Axplock 2019-02-13

Skriven av: Styrelsen Brf Skönstaholm i Nyheter

Axplock

 

Tillfälligt avbrott i bredbandet

Stokab kommer behöva göra akuta servicearbeten på fibernätet och den nod som vi tillhör. Detta innebär att de måste bryta strömmen i fibernätet, vilket resulterar i att bredbandet inte kommer fungera mellan kl. 9.00 – 12.00 fredagen den 15 februari.

Garantibesiktning av badrum och stammar

Det är dags att genomföra en femårs garantibesiktning av badrum, elvärmegolv och stammar. Som underlag för denna besiktning kommer vi be er som upplever problem besvara en enkät. Enkäten kommer delas ut i alla brevlådor och också finnas tillgänglig elektroniskt.

Bortforslade cyklar

Vi har som bekant tagit undan omärkta cyklar från cykelförråden. Om ni saknar er cykel, gå in på bostadsrättsföreningens hemsida: http://www.skonstaholm.se/stadning-av-cykelforraden/ och titta på bilderna för att hitta er cykel, e-posta sedan info@skonstaholm.se och meddela oss om ni vill ha cykeln tillbaka. Den 1 mars anmäler vi cyklarna till polisen, därefter har ni tre månader på er att kontakta polisen eller oss för att återfå dem.

Brandskydd källargångar

Styrelsen har nyligen inventerat våra gemensamma källargångar. Enligt gällande brandföreskrifter behöver källargångarna vara fria från brännbart material. Cyklar och barnvagnar är tillåtna att förvara här så länge de inte blockerar gången, dvs. att det finns 90 cm fritt utrymme. Alla ni som har saker i gångarna som är skrymmande eller i brännbara material, se till att avlägsna dem snarast möjligt. Allt som inte är bortplockat innan den 15 mars kommer att märkas upp och sen avlägsnas.

Städning av soprummen

Styrelsen har mottagit en del klagomål på städningen av soprummen. Vi ser nu över vad som behöver göras för att förbättra ordningen i soprummen. Vi vill dock poängtera att ordningen i soprummen till stor del beror på oss som använder soprummen. Det är inte tillåtet att lämna skräp i soprummen som hör hemma i grovsoprummet. Plocka upp sådant som hamnat på golvet och ta gärna också upp det som någon annan kanske har missat.

Arkivet

Bostadsrättsföreningen har ett fantastiskt arkiv bestående av bland annat foton, filmer, artiklar och material relaterat till både Granskapsklubben och Bostadsrättsföreningen. Arkivet sträcker sig ända tillbaka till byggåret. Ulf von Strauss som byggt upp arkivet lämnar nu över till Carl-Johan Casserberg som ska märka upp och sortera allt material så att det i framtiden ska kunna bli tillgängligt för den som är intresserad. Styrelsen undrar hur dagens digitala foton och filmer med skönstaholmsanknytning ska kunna samlas in och sparas. Förslag mottages tacksamt.

Välkomstfika

Den 17 mars bjuder bostadsrättsföreningen och Granskapsklubben in till fika för alla som under året flyttat till Skönstaholm. Alla nya skönstaholmare kommer få en inbjudan.

Årsmötet 14 maj

Den 1 mars är sista dag att inkomma med motioner till årsmötet. Motioner skickas till info@skonstaholm.se eller lägg dem i brevlådan på Skönstaholmsvägen 12.

/Styrelsen

13 feb 2019