Axplock från styrelsemötet 2014-01-07

Axplock från styrelsemötet 2014-01-07

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

 

BRF Skönstaholm logo

Stambytet

Entreprenören SHT kommer att använda översta våningen i centrumhuset som personalutrymmen under stambytet. Under våren kommer det dessutom placeras en byggbod framför de två garageportarna närmast grovsoprummet. De som idag har de parkeringsplatserna kommer under stambytet att få lediga platser i andra delar av garaget. Med den här lösningen slipper vi ha byggbodar på rundeln, och därmed betala en saftig hyra till kommunen som äger marken där.
Dusch- och wc-vagnar kommer att placeras på lämpliga ställen i området under de olika etapperna.

Takarbeten

LW Plåts arbeten på våra tak ska snart vara avslutade. Deras uppdrag har varit att säkra de översta skiften så att inte några takpannor ska kunna blåsa ner. Under arbetet har dock en nockplåt blåst ner vid Skönstaholmsvägen 46, och en lös takpanna glömts kvar på ett annat tak. Dessutom har många trasiga takpannor blivit liggande på gräsmattorna. Dessa brister och några andra synpunkter kommer vår förvaltare att ta upp med entreprenören.

Ytterarmaturerna

Återmonteringen av de renoverade ytterarmaturerna har försenats något på grund av jul- och nyårshelgerna, men arbetet fortsätter nu.

Isbana

Om det blir kallare framöver kommer rundeln att spolas och bli isbana även i år.

Julgranar

Nu när julen är över påminner vi alla Skönstaholmare om att granar kan slängas där övriga växtdelar ligger i backen ner mot tennisbanan. Inga granar får slängas i soprum eller grovsoprum.

/ Styrelsen

 

Axplocket finns även som PDF här.

 

08 jan 2014

Etiketter: