Axplock från senaste styrelsemötena

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Nu finns det information om det som avhandlats på de senaste två styrelsemötena. Axplocket delas också ut lådorna.

Axplock från styrelsemötet 2016-02-24 och 2016-03-16

Axplock

Axplock från styrelsemötet 2016-02-24 och 2016-03-16

Stambytet
Stambytet är nu avslutat. För de första etapperna är det inom kort dags för garantibesiktning. Separat information om detta och hur vi hanterar reklamationer och garantiärenden kommer i ett Stambytesnytt inom kort.

Ny fastighetsskötare
Storholmen har tagit över fastighetsskötseln från Åkerlunds. Framöver kommer våra hus att ronderas av Storholmens egen personal. Huvudansvarig för Skönstaholm blir Stefan Lundmark. Vi återkommer med en närmare presentation av honom på hemsidan. Felanmälningar görs som vanligt på direkt@storholmen.se eller 0771-786 746.

Värmen
Vi har inte fått in några ytterligare felanmälningar vad gäller värmen. Den uppföljande enkät vi aviserat tidigare skrinläggs. Boende som framöver upplever problem med värmen eller har ojämnt varma element får kontakta Storholmen, så får vi göra punktinsatser på dessa ställen.

Varmvatten
Vi har fått nya klagomål på att det tar lång tid att få varmvatten i kranarna i de hus som hör till UC4. Storholmens fastighetsskötare kommer felsöka och försöka åtgärda problemet.

Dörr till lokalen
Det visade sig vara en komplicerad och kostsam historia att byta ut ytterdörren till lokalen till en modern säkerhetsdörr. Istället förstärker vi karm, dörrblad och inbrottsskydd på den befintliga dörren med hjälp av Svenskt Säkerhetssmide.

Skorstenar
Vid sotningen upptäcktes att stambytet har skadat murstocken i en lägenhet. Skadan kommer att åtgärdas av SHT. SHT har också låtit filma alla rökkanaler i lägenheterna av samma typ. Ytterligare en mindre skada har hittats och den boende har kontaktats för åtgärd.

Underhållsplan
Styrelsen jobbar med att uppdatera och fördjupa underhållsplanen för Skönstaholm. De kommande 10-15 åren kommer vi behöva se över dränering, tak, fasader, liggande stammar och kulvertar. För att få ett bra underlag för prioriteringsordning och underhållsbudget behöver vi ta in sakkunniga personer. Styrelsen kommer att handla upp dessa tjänster under våren.

Centrumhuset
Centrumhusgruppen, som tittat på olika förslag på vad vi kan använda Centrumhuset till i framtiden, har redovisat delar av sitt arbete för styrelsen. De kommer att sammanställa ett material som ska skickas ut till alla medlemmar. I samband med stämman hoppas vi kunna ta ett första inriktningsbeslut kring hur vi går vidare.

Telefonboken
De som inte ännu fyllt i uppgifter till Skönstaholms telefonbok uppmanas att göra det så snart som möjligt. Gå in på www.skonstaholm.se/telefonbok.

Dränering
Vi har fått synpunkter på återställningen efter dräneringsarbetena. Ted Bergstrand på Storholmen ska sammanställa vad som behöver åtgärdas och kontaktar sedan Skogås entreprenad. De uppgrävda partierna kommer att sätta sig helt framåt hösten, vilket kan innebära att ytterligare jord behöver läggas ut då.

Elskåp
Cylindrarna i hänglåsen till säkringsskåpen i källargångarna är nu bytta så att källargångsnyckeln passar i dessa. Man behöver alltså inte längre ringa jour eller någon i styrelsen för att byta sina säkringar.

Träd
Nyligen gjorde en arborist en riskinventering av våra träd. Nio träd kräver åtgärder och kommer i första hand att avlastningsbeskäras. Några träd är i så dåligt skick att de kan behöva fällas. Detta arbete kommer att påbörjas inom kort.

De häggar som fälldes längs Söndagsvägen ifjol kommer i vår att ersättas av vackra körsbärsträd. Efter råd från experter har vi valt trädet ”Prunus x gondouinii Schnee”. Det blir 4-5 meter högt och blommar i vitt på våren och släpper bara marginellt med bär. Fyra träd kommer att planteras av IT-Underhåll.

Renoveringar
Vi påminner om att alla större förändringar i lägenheter och på uteplatser måste godkännas i förväg. Gå in på www.skonstaholm.se/vanliga-fragor för mer information eller kontakta styrelsen på info@skonstaholm.se.

Städdag
Vårens gemensamma städdag är lördag 23 april kl. 10-12. Vik den förmiddagen i kalendern!

Trevlig helg!

/ Styrelsen

20 mar 2016