Axplock från styrelsemötet 2013-12-17

Axplock från styrelsemötet 2013-12-17

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

BRF Skönstaholm logo

Stambytet

Styrelsen tackar alla som var med på informationsmötet 11 december. Ett referat från mötet finns på hemsidan. Där finns även tidplanen för när arbetena startar i respektive hus, samt utskicket om vad som ingår i föreningens grundutförande.

Styrelsen kommer ta särskild kontakt med alla äldre i området för att säkerställa att de har anhöriga eller andra som kan hjälpa till med allt praktiskt.

Styrelsen ska också tillsammans med Grannskapsklubben titta på möjligheten att hålla lokalen i centrumhuset öppen under dagtid, så att äldre, föräldralediga och andra som är hemma dagtid kan ha ett ställe fritt från buller och damm och med tillgång till kök, vatten och toalett.

Ytterarmaturerna

Södra El kommer i dagarna att sätta upp de ytterarmaturer som inte fungerat efter elrenoveringen hos de hyresgäster som berörts. Styrelsen har beslutat göra en inventering av alla ytterarmaturer tillsammans med Furusunds El, samt beställa extra glober och kupor.

Ytterarmaturerna är föreningens ansvar eftersom de hör till byggnaderna. Ingen boende får själv byta ut armaturerna, eftersom de har stort kulturhistoriskt värde och har stor betydelse för områdets sammanhållna intryck.

Fuktproblem

Utredning kring fuktproblemen i några av längorna fortsätter. De drabbade källarna är nu uttorkade och nya fuktmätningar ska göras om ett par månader. Sannolikt kommer dränering krävas av någon eller några längor för att få bukt med inträngande fukt. Styrelsen återkommer så snart vi har besked att lämna.

Värme och energi

En VVC-pump (cirkulationspump för varmvatten) i en av undercentralerna gick sönder 11 december vilket orsakade problem med varmvattnet för en del boende nära torget. Pumpen har nu bytts ut.

Arbetet med att se över alternativ till vårt värmesystem fortsätter med hjälp av företaget TQI. Frågan var uppe på informationsmötet, och det finns ännu inget ytterligare att rapportera.

Byte av kassör

Thomas Malm kommer delvis jobba i USA under våren och tvingas sluta som föreningens kassör. Ny kassör blir Maria Lindberg Asmundsson. Thomas Malm kommer dock sitta kvar i styrelsen tills vidare.

Hemsidan

Styrelsen planerar en uppdatering av hemsidan. Bland annat ska nyheter och information till alla boende publiceras oftare och få mer framträdande plats. Vi ska också utöka antalet bilder och se över menystrukturen. Förändringarna väntas genomföras i början av januari.

Till sist önskar styrelsen alla boende i Skönstaholm en God jul och ett Gott nytt år!

/ Styrelsen

 

Axplocket finns även som PDF här.

 

 

 

18 dec 2013

Etiketter: