Axplock 2019-01-15

Skriven av: Styrelsen Brf Skönstaholm i Nyheter

Axplock

Avgiftshöjning

Styrelsen har nu beslutat om budgeten för 2019 och bedömer att underhållet behöver ligga på samma nivå som under 2018. För att följa prisutvecklingen i samhället har styrelsen beslutat att höja avgifterna för bostadsrätterna med 2 procent. Höjningen gäller från 1 april 2019.

Upphandling av takrenovering för fyra hus

År 2016 gjordes en besiktning av föreningens samtliga tak. Besiktningen visade att taken behöver bytas inom en tioårsperiod. Flera tak visade sig dessutom vara i mycket dåligt skick och vi har också haft en del fuktskador på grund av läckande tak. Styrelsen har gett Storholmen i uppdrag att upphandla takrenovering för fyra hus under 2019, nämligen hus 12 (Skönstaholmsvägen 46–60), hus 16 (Skönstaholmsvägen 62–66), hus 22 (Skönstaholmsvägen 76–82) och hus 23 (Skönstaholmsvägen 74–68).

Takrenovering på hus 10

Som tidigare meddelats kommer takrenoveringen av hus 10 (Skönstaholmsvägen 16–28) inledas efter årsskiftet. Om vädret tillåter planerar Johanneshovs plåt att påbörja arbetet i slutet av februari. Boende i hus 10 kommer att informeras separat.

Återställning efter dränering vid hus 1

Styrelsen avser att skriva kontrakt om återställning för hus 1 (Söndagsvägen 100–114) med Albelins Bygg & Trädgårdsservice AB. Arbetet inleds så snart tjälen går ur marken. Boende i hus 1 kommer bjudas in till ett informationsmöte inom kort.

Elarbeten

Den 22–23 januari kommer elfirman Power Connector AB för att bland annat montera renoverade armaturer på baksidan av hus 1 (Söndagsvägen 100–114). Boende har informerats med en lapp i brevlådan och ombeds meddela styrelsen vilken dag som passar dem bäst.

Bredband

Om du har problem med bredbandet och om problemet ligger hos Bahnhof är Bahnhof givetvis ansvarig för att se till att bredbandet fungerar. Om det är svårt att komma i kontakt med Bahnhof eller om avhjälpning dröjer kan styrelsen rycka in. För att detta ska kunna ske på ett effektivt sätt ber vi er maila info@skonstaholm.se och lämna följande information:

  1. Datum då du gjorde felanmälan hos Bahnhof
  2. Ditt namn
  3. Din adress
  4. Ditt telefonnummer
  5. Din mailadress
  6. Beskriv ditt problem
  7. Beskriv Bahnhofs ev. svar

Årsmöte

Bostadsrättföreningens årsmöte kommer hållas den 14 maj i Skönstaholmsskolans matsal. Styrelsen tar nu emot motioner till info@skonstaholm.se eller i postlådan på Skönstaholms-vägen 12. Kallelse och sista datum för att inkomma med motioner meddelas senare.

/Styrelsen

15 jan 2019