Axplock från styrelsemöte

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

BRF Skönstaholm logo

 

Axplock från styrelsemötet 2014-08-19

Energi

Styrelsen kommer inom kort att skriva avtal med Fortum om upprustning av fjärrvärmesystemet. Grävarbeten över Söndagsvägen och förbi rundeln kommer inledas 25 augusti. Separat information delas ut i lådorna och läggs upp på hemsidan.

Tilläggsisoleringen av vissa vindar har vi också avsikt att gå vidare med, men på grund av de många projekten i området väljer styrelsen att vänta till nästa år innan vi gör beställningen.

Stambytet

Flera boende i hus 4 och 5 har problem med dåligt tryck i kallvattnet. Sannolikt beror det på att smuts och gammal rost har satt igen ledningarna. Huvudledningen i den här längan kommer bytas ut. Boende uppmanas att om möjligt skruva av silarna i sina blandare för att få bort eventuellt skräp där.

I flera längor har källardörrarna stått öppna eller lämnats olåsta, vilket inte är acceptabelt. Belysning i lägenheter har lämnats på, och fimpar har slängts på marken. Dessa punkter ska framföras till SHT.

Trappen vid pizzerian

Entrétrappan till pizzerian har länge varit i dåligt skick, och sedan en tid tillbaka står där en provisorisk ramp. Ett förslag på ny permanent trappa med ramp som uppfyller dagens krav på tillgänglighet har tagits fram. Utifrån underlaget ska nu anbud tas in.

Brickor till tvättstugan

I samband med bytet av bokningssystemet till tvättstugan fick alla hushåll två bokningsbrickor. Borttappade brickor kostar föreningen pengar eftersom de nya måste programmeras in i systemet på plats. Därför har styrelsen beslutat att beställning av nya bokningsbrickor framöver kommer att debiteras boende med 500 kronor per bricka.

Tömning av skyddsrum

Skyddsrummet i hus 11 (Skönstaholmsvägen 30-44) kommer att hyras ut och ska därför tömmas. De som har saker där måste flytta dessa senast söndag 2014-09-14. Det som står kvar i skyddsrummet efter det datumet kommer att slängas.

Tallar

En del tallar i området har angripits av törskate. För att inte sjukdomen ska sprida sig kommer en arborist att beskära träden. Prisuppgift inhämtas.

Tallen mellan hus 11 och 12 som varit skadad har nu tagits ner.

/ Styrelsen

Läs Axplocket som PDF här: Axplock från styrelsemötet 2014-08-19

20 aug 2014

Etiketter: