaga Härligt Hemma. Kul att vårt fina område uppmärksammas!

Läs artikeln här: http://hemma.aftonbladet.se/2015/03/valkommen-till-retroidyllen/

Vissa boende har efterfrågat bruksanvisning till den golvvärme som installeras i badrummen i samband med stambytet. En pdf-fil finns nu upplagd på stambytessidan.

Bruksanvisningen finns även här: t2-nrg-temp-bruksanvisning.pdf

Olyckligtvis har det blivit en felräkning i de värden som Franzéns Rör fått för injusteringen. Konsulten måste räkna om dessa vilket gör att återmonteringen av termostaterna i etapp 1 fördröjs två dagar till efter helgen.

Läs mer i utdelad information från Franzéns här.

/ Styrelsen

Om ungefär ett år kommer stambytet vara över i Skönstaholm, och då behövs inte längre översta våningen av Centrumhuset som lokal för byggjobbarna. Vi har då möjlighet att använda lokalerna till något annat.

Lokalerna har tidigare använts för förskoleverksamhet, men på grund av tillgänglighetsproblem och behov av upprustning har det inte funnits intresserade hyresgäster.

Från medlemmar har det kommit flera andra förslag: göra ateljéer och vävstuga, bygga om till nya lägenheter eller skapa övernattningsrum för besökare.

Styrelsen tänkte därför tillsätta en arbetsgrupp för att utreda vad Centrumhuset kan användas till i framtiden, vad en ombyggnad skulle kosta och vilka framtida intäkter föreningen kan få. Förhoppningen är att vi ska ha ett eller flera förslag att ta ställning till på årsmötet i juni.

Vill du ingå i denna arbetsgrupp? Vi efterlyser engagerade medlemmar med olika idéer och kompetenser!

Karl Hallberg på Skönstaholmsvägen 25 har tagit på sig att vara sammankallande, så hör av dig till honom på karl.hallberg@yahoo.se eller 070-535 06 35 om du har idéer eller vill vara med i gruppen!

/ Styrelsen

I SHT:s senaste veckobrev finns information om bland annat:

– organisationsförändringar
– varmvattenproblem
– vattenavstängningar
– golvhöjder i vissa badrum
– egna hantverkare under stambytet

SHT:s veckobrev läggs löpande upp på Stambytessidan på hemsidan, samt delas ut i lådorna till de hushåll som har pågående eller kommande stambyte.

Franzéns Rör AB kommer byta termostater på alla radiatorer i Skönstaholm. De kommer även utföra den injustering av värmesystemet som vi tidigare informerat om. Dessa åtgärder är kopplade till bytet av våra undercentraler, och ska minska värmeförlusterna och se till att värmen fördelas jämnt mellan alla lägenheter.

Arbetet kommer delas in i fyra etapper, kopplade till respektive undercentral.

Etapp 1 (Söndagsvägen 47-77, Söndagsvägen 86-114 samt Skönstaholmsvägen 2-14)
Etapp 2 (Söndagsvägen 38-40, Söndagsvägen 44-58, Söndagsvägen 60-76)

Etapp 1 och 2 påbörjas i mars och avslutas senast sista april.

Etapp 3 och 4 (resten av Skönstaholm) utförs i höst.

För att kunna utföra arbetet måste Franzéns Rör få åtkomst till samtliga radiatorer i de berörda husen. De kommer behöva tillträde till varje lägenhet i cirka fem dagar.

Närmare information om tidpunkt för respektive hus, samt nyckelhantering kommer i separat avisering från Franzéns Rör.

/ Styrelsen

På grund av byte av kallvattenstråk kommer SHT tvingas stänga av varm- och kallvatten för vissa längor på dagtid 10-12 februari.

Berörda hushåll har fått lapp i lådan från SHT. Den finns även här.

Bland annat om snöröjning i området, skadad tall, underhållsplan och stambytet. Finns som vanligt under Dokument: Styrelsen men även här nedan.

/ Styrelsen

BRF Skönstaholm logo

Axplock från styrelsemötet 2015-02-03

Underhållsplan

Storholmen har presenterat ett utkast till underhållsplan. Den ska revideras efter ytterligare en fastighetsgenomgång när snön smält, då vissa saker har varit svåra att besiktiga nu på vintern.

De områden som kommer kräva insatser den närmaste tiden är dränering på vissa ställen, översyn av ytterdörrarna och lagningar av en del entrétrappor och sprickor i fasader.

Stambytet

Problem med belysning och städning i duschvagnarna har anmälts och ska nu fungera bättre. Två av SHT:s materialcontainrar och en av duschvagnarna har flyttats till gräsytan vid Skönstaholmsvägen 74 för att ligga bättre till för boende och byggare.

Tall

En stor gren rasade ner från tallen utanför Skönstaholmsvägen 60 i en av stormarna i januari. Vår trädgårdsentreprenör IT-underhåll har inspekterat tallen och sågat ner en annan gren som hängde löst. De övriga grenarna ska inte utgöra någon fara.

Snöröjning

Kommunens snöröjning av våra gator har inte fungerat särskilt bra. Vi uppmanar alla som har möjlighet att felanmäla till Stockholms stad, antingen via deras hemsida eller genom deras nya app (www.stockholm.se/tycktillapp).

Grannskapsklubben håller även i år med skottningshjälp för våra äldre. Björn Anjou ansvarar för samordningen. Vi tackar honom och Skönstaholms pigga ungdomar för att ni ställer upp!

/ Styrelsen

Från tid till annan kommer frågor från medlemmar eller förslag från säljare rörande matavfallskvarnar. Tekniken bygger på att matavfall, ben och annat organiskt avfall finfördelas av knivar och går iväg med avloppsvattnet. På det sättet slipper man hanteringen av matrester i kompostpåsar.

Styrelsen i Brf Skönstaholm avråder från installation av matavfallskvarnar av följande anledningar:

* I Skönstaholm har vi redan ett väl fungerande kompostsystem där matavfall hämtas av Stockholms stad. Det ger renare näringsämnen utan tungmetaller än om avfallet blandas ut med avloppsvatten och dagvatten.
* Våra gamla huvudstammar bör inte belastas med även söndermalda matrester.
* Avfallskvarnarna kräver underhållsansvar.

Styrelsen kommer därför inte medverka till att matavfallskvarnar installeras i Skönstaholm.

BRF Skönstaholm logo

Nu finns ett Axplock från årets första styrelsemöte upplagt på hemsidan. Där finns bland annat information om:

* Storholmens kommande arbete
* Omprogrammering av bokningssystemet i tvättstugan
* Kommande arbeten med värmesystemet och radiatorer
* Skräp i källargångarna

Axplocket hittar du här.

SHT:s platschef Johan Strömberg kommer vara pappaledig från och med 12 januari och ett par veckor framåt. Johan kommer då inte svara på telefonsamtal eller mejl.

Ersättare under den här tiden är Håkan Derland. Kontaktuppgifter till honom är:

Håkan Derland, tf platschef SHT
073-525 02 07 (respektera telefontiderna 07-16 på vardagar)
hakan@sht-bygg.se

Nu finns protokollet från den extra föreningsstämman i december 2014 upplagt under Protokoll och stadgar.

BRF Skönstaholm logo

Vår nya förvaltare Storholmen har nu skickat ut avier för månadsavgifter och hyror till alla boende för januari, februari och mars 2015. Har du inte fått dina avier – kontakta Storholmen på telefon 0771-786 746. Notera det nya bankgironumret som pengarna ska gå till: 594-6835.

Storholmen jobbar med att upphandla ny jourberedskap för akuta ärenden utanför kontorstid. Så snart det är klart kommer hemsidan att uppdateras med dessa uppgifter.

Den löpande fastighetsskötseln kommer att utföras av Åkerlunds Fastighetsservice AB på uppdrag av Storholmen. Bra att veta att deras personal alltså är våra nya vaktmästare och kommer att synas i området.

Alla nyinflyttade som inte fått nya namnlappar på brevlådorna ombeds kontakta Storholmen efter helgerna, så hjälper de till med detta.

Arbetet med att få alla handlingar och uppgifter från vår tidigare förvaltare kommer ske efter årsskiftet. Det finns några ärenden och skador som dragit ut på tiden, och som den nya förvaltaren kommer få ta tag i så snart som möjligt. Vi ber om överseende med detta.

Vi har även beställt en underhållsplan av Storholmen. Deras tekniska förvaltare ska gå igenom våra fastigheter och utifrån det bedöma vilka underhållsåtgärder som kommer behövas de kommande åren, samt uppskatta kostnaderna för dessa arbeten. Underhållsplanen kommer ge oss en bättre framförhållning och ett bättre underlag för budgetarbetet. En första fastighetsgenomgång är inplanerad i mitten av januari.

Till sist vill vi rikta en uppmaning till alla boende inför de stundande helgerna. Berätta gärna för era grannar om ni reser bort, och hjälp varandra att hålla lite extra koll och ta hand om post och tidningar. Allt för att minska risken för inbrott.

Passa även på att kontrollera att brandvarnarna fungerar som de ska och håll koll på levande ljus.

Vi önskar alla Skönstaholmare en riktigt god jul och ett gott nytt år!

/ Styrelsen

BRF Skönstaholm logo

Brf Skönstaholm byter förvaltare vid årsskiftet. Den nya förvaltaren heter Storholmen Förvaltning AB, och de tar över från och med 1 januari 2015.

Styrelsen har under hösten genomfört en upphandling där anbudsförfrågan gick ut till sju olika företag. Av de fyra som kom med anbud hade vi möten med tre företag.

Vi fastnade för Storholmen av följande skäl:

• De är specifikt inriktade på bostadsrättsföreningar och har byggt sin verksamhet och organisation utifrån det.
• De utlovar en aktiv förvaltning med hög kompetens där ärenden inte ska bli liggande.
• Deras kundtjänst har öppet vardagar kl 7-21, och de lovar återkoppla på mejl inom två timmar.
• De har en webbportal för alla ärenden, där även boende kan följa sina felanmälningar. I portalen går det även att se och hantera parkeringsplatskön.
• De har aktiva ekonomer som stöttar föreningen.
• De har fått goda referenser från andra bostadsrättsföreningar vi pratat med.
• De har inga underentreprenörspåslag, och inga långa bindningstider.
• De är cirka 20 procent billigare än vårt nuvarande avtal med ISS.

Styrelsen sa upp avtalet med ISS i maj i år, eftersom vi inte tycker att vi har fått det vi betalar för. Efter vår upphandling under hösten hävdade dock ISS att vår uppsägning inte var korrekt gjord, och att vi är bundna vid avtalet i ännu ett år. Efter ett intensivt utredande och kontakter med flera jurister har vi dock kommit fram till att föreningen har agerat rätt, och väljer därför att gå vidare med den nya förvaltaren.

Storholmen kommer nu skicka ut avier för månadsavgifter och hyror, med ett nytt bankgironummer. Se till att ändra eventuella autogiron så att pengarna hamnar rätt.

Kontaktuppgifter till Storholmen kommer också att distribueras och uppdateras på hemsidan. Fram till och med sista december är det dock ISS som sköter förvaltningen.

Hör gärna av er till info@skonstaholm.se med eventuella frågor!

/ Styrelsen

SHT håller informationsmöte för vårens etapper av stambytet. Det gäller boende på Skönstaholmsvägen 62-113 (dock ej Skönstaholmsvägen 61-63).

På informationsmötet finns det möjlighet att få svar på eventuella frågor och funderingar.

Tid: tisdag 9 december, kl 18.00-19.30
Plats: Lokalen i källaren på Söndagsvägen 40

De berörda husen har fått denna information i lådorna.

Tack till alla som kom på den extra föreningsstämman igår kväll. Eftersom den ordinarie stämman i våras bestämde antalet ordinarie ledamöter och suppleanter, kunde bara fyllnadsval hållas för de två styrelsemedlemmar som lämnat styrelsen.

Till ordinarie ledamot valdes Petra Åkesson, Söndagsvägen 96, och till suppleant valdes Nina Fors, Skönstaholmsvägen 55. Petra och Nina är invalda fram till den ordinarie stämman i juni 2015. Vi välkomnar dem till styrelsen!

Styrelsen ser nu ut som följer:

Stefan Gillgren, ordförande

Eva Breslin-Nordström, ordinarie ledamot

Per Hansson, ordinarie ledamot

My Lundblad-Wistedt, ordinarie ledamot

Dag Lundén, ordinarie ledamot

Inger Lundmark, ordinarie ledamot

Petra Åkesson, ordinarie ledamot

Nina Fors, suppleant

Anna Lindström, suppleant

Vi tackade av Kerstin Alksäter och Fredrik Simonsson för deras insatser med en blomma och en flaska bubbel.

Grannskapsklubben har nu haft sitt konstituerande styrelsemöte efter årsmötet förra helgen. Så här ser den nya styrelsen ut:

 

Ordförande: Tomas Henschen

Vice ordförande: Lisa Burman

Kassör: Åsa Siviero

Sekreterare: Sara Egerstad Dutina

Ledamot: Tina Landgren

Suppleanter: Camilla Divander och Torbjörg Hagström

 

Verksamhetskommitté: Samtliga ledamöter

Lokalkommitté, ansvarig för lokal och uthyrning: Christina Fellenius

Välkomstkommitté: Tomas Henschen, Stefan Gillgren (Brf)

Boinflytandekommitté: Tomas Henschen

Stadsdelsnämnden: Tomas Henschen

Styrgrupp Kastanjegården: Sara Egerstad Dutina

 

Lokalen bokas genom Christina Fellenius, Söndagsvägen 73, 070-942 90 12. Där finns även nycklar till pingisrummet.

Måndag 1 december 2014 kl 18.30 håller Brf Skönstaholm extra föreningsstämma i Skönstaholmsskolans matsal. Vi ska då bland annat välja nya ledamöter till styrelsen.

Kallelse med dagordning samt valberedningens förslag kommer att delas ut i lådorna inom kort.

Trevlig helg!

/ Styrelsen

Uppdatering 2014-12-01:

PDF: Kallelse extra föreningsstämma

PDF: Valberedningens förslag

Soprum_940x533

Vi har fått klagomål från sophämtarna och behöver förbättra hur vi hanterar våra soprum och våra sopor. Särskilt illa är det i grovsoprummet. Om vi inte sköter det bättre kommer avgiften för sophämtningen att höjas.

Vi ber därför alla boende att tänka på följande:

• Lägg alltid soporna i rätt kärl.
• Ställ ALDRIG sopor på golvet eller på den lilla hyllan för matavfallspåsar.
• Om kärlen är fulla – gå till ett annat soprum! Sticker det upp över kanten får vi betala extra.
• Slå sönder kartonger och undvik skrymmande avfall så att kärlen rymmer så mycket som möjligt.
• Vid renoveringar eller storstädningar – kör grovsoporna själv till återvinningscentralen i Högdalen. Där är det gratis för privatpersoner.
• Lämna ALDRIG målarfärgsrester, vitvaror eller annat farligt avfall i grovsoprummet! Det kostar stora summor för föreningen. Sådant avfall kan antingen lämnas på återvinningscentralen i Högdalen eller till den mobila miljöstationen som regelbundet kommer till området. Genom att sms:a ”mobila ösöderort” till 71501 får man påminnelser om när den mobila miljöstationen kommer till Skönstaholm.

I soprummen kastar vi:
• Matavfall
• Hushållssopor
• Metall
• Plast
• Färgat och ofärgat glas
• Tidningar och kartonger

I grovsoprummet kastar vi:
• Grovsopor som normalt förekommer i ett hushåll, som husgeråd, blomkrukor, emballage. ALLT MÅSTE FÅ PLATS I KÄRLEN!
• Mindre el-skrot som får plats i kärlet
• Batterier
• Lampor och lysrör

Vi alla måste hjälpas åt att ta ansvar för att soprummen sköts. Plocka upp saker från golven och gå till nästa soprum om det är fullt. Styrelsen kommer att kontrollera grovsoprummet oftare. Om problemen kvarstår kommer vi överväga att stänga det soprummet helt.

/ Styrelsen

Nu finns en uppdaterad tidplan för stambytet under våren 2015 upplagd på stambytessidan. Där finns också det senaste numret av Stambytesnytt.

Kerstin Alksäter och Fredrik Simonsson har beslutat sig för att lämna styrelsen. Fredrik har redan slutat och Kerstin flyttar från området vid årsskiftet.

Valberedningen är informerad och har börjat arbeta med att hitta förslag på nya styrelseledamöter. Ett extra medlemsmöte kommer hållas under hösten för att välja två eller tre nya personer.

Valberedningen välkomnar alla som kan tänka sig styrelseuppdrag att höra av sig! Ta kontakt med någon person i valberedningen eller mejla på adressen valberedningen@skonstaholm.se.

Följande personer ingår i valberedningen:

Göran Törnblom (sammankallande)
Skönstaholmsvägen 6

Cloffe Widén
Skönstaholmsvägen 94

Lars Hansson
Söndagsvägen 55

Anna-Karin Eriksson
Söndagsvägen 61

Marie Jenevall
Skönstaholmsvägen 24

Hannes Widoff
Skönstaholmsvägen 79

Fortum har flyttat fram avstängningen av värme och vatten för sista installationen av undercentralerna en dag. Det som gäller är:

TORSDAG 23/10 2014

UC2, hus 1, 2, 3, 8 och 9
Skönstaholmsvägen 2-14
Söndagsvägen 47-77
Söndagsvägen 86-114

Avbrott kallvatten: kl 08.00 till cirka 10.00
Avbrott varmvatten: kl 08.00 till cirka 12.00
Avbrott värme: 08.00 till cirka 16.00

Avbrotten kan bli kortare än så.

Tänk på att inte köra disk- eller tvättmaskiner under ovanstående tider, samt se till att alla kranar är stängda.

Ett stort tack till alla Skönstaholmare som slöt upp på vår gemensamma städdag 18 oktober! Mer än 50-talet vuxna och barn hjälptes åt att städa torget, klippa låga grenar på träden, rensa och ansa buskar längs med vägarna och klippa grenar som växt för nära fasader och hängrännor.

Vi avslutade med korv, saft, kaffe och bulle.

En uppmaning till alla boende: Se över växtligheten på era fram- och baksidor och klipp grenar som hänger in över hängrännor och tak där det är möjligt. Håll även efter klängväxter och murgröna så att de inte växer in under takpannor och vindskivor.

En liknande städdag planeras till våren.

/ Styrelsen

IMG_3728

IMG_3731

IMG_3734

IMG_3735

IMG_3736

IMG_3737

IMG_3738

IMG_3739

IMG_3740

IMG_3741

IMG_3742

IMG_3745

PDF: Axplock från styrelsemötet 2014-10-14

 

BRF Skönstaholm logo

Axplock från styrelsemötet 2014-10-14

Vattenläcka

En vattenläcka har inträffat i källargången i hus 9, Skönstaholmsvägen 2-14. Den gamla galvaniserade kallvattenledningen hade rostat sönder och sprang läck tidigt i söndags morse. Trots att vi fick stopp på vattenflödet relativt snabbt kom det in vatten i fem källare. Försäkringsbolaget håller nu i uttorkning och återställning.

En snabbinventering av hur det ser ut i övriga längor ska nu göras. Pelle Hansson från styrelsen kommer tillsammans med Sara Löfving från Tengbom att gå runt i området inom kort.  I de längor som inte har källargångar behöver de komma in i några lägenheter. Vi hoppas att ni som får besök har möjlighet att släppa in Sara och Pelle.

Styrelsen väntar också på uppskattning av kostnad för att byta alla gamla galvledningar.

Takläcka

Vatten har trängt in genom taket på ett ställe på långa längan norr om Skönstaholmsvägen. Entreprenör är kontaktad för att utföra lagningsarbetet.

Soprum och grovsoprum

Flera av våra soprum sköts dåligt. Sopor ligger ibland på golvet och saker slängs i fel kärl. Grovsoprummet är inte heller någon trevlig syn. Ofta ligger skräp i drivor utanför kärlen. Vi vädjar till alla boende att följa reglerna och inte slänga sopor på golven!

Ny vaktmästare

Sedan sista augusti har ISS en ny vaktmästare som ansvarar för Skönstaholm. Han heter Bengt Herke, och presenterade sig för styrelsen. Bengt brukar vara i området på tisdagar, och tittar då till tvättstugorna, undercentralerna, belysning och hängrännor i området.

/ Styrelsen

BRF Skönstaholm logo

Lördagen den 18 oktober är det dags för en gemensam städdag för oss som bor i Brf Skönstaholm. Vi ses på torget vid pizzerian kl 10.00 och börjar med en gemensam genomgång av vad som behöver göras. När vi är klara vid 13-tiden, blir det korv, kaffe och bulle.

• Ta med handskar, trädgårdsredskap och sopborstar som ni tror kan behövas. På städdagen skall vi bland annat klippa de buskar och träd som växer för nära hängrännor och husfasader.
• Vi skall se till att städa och rensa torget och andra gemensamma ytor.
• Den nya lekplatsen vid rundeln behöver underhållas och oljas in innan vintern.

• En container kommer att finnas på plats från fredagen den 17 oktober.

Vi hoppas att så många som möjligt kan delta.

Vi ses!

Hälsningar,

Styrelsen

Läs Axplocket som PDF här.

Energi

Fortums arbeten med fjärrvärmerören löper på. Enligt planen ska de vara avslutade i slutet av oktober. SHT har bytt värmeventiler till alla lägenheter i området förutom sicksack-längan och Skönstaholmsvägen udda nummer.

När de nya undercentralerna är på plats behöver även systemet justeras in, så att de hus som ligger längst bort från centralerna får tillräckligt med värme. En sådan beräkning jobbar nu energikonsulten TQI med. Själva injusteringen kan göras först när det är kallt ute. Då kommer vi sannolikt även låta byta termostaterna till alla radiatorer.

Stambytet

Ni som använder lokalen under stambytet måste bli bättre på att hålla efter den, hälsar de ansvariga på Grannskapsklubben. Tänk på följande:

• Töm papperskorgarna.
• Ta med eget toalettpapper.
• Använder man porslin ska detta ställas tillbaka på rätt plats.
• Ställ inte in disk i diskmaskinen, utan ta hand om dina saker direkt.
• Använd skoskydden som finns vid ingången.

Hängrännor

Vi har återkommande problem med att hängrännor och stuprör sätts igen av barr, löv och kvistar. LW Plåt gick i somras igenom hela området och rensade.

Ser ni att det sätter igen i rännor eller lövsilar – rensa om möjligt själv eller ring ISS felanmälan.

Styrelsen har också påbörjat en inventering av de träd och buskar som står för nära tak och fasader.

Ny utskottsindelning

Styrelsen har beslutat att förändra utskotten i styrelsen enligt följande:
• Bygg och fastighet (Pelle, Dag, My, Stefan)
• Ekonomi (Inger, Dag, Stefan)
• Trädgård och bevarande (My, Inger, Kerstin, Anna)
• Drift och trafik (Inger, Eva)
• Hemsida och information (Stefan, Anna)

Utskotten ska hantera frågor och förbereda underlag och förslag till beslut, för att effektivisera styrelsearbetet.

/ Styrelsen

Med anledning av Fortums arbete med fjärrvärmen kommer avbrott i värme och vatten ske enligt följande:

TORSDAG 9/10 2014
UC4, hus 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 och 24
Skönstaholmsvägen 51-113
Skönstaholmsvägen 62-96

Avbrott kallvatten: kl 08.00 till cirka 10.00
Avbrott varmvatten: kl 08.00 till cirka 12.00
Avbrott värme: 08.00 till cirka 16.00

Avbrotten kan bli kortare än så.

Tänk på att inte köra disk- eller tvättmaskiner under ovanstående tider, samt se till att alla kranar är stängda.

Följande datum är planerade för de övriga undercentralerna:

TORSDAG 16/10 2014
UC3, hus 10, 11, 12, 13, 14 och 15
Skönstaholmsvägen 7-49
Skönstaholmsvägen 16-60

ONSDAG 22/10 2014
UC2, hus 1, 2, 3, 8 och 9
Skönstaholmsvägen 2-14
Söndagsvägen 47-77
Söndagsvägen 86-114

De bostäder som försörjs av UC1 (hus 4, 5, 6 och 7, Söndagsvägen 40-76) klarades av igår, måndag 6/10.

Alla berörda hushåll kommer aviseras i lådorna av Fortum.

Fortums utskick finns även här.

/ Styrelsen

I samband med Fortums arbete med fjärrvärmen kommer både värme och varmvatten stängas av tisdagen 16 september mellan klockan 8.00 och cirka 16.00. Anledningen är svetsarbeten i källargångarna vid Söndagsvägen 58 och Skönstaholmsvägen 61.

Se informationen från Fortum som delas ut i lådorna här.

I samband med grävarbetena för fjärrvärmen kommer Fortum tvingas fälla några träd. I första hand två björkar mellan Rundeln och Skönstaholmsvägen 68, men kanske även två lönnar vid ungefär samma plats.

Är någon i föreningen intresserad av att ta hand om dessa träd för att fylla vedförrådet inför vintern? Hör i så fall av dig på info@skonstaholm.se. Intresserade får såga upp och klyva på egen hand, samt transportera bort kvistarna.

Om det inte finns intresse så kommer träden forslas bort av Fortum i slutet av veckan.

/ Styrelsen

BRF Skönstaholm logo

 

Axplock från styrelsemötet 2014-08-19

Energi

Styrelsen kommer inom kort att skriva avtal med Fortum om upprustning av fjärrvärmesystemet. Grävarbeten över Söndagsvägen och förbi rundeln kommer inledas 25 augusti. Separat information delas ut i lådorna och läggs upp på hemsidan.

Tilläggsisoleringen av vissa vindar har vi också avsikt att gå vidare med, men på grund av de många projekten i området väljer styrelsen att vänta till nästa år innan vi gör beställningen.

Stambytet

Flera boende i hus 4 och 5 har problem med dåligt tryck i kallvattnet. Sannolikt beror det på att smuts och gammal rost har satt igen ledningarna. Huvudledningen i den här längan kommer bytas ut. Boende uppmanas att om möjligt skruva av silarna i sina blandare för att få bort eventuellt skräp där.

I flera längor har källardörrarna stått öppna eller lämnats olåsta, vilket inte är acceptabelt. Belysning i lägenheter har lämnats på, och fimpar har slängts på marken. Dessa punkter ska framföras till SHT.

Trappen vid pizzerian

Entrétrappan till pizzerian har länge varit i dåligt skick, och sedan en tid tillbaka står där en provisorisk ramp. Ett förslag på ny permanent trappa med ramp som uppfyller dagens krav på tillgänglighet har tagits fram. Utifrån underlaget ska nu anbud tas in.

Brickor till tvättstugan

I samband med bytet av bokningssystemet till tvättstugan fick alla hushåll två bokningsbrickor. Borttappade brickor kostar föreningen pengar eftersom de nya måste programmeras in i systemet på plats. Därför har styrelsen beslutat att beställning av nya bokningsbrickor framöver kommer att debiteras boende med 500 kronor per bricka.

Tömning av skyddsrum

Skyddsrummet i hus 11 (Skönstaholmsvägen 30-44) kommer att hyras ut och ska därför tömmas. De som har saker där måste flytta dessa senast söndag 2014-09-14. Det som står kvar i skyddsrummet efter det datumet kommer att slängas.

Tallar

En del tallar i området har angripits av törskate. För att inte sjukdomen ska sprida sig kommer en arborist att beskära träden. Prisuppgift inhämtas.

Tallen mellan hus 11 och 12 som varit skadad har nu tagits ner.

/ Styrelsen

Läs Axplocket som PDF här: Axplock från styrelsemötet 2014-08-19

Styrelsen kommer i dagarna teckna avtal med Fortum om inköp och installation av fyra nya undercentraler. Det innebär också att Fortum kommer att gräva nya primärledningar i området. Sträckningen framgår av skissen nedan.
Karta Skönstaholm-Fortum
Grävning kommer ske över Söndagsvägen, mellan Söndagsvägen 58 och 61 och sedan från Söndagsvägen 47 förbi rundeln och in vid gaveln på Skönstaholmsvägen 44 respektive Skönstaholmsvägen 68. Inne i de berörda längorna kommer rören gå i källargångarna.

Arbetet kommer att påbörjas den 25 augusti och beräknas vara helt klart i mitten av oktober. Fortum kommer avisera de berörda fastigheterna innan arbetet startar. Nedan finns länkar till en mer detaljerad tidplan och ritning över grävarbetena.

Tidplan Skönstaholm (2014-08-17) Observera att tidplanen kan komma att ändras.

Ritning grävarbeten Observera att sträckningen vid Söndagsvägen 47-49 inte stämmer.

Som vi tidigare informerat om görs investeringen dels för att de gamla undercentralerna är mycket gamla och behöver bytas, och dels för att spara pengar. Med de nya rören och undercentralerna beräknas vi kunna minska vår energianvändning med drygt 10 procent.

Istället för en mätpunkt för fjärrvärmen kommer vi nu få fyra, en vid varje undercentral. Energiförlusterna i ledningarna fram till dessa undercentraler kommer vi i framtiden slippa betala för. Dessutom ger nya undercentraler bättre värmeväxling, vilket också sparar energi.

Föreningen kommer i samband med detta att teckna ett femårigt avtal för fjärrvärmen. Det innebär en hög kostnad år 1, men avsevärt lägre år 2-5. Utslaget på alla fem åren beräknas det ändå bli billigare än med vårt nuvarande avtal.

Vi hoppas att gräv- och installationsarbetena ska gå så snabbt och smärtfritt som möjligt!

Om ni har några frågor, tveka inte att kontakta styrelsen på info@skonstaholm.se.

/ Styrelsen

I mitten av maj hölls ett informationsmöte med Landskapslaget och IT-underhåll om våra allmänna ytor och tips för den egna skötselytan. De dokument som då utlovades på hemsidan har tyvärr tagit tid att få in, men här kommer de:

PDF: Tips till trädgården

PDF: Växtlista 40-50-tal

Nedan följer ett referat från mötet:

Möte med landskapsarkitekterna och trädgårdsmästaren

2014-05-15 i Lokalen

Ett 50-tal Skönstaholmare slöt upp på informationsmötet om skötselprogrammet för de allmänna ytorna i Skönstaholm. Landskapsarkitekterna Bibbi Leine och Åsa Setterby Modéus från Landskapslaget deltog, tillsammans med Lasse Berg från vår trädgårdsentreprenör IT-underhåll.

Landskapslaget firar 10 år i Skönstaholm. De anlitades av Stockholmshem 2004 och var ute i området redan då för att se över behovet av restaurering av utemiljön. Den översiktliga genomgången togs dock inte vidare av Stockholmshem.

Det fanns en del problem. Skötseln av grönytor var inte bra och det var igenvuxet, både på allmänna ytor och i trädgårdarna. Alla gångvägar hade asfalterats. Från början fanns olika material på gångvägarna. Lekplatserna var förfallna. Många växter av finare slag hade försvunnit.

Ny kontakt togs i augusti 2010. De problem som hade konstaterats 2004 hade blivit större eftersom Stockholmshem inte vidtagit några åtgärder.

Föreningen har försökt få ta över skötseln av torget utanför centrumhuset, men kommunen tillåter inte det. Däremot har de överlåtit skötseln av rundeln åt föreningen.

Planteringsplan finns på Arkitekturmuseum. Kopior av växtlistorna togs av Landskapslaget under deras arbete med gestaltningsprogrammet men de är aningen svårlästa. Det ska undersökas om kopior kan göras tillgängliga för boende. Önskemål finns om att få dem på hemsidan av åhörare.

Den utrensning, föryngring och beskärning som gjorts har syftat till att ta fram gamla arter som inte haft kraft att växa bland sly, och rensa bort sly och arter som inte planterats in ursprungligen, som till exempel hägg. En kraftig beskärning och gödning görs därför för att få fart på växtligheten på nytt.

När växter är gamla kan man nyplantera, men det är kostsamt. Istället jobbar man med beskärning för att få buskarna att se ut som de var tänkta att göra.

Lanskapslaget har tagit fram tips för den egna trädgården. Några av punkterna:

• Många blommande buskar och träd samt buskar och träd med bär.
• Variation av arter och sorter.
• Perenner med olika blomningstider som avlöser varandra.
• Klätterväxter, gärna blommande som klematis, ros, kaprifol.
• Friväxande häckar och buskar, inte klippta.
• Solitärbuskar eller stamformer av buskar kan användas istället för träd.
• Undvik att plantera träd. Undvik tujor.

En växtlista med 40-50-talsväxter kommer läggas ut på hemsidan som pdf.

På Stockholmshems tid var bara den plattlagda uteplatsen hyresgästens ansvar, resten var värdens. I praktiken såg det inte ut så. Fortfarande råder oklarheter för många kring var gränsen går.

Lasse Berg på IT-underhåll ger gärna råd kring trädgårdarna. Kontakta i så fall styrelsens trädgårdsutskott, så förmedlar de kontakt.

Fråga kring gemensamt inköp av jord.

Diskussion kring vad underhåll och skötsel kostar. Vad kan vi hjälpas åt med i föreningen? Vad kan grannar göra för varandra? Lasse på IT-underhåll säger att han hittills inte tagit något betalt för den service han gett till boende.

Förslag att gemensamt städa torget och sopa och sköta. Förslag att starta frivilliggrupper som kan ansvara för sådana saker.

Lasse Berg menar att mycket har gjorts. De har beskurit och jobbat utifrån plan. Men mycket är kvar. Lasse säger att han tar bort ogräs där vildskott grott och blivit buskar och träd när det egentligen borde tas bort helt.

Han vädjar till alla boende att inte slänga plastpåsar i högen med trädgårdsavfall vid tennisbanan. Det innebär mycket extra jobb att stå och riva upp påsarna.

IT-underhåll är här minst en gång per vecka med 2-4 personer. 80-90% av tiden under perioden april-oktober. Övrig tid under vintrarna ägnas åt städning och beskärning.

Slutligen betonades vikten av helheten i området. Där är gestaltningsprogrammet och kontakten med trädgårdsentreprenören extra viktig.

Landskapslaget avslutade med att överräcka en presentbok om träd till föreningens trädgårdsutskott. Därefter tackade alla för visat intresse.

Vid pennan,

Carina Gillgren

Skyddsrummet i hus 11 (Skönstaholmsvägen 30-44) kommer att hyras ut och ska därför tömmas.

Finns det något som tillhör dig i skyddsrummet, så ber vi att du flyttar det därifrån senast söndag 2014-09-14.

Det som står kvar i skyddsrummet efter det datumet kommer att slängas.

Skönstaholm 2014-06-23

Efter årsstämman informerade styrelsen om de förslag som tagits fram vad gäller åtgärder i uppvärmningssystemet och tilläggsisolering av vissa vindar. Ett referat finns på hemsidan. Styrelsen har nu fattat beslut om att gå vidare med båda förslagen.

Brf Skönstaholm betalar idag cirka 3 miljoner kronor per år för värme och varmvatten. Våra undercentraler är mycket gamla, några från när området byggdes, och de har sedan länge passerat sin tekniska livslängd.

Fortum har lämnat offert på att dra fram det primära fjärrvärmenätet till våra fyra undercentraler, samt att byta dessa undercentraler. Nya ledningar skulle då dras i några av husens källargångar, passera under Söndagsvägen vid torget och även grävas i nya stråk längs med gångvägen vid rundeln. Fortum står för kostnaden och tar även över ansvaret för detta nät.

De nya undercentralerna bekostas av föreningen, men installeras av Fortum. Priset är cirka 1,4 miljoner kronor inklusive moms. Offerten gäller under förutsättning att vi binder oss vid ett femårigt avtal för fjärrvärmen.

Fortum beräknar att energiförbrukningen minskar med ca 10 procent med denna investering. Enligt energikonsultfirman TQI kan det handla om ännu mer, tack vare bättre värmeväxling och modernare styrteknik. Dessutom behöver inte föreningen ta värmeförlusterna i primärnätet. Besparingen kan alltså bli 0,3-0,5 miljoner kronor per år, vilket gör att investeringen betalat tillbaka sig efter 3-5 år. Eller som energikonsulten uttrycker det: ”En kanondeal!”

Vad gäller tilläggsisolering är det aktuellt endast för de hus som har betongbjälklag mot vind, det vill säga hus 14, 15 och 17 (Skönstaholmsvägen 15-81). Kostnaden är cirka 250 000 kronor totalt, vilket enligt beräkningarna betalar tillbaka sig på 5-8 år.

Styrelsen avser att teckna dessa avtal efter sommaren. Vår förhoppning är att gräv- och installationsarbetena kan slutföras under hösten. Vi återkommer med mer detaljerad information efter sommaren. Har du frågor eller vill ta del av underlagen – hör av dig!

Till sist vill vi önska alla Skönstaholmare en trevlig sommar! Berätta gärna för era grannar om ni åker bort, så kan vi tillsammans hålla lite extra koll och motverka inbrott!

/ Styrelsen

PDF-version av informationen

På den nya styrelsens första möte avhandlades bland annat frågor rörande stambytet, offerterna för fjärrvärmesystemet och tilläggsisolering samt angripna häggar längs Söndagsvägen.

Axplock från styrelsemötet 2014-06-17

Energi

Styrelsen avser att gå vidare med både offerten från Fortum om byte av undercentraler och nydragning av det primära fjärrvärmenätet, samt gå vidare och beställa tilläggsisolering av vissa vindar. Se separat information på hemsidan och i lådorna.

Stambytet

Flera av längorna har gamla galvaniserade kallvattenledningar i källargångarna. Dessa är i mycket dåligt skick och behöver bytas ut. Styrelsen har beslutat att låta göra detta i samband med stambytet.

Värmesystemets avstängningsventiler in till varje lägenhet är också i dåligt skick. Styrelsen har beslutat att låta byta ut dessa. Det underlättar dels för arbetena under stambytet, men även för framtida injusteringar av värmesystemet.

Vissa boende upplever att de nya avloppsrören låter mer än de tidigare. Delvis har det att göra med att rören inte längre går inne i väggarna, men det kan också ha med själva rören att göra. Ljudmätningar ska göras i ett av husen för att se om det krävs åtgärder.

Angripna träd

De häggar som står utanför Söndagsvägen 92-98 har även i år angripits av häggspinnmal. De boende har fått utstå stora mängder larver på bland annat brevlådor och cyklar. Frågan har väckts om dessa träd ska fällas och ersättas med andra. Styrelsen har dock beslutat att inte ta en sådan kostnad i dagsläget.

/ Styrelsen

PDF-filen finns att läsa här: Axplock från styrelsemötet 2014-06-17

Protokollet från den ordinarie föreningsstämman 6 juni 2014 finns nu upplagd. Du hittar det under Dokument: Protokoll.

Efter stämman redogjorde Per Hansson för det arbete styrelsen gjort vad gäller energibesparingar. Det rör sig dels om tilläggsisolering och dels om nya undercentraler och nydragning av primärledningar för fjärrvärmen.

Ett referat av dragningen finns här: Information om energiförslag, 2014-06-03

De medlemmar som vill ta del av underlagen, dvs TQI:s utredningar och Fortums offert, uppmanas ta kontakt med Per Hansson.

Skylt_940x533

Igår 3 juni hölls ordinarie föreningsstämma i Brf Skönstaholm. Tack till alla som närvarade! Protokoll kommer inom kort på hemsidan.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter. Valberedningens förslag till nyval och omval antogs av stämman.

Efter stämman hölls ett kort styrelsemöte där styrelsen inbördes fördelade en del av posterna. Styrelsen ser nu ut som följer:

Stefan Gillgren, ordförande
Dag Lundén, vice ordförande
Kerstin Alksäter, sekreterare
Inger Lundmark, kassör
Per Hansson, ordinarie ledamot
My Lundblad-Wistedt, ordinarie ledamot
Eva Breslin-Nordström, ordinarie ledamot
Anna Lindström, suppleant
Fredrik Simonsson, suppleant

Eftersom flera ledamöter inte närvarade igår kommer vi att diskutera och fördela ansvarsområden ytterligare vid kommande möten.

På stämman efterlyste vi också medlemmar i föreningen med kunskaper i redovisningsekonomi som kan tänka sig att hjälpa till med kassörsuppdraget, då som adjungerad styrelseledamot. Denna kompetens behövs för att göra ett fullgott arbete, och om vi inte hittar en sådan person inom föreningen kommer vi sannolikt behöva köpa in tjänsten utifrån.

Vi vädjar därför till medlemmar med kunskaper i ekonomi att höra av sig! Mejla till info@skonstaholm.se.

Efter stämman redogjorde Per Hansson för det utredningsarbete som gjorts vad gäller tilläggsisolering av vindarna på vissa längor och investering i nya undercentraler för fjärrvärmen. En sammanfattning kommer också inom kort på hemsidan.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

Ordinarie föreningsstämma i Brf Skönstaholm hålls den 3 juni 2014 klockan 18.00 i Skönstaholmsskolans matsal. Kallelse, dagordning och årsredovisning har idag delats ut i lådorna till alla medlemmar i föreningen. Inom kort kommer även valberedningen dela ut en presentation av de kandidater som föreslås till styrelsen. Väl mött den 3 juni!

/ Styrelsen

SHT har nu uppdaterat tidplanen för de etapper av stambytet som börjar efter sommaren. Tidplanen distribuerades tillsammans med det senaste numret av Stambytesnytt. Båda dokumenten finns upplagda på samlingssidan om stambytet.

Korsbarstrad_940x533

För några år sedan tog Landskapslaget fram ett gestaltningsprogram, med trädvårdsplan
och skötselprogram för Skönstaholms gemensamma ytor. Vi har bjudit in Bibbi Leine och
Åsa Setterby Modéus, landskapsarkitekter på Landskapslaget för att berätta om det
arbetet, samt Lasse Berg som tillsammans med sina kollegor från IT-underhåll står för den
regelbundna skötseln och underhållet.

Torsdagen den 15 maj, kl 19 i Lokalen.

De kommer under kvällen att informera om vad som har hänt och lite om vad som kommer
att hända i området, efter det vårdprogram som tagits fram. Tillsammans med Lasse Berg
kommer de även att komma med tips och inspiration om vad man kan göra med sin egen
skötselyta.

Vi hoppas på en trevlig och inspirerande kväll!

/Styrelsen

PDF: Inbjudan till möte med landskapsarkitekterna

Städningen i duschvagnarna har inte fungerat tillräckligt bra. SHT har krävt bättring av städfirman. Läs mer i deras senaste veckobrev.

Senaste numret av Stambytesnytt finns nu också upplagt, med bland annat information om radiatorer i källare och de långa avstängningarna av vatten och avlopp.

Alla Stambytesnytt och veckobrev från SHT finns samlade här.

Skonstaholm20140430_09

Nu finns några bilder från elden och fyrverkeriet på Valborgsmässoafton utlagda på hemsidan.

Gå till ”Om Skönstaholm” -> ”Fotoalbum” eller klicka här.

Lägenheterna i första längan är nu stambytta, och badrummen ska slutbesiktigas i veckan. Läs mer i SHT:s VECKOBREV V16.

Läs om vad som avhandlades på styrelsemötet 1 april. Bland annat:

* Motioner till stämman

* Energiutredningen

* Höga hastigheter i området

Axplock från styrelsemötet 2014-04-01

Axplocken publiceras löpande på hemsidan: www.skonstaholm.se/dokument-styrelsen/

Nu är det dags att lämna in motioner till årsmötet den 3 juni. Har du förslag på något som bör förändras i BRF Skönstaholm eller som du tycker föreningen ska göra? Formulera i så fall ditt förslag i en motion som kan tas upp på stämman.

Tänk på att formulera motioner enligt följande:

• Skriv en tydlig rubrik.
• Beskriv kortfattat bakgrunden till ditt förslag.
• Yrka på vad du vill. Använd gärna att-satser som förslag till beslut. Det är viktigt att stämman har konkreta förslag till beslut att rösta om.
• Har du flera förslag till beslut, använd flera att-satser.
• Har du förslag i flera ämnen, dela upp dem i olika motioner.
• Avsluta med namn, namnteckning och datum.

Har du frågor som du vill att styrelsen ska besvara på årsstämman går det bra att lämna in dem också, men de kommer då inte att behandlas som motioner.

Lämna dina motioner senast den 6 maj, antingen i brevlådan i stora tvättstugan eller via mejl till info@skonstaholm.se.

Nu är äntligen Grannskapsklubbens lokal tillgänglig för alla som saknar vatten och avlopp i samband med stambytet. Låset i dörren är bytt till SHT:s system, så alla som har fått sina lås bytta till SHT:s byggcylindrar kan nu även komma in i lokalen med sin nyckel.

Det gamla låset är flyttat till ingången till pingisrummet, så där kan de befintliga grannskapsklubbsnycklarna samt jourmontörernas fastighetsnycklar fortfarande användas. Dörren mellan pingisrummet och övriga lokalen ska hållas olåst framöver.
I lokalen finns som bekant flera toaletter och ett kök. Tanken är att man där till exempel kan hämta vatten, laga mat, diska och gå på toaletten, eller bara hänga med andra som vill fly bilandet och byggandet. Det kommer även inom kort komma lite nya möbler för att öka bekvämligheten.

Vissa dagar är dock Grannskapsklubbens lokal bokad och uthyrd, vilket gör att den då inte är tillgänglig. Bokningsschemat för detta kommer att sättas upp både i lokalen och på anslagstavlan utanför lokalen.

Att städa och hålla efter lokalen blir nu ett gemensamt ansvar. Alla som använder den får hjälpas åt att hålla den ren, snygg och trevlig. Vi gör detta på försök till en början, och om lokalen inte alls brukas eller om den inte hålls efter, kommer tillgängligheten att omprövas.

Styrelsen och Grannskapsklubben beklagar att den här frågan har dragit ut på tiden. Det beror på att vi försökt hitta en långsiktigt hållbar lösning med lås, nycklar och tillgänglighet. Den frågan kvarstår fortfarande och kommer att behandlas på kommande styrelsemöten, men under tiden har vi nu hittat den här lösningen.

/ BRF Skönstaholms styrelse och Grannskapsklubbens styrelse

I SHT:s senaste veckobrev finns information bland annat om ny placering av duschvagn, ramp till denna samt ny ventilationslösning i första längan. Alla SHT:s veckobrev finns på hemsidan Dokument: Stambytet. Veckobreven delas även ut i brevlådorna i husen i respektive etapp.

Ett axplock av det som behandlades på styrelsemötet 2014-03-04 finns nu att läsa under Dokument: Styrelsen. Bland annat kring energifrågan, paraboler och avslutade takarbeten.

Axplock

Nu finns ett Axplock från styrelsens möte den 11 februari. Ur innehållet:

 • Positiva omdömen om SHT
 • Ändringar i bokningssystemet för tvättstugorna
 • Nya takarbeten
 • Datum för årsstämman

Läs Axplocket genom att klicka här, eller gå in på Dokument: Styrelsen.

Det har kommit flera frågor kring den tidigare uppmaningen om att kontrollera villkoren i hemförsäkringen om något skulle hända under stambytet i respektive lägenhet. Därför har vi förtydligat informationen i Stambytesnytt 11, som delats ut i lådorna. Där finns också en reviderad tidplan för stambytet.

Stambytesnytt 11 (inklusive tidplanen) finns även att läsa här: STAMBYTESNYTT 11

Alla Stambytesnytt och veckobrev från SHT finns också samlade här: Dokument: Stambyte.

Läs SHT:s veckobrev för vecka 7 här.

SHT:s veckobrev för vecka 6 finns nu att läsa under Dokument: Stambyte eller här:

VECKORBREV V6

Nu finns ett nytt Axplock att läsa. Den här gången bland annat med information kring stambytet, energiprojektet, lås på elskåpen och kommande hyresförhandlingar.

Klicka här för att läsa!

 

Nu börjar spolningen av rundeln bli klar. Många barn och vuxna passade på att åka skridskor i helgen. Ett stort tack till Skönstaholms egen is-Björn för sitt enträgna jobb med vattenslangen!

Här är några bilder från idag söndag 26 januari.

Isbana01

Isbana02

Isbana03

Isbana04

Isbana05

Isbana06

Första veckan av stambytet är nu över, och arbetena har gått enligt plan. Intäckning av de första fyra husen är klar och rivning pågår. Tillvalsutställningen i centrumhuset på Söndagsvägen 40 börjar bli klar.

Här är SHT:s senaste veckobrev: VECKORBREV V5

På måndag ska två av containrarna flyttas några meter, och SHT kommer att åtgärda klottret på containrarna under nästa vecka.

Skridskobana

Nu har Björn Anjou börjat spola rundeln med vatten så det kan bli en isbana där i år igen. Det kommer ta någon vecka innan det är klart.

Vill någon hjälpa Björn med spolningen tar han tacksamt emot det! Hör i så fall av dig till honom på 070-794 12 57.

Skylt BRF Skönstaholm

Containers SHT

SHT och Franzéns Rör har nu installerat sig i Skönstaholm. De kommer använda den översta våningen i centrumhuset som kontor, omklädningsrum samt wc- och och köksutrymmen. De kommer också placera en dusch- och wc-vagn utanför garageportarna på ovansidan av centrumhuset. Där kan det framöver även komma att placeras en manskapsbod. Det mindre garaget kommer sannolikt att blockeras helt, och de som har sina bilar där har fått plats inne i det stora garaget.

Fyra containrar för material har placerats på gräsmattan mellan Skönstaholmsvägen och Söndagsvägen. Att de placerats just där beror dels på att läget är centralt i området och lättillgängligt för transporter, och dels på att det inte finns många andra lämpliga ställen på föreningens mark. Att placera bodar och containrar på rundeln har avskrivits eftersom det är kommunens mark och det är förknippat med en mycket hög hyra.

Flera boende har kommenterat och klagat på klottret på containrarna. SHT har lovat åtgärda detta snarast möjligt. I första hand med något slags skynke eller vepa, och när det blir plusgrader med sanering eller ommålning.

På måndag 20/1 börjar de första arbetena i längan längst ner på Söndagsvägen. En duschvagn kommer ställas upp vid vändplanen på Söndagsvägen.

I centrumhuset kommer det även finnas möjlighet att se på det standardutförande som föreningen bekostar. Där kommer SHT även visa upp en del förslag på tillval. Utställningen är öppen de tider SHT finns på plats, vardagar klockan 7-16.

SHT kommer dela ut informationsblad kontinuerligt i de längor som berörs av stambytet. Alla veckobrev kommer dessutom att publiceras här på hemsidan under Dokument -> Stambyte.

Första veckobrevet finns även här: VECKORBREV V4.

Styrelsen arbetar också tillsammans med Grannskapsklubben för att hålla lokalen i centrumhuset tillgänglig för de boende som är utan vatten och avlopp på grund av stambytet. Vi återkommer med information så snart vi har hittat en lösning.

/ Styrelsen

Hej! Vi håller just nu på att uppdatera vår hemsida. Ha tålamod, den blir klar under januari 2014.

 

BRF Skönstaholm logo

Stambytet

Entreprenören SHT kommer att använda översta våningen i centrumhuset som personalutrymmen under stambytet. Under våren kommer det dessutom placeras en byggbod framför de två garageportarna närmast grovsoprummet. De som idag har de parkeringsplatserna kommer under stambytet att få lediga platser i andra delar av garaget. Med den här lösningen slipper vi ha byggbodar på rundeln, och därmed betala en saftig hyra till kommunen som äger marken där.
Dusch- och wc-vagnar kommer att placeras på lämpliga ställen i området under de olika etapperna.

Takarbeten

LW Plåts arbeten på våra tak ska snart vara avslutade. Deras uppdrag har varit att säkra de översta skiften så att inte några takpannor ska kunna blåsa ner. Under arbetet har dock en nockplåt blåst ner vid Skönstaholmsvägen 46, och en lös takpanna glömts kvar på ett annat tak. Dessutom har många trasiga takpannor blivit liggande på gräsmattorna. Dessa brister och några andra synpunkter kommer vår förvaltare att ta upp med entreprenören.

Ytterarmaturerna

Återmonteringen av de renoverade ytterarmaturerna har försenats något på grund av jul- och nyårshelgerna, men arbetet fortsätter nu.

Isbana

Om det blir kallare framöver kommer rundeln att spolas och bli isbana även i år.

Julgranar

Nu när julen är över påminner vi alla Skönstaholmare om att granar kan slängas där övriga växtdelar ligger i backen ner mot tennisbanan. Inga granar får slängas i soprum eller grovsoprum.

/ Styrelsen

 

Axplocket finns även som PDF här.

 

Nu när julen passerat vill styrelsen gärna påminna om att julgranar kan slängas på upplaget för växtdelar vid backen ner mot tennisplanen. Inga granar får lämnas i eller utanför grovsoprummet.

BRF Skönstaholm logo

Stambytet

Styrelsen tackar alla som var med på informationsmötet 11 december. Ett referat från mötet finns på hemsidan. Där finns även tidplanen för när arbetena startar i respektive hus, samt utskicket om vad som ingår i föreningens grundutförande.

Styrelsen kommer ta särskild kontakt med alla äldre i området för att säkerställa att de har anhöriga eller andra som kan hjälpa till med allt praktiskt.

Styrelsen ska också tillsammans med Grannskapsklubben titta på möjligheten att hålla lokalen i centrumhuset öppen under dagtid, så att äldre, föräldralediga och andra som är hemma dagtid kan ha ett ställe fritt från buller och damm och med tillgång till kök, vatten och toalett.

Ytterarmaturerna

Södra El kommer i dagarna att sätta upp de ytterarmaturer som inte fungerat efter elrenoveringen hos de hyresgäster som berörts. Styrelsen har beslutat göra en inventering av alla ytterarmaturer tillsammans med Furusunds El, samt beställa extra glober och kupor.

Ytterarmaturerna är föreningens ansvar eftersom de hör till byggnaderna. Ingen boende får själv byta ut armaturerna, eftersom de har stort kulturhistoriskt värde och har stor betydelse för områdets sammanhållna intryck.

Fuktproblem

Utredning kring fuktproblemen i några av längorna fortsätter. De drabbade källarna är nu uttorkade och nya fuktmätningar ska göras om ett par månader. Sannolikt kommer dränering krävas av någon eller några längor för att få bukt med inträngande fukt. Styrelsen återkommer så snart vi har besked att lämna.

Värme och energi

En VVC-pump (cirkulationspump för varmvatten) i en av undercentralerna gick sönder 11 december vilket orsakade problem med varmvattnet för en del boende nära torget. Pumpen har nu bytts ut.

Arbetet med att se över alternativ till vårt värmesystem fortsätter med hjälp av företaget TQI. Frågan var uppe på informationsmötet, och det finns ännu inget ytterligare att rapportera.

Byte av kassör

Thomas Malm kommer delvis jobba i USA under våren och tvingas sluta som föreningens kassör. Ny kassör blir Maria Lindberg Asmundsson. Thomas Malm kommer dock sitta kvar i styrelsen tills vidare.

Hemsidan

Styrelsen planerar en uppdatering av hemsidan. Bland annat ska nyheter och information till alla boende publiceras oftare och få mer framträdande plats. Vi ska också utöka antalet bilder och se över menystrukturen. Förändringarna väntas genomföras i början av januari.

Till sist önskar styrelsen alla boende i Skönstaholm en God jul och ett Gott nytt år!

/ Styrelsen

 

Axplocket finns även som PDF här.

 

 

 

Föreningen har valt Svensk Husteknik (SHT) som entreprenör för det kommande stambytet. Arbetet kommer att starta i slutet av januari 2014 och pågå i två år. Först ut blir längan längst ner på Söndagsvägen, sedan följer resten av Söndagsvägen, södra delen av Skönstaholmsvägen och arbetet avslutas med skogslängan på norra sidan av Skönstaholmsvägen. Arbetet i varje lägenhet beräknas ta 12 veckor.

En detaljerad tidplan finns här: Detaljerad situationsplan stambyte BRF Skönstaholm (blå och lila färg avser byggstart 2014, grön och orange byggstart 2015)

Ett referat av informationsmötet som hölls 2013-12-11 finns här: Referat från informationsmötet 2013-12-11

Ytterligare information kommer att komma från entreprenören, men många frågor kom upp på informationsmötet och finns besvarade i referatet.

För er som tappat bort utskicket om vad som ingår i standardutförandet finns det dokumentet här: Skönstaholm kompl badrum 20130521

SHT

Thomas Roos, vd SHT, Johan Franzén, Franzéns Rör och Johan Strömberg, platschef SHT.