Axplock från styrelsemötet 2016-04-06

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Axplock

Förslag till nya stadgar

Styrelsen förslag till nya stadgar har nu delats ut till alla medlemmar i lådorna. Det är viktigt att alla tar till sig informationen och kommer med eventuella frågor och synpunkter innan 29 april 2016, eftersom vi måste hinna göra eventuella justeringar i god tid innan stämman.

Informationsbrevet och förslaget till nya stadgar finns på hemsidan.

Garantiärenden gällande stambytet

Ett Stambytesnytt med information om hur garantiärenden och eventuellt kvarstående punkter för stambytet har delats ut i lådorna och lagts upp på hemsidan. Den informationen önskar vi också att alla boende läser.

Informationsbrevet hittar du här.

Takrenovering

Taket på hus 19 (Skv 97-103) har haft läckage på ett ställe. Eftersom takpappen är gammal har vi beslutat att låta renovera hela taket på den längan. Johanneshovs Plåt kommer att anlitas för uppdraget.

Reparation av två rötskadade skärmtak på hus 9 (Skv 2-16) har också beställts.

Besiktningar

Inför den utförligare underhållsplan som styrelsen jobbar med behöver vi få fram en prioriteringsordning vad gäller takrenoveringar, dräneringar samt eventuella fasadarbeten. Föreningen har anlitat företaget Plåtkonsult Ola Svensson AB, som kommer att besiktiga alla tak med start onsdag 20 april. Anders Målar Fasadkonsult kommer att anlitas för att göra ett utlåtande över fasadernas status och Storholmen tittar närmare på den omfattande fuktkartläggning som Tengbom gjorde 2011.

Målet är att kunna sätta samman en genomförandeplan för de kommande stora arbetena innan sommaren.

Dörr till lokalen

Det har varit ytterligare inbrott i lokalen. Ytterdörren är nu förstärkt med en fastsvetsad plåt och det trasiga slutblecket har lagats och förstärkts.

Städdag

Vårens städdag är lördag 23 april kl. 10-12. Föreningen bjuder alla som deltar på korv och kaffe!

En stor del av städdagen kommer att ägnas åt gräsmattorna som har körts sönder i området. Vi ska luckra upp marken, lägga på ny jord och så gräsfrö.

Vi ber alla boende att inte köra inne i området eller parkera på gräsmattorna. Vi vill ju ha ett Skönstaholm fritt från bilar och utan sönderkörda gräsmattor!

/ Styrelsen

17 apr 2016