Axplock från styrelsemötet

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

På den nya styrelsens första möte avhandlades bland annat frågor rörande stambytet, offerterna för fjärrvärmesystemet och tilläggsisolering samt angripna häggar längs Söndagsvägen.

Axplock från styrelsemötet 2014-06-17

Energi

Styrelsen avser att gå vidare med både offerten från Fortum om byte av undercentraler och nydragning av det primära fjärrvärmenätet, samt gå vidare och beställa tilläggsisolering av vissa vindar. Se separat information på hemsidan och i lådorna.

Stambytet

Flera av längorna har gamla galvaniserade kallvattenledningar i källargångarna. Dessa är i mycket dåligt skick och behöver bytas ut. Styrelsen har beslutat att låta göra detta i samband med stambytet.

Värmesystemets avstängningsventiler in till varje lägenhet är också i dåligt skick. Styrelsen har beslutat att låta byta ut dessa. Det underlättar dels för arbetena under stambytet, men även för framtida injusteringar av värmesystemet.

Vissa boende upplever att de nya avloppsrören låter mer än de tidigare. Delvis har det att göra med att rören inte längre går inne i väggarna, men det kan också ha med själva rören att göra. Ljudmätningar ska göras i ett av husen för att se om det krävs åtgärder.

Angripna träd

De häggar som står utanför Söndagsvägen 92-98 har även i år angripits av häggspinnmal. De boende har fått utstå stora mängder larver på bland annat brevlådor och cyklar. Frågan har väckts om dessa träd ska fällas och ersättas med andra. Styrelsen har dock beslutat att inte ta en sådan kostnad i dagsläget.

/ Styrelsen

PDF-filen finns att läsa här: Axplock från styrelsemötet 2014-06-17

24 jun 2014

Etiketter: