Axplock 2018-12-15

Skriven av: Styrelsen Brf Skönstaholm i Nyheter

Axplock

Hyror

Styrelsen har beslutat att höja hyrorna för parkerings- och garageplatser. Höjningen har föregåtts av en analys av hyresnivån hos andra uthyrare i söderort. Följande månadshyror kommer gälla från 1 april 2019:

P-plats                                       275 kr

P-plats med el                           400 kr

P-plats med elladdplats            700 kr

Garageplatser (samtliga)           900 kr

Hyrorna för hyresrätterna omförhandlas varje år. Förhandlingarna avslutades i november. Från och med 1 januari 2019 höjs hyrorna för hyresrätterna med mellan 1,6 och 1,8 procent. Hyrorna för skyddsrummen ska enligt avtal följa hyresutvecklingen för hyresrätterna och får således motsvarande höjning.

Styrelsen har ännu inte tagit ställning till förändring av avgifterna för bostadsrätterna.

Pizzerian

Intresset för restauranglokalens framtid är stor i området. Kronofogdens handläggning har tagit tid vilket gjort att föreningen inte fått tillgång till lokalen. Detta innebär inte bara att vi förlorar betydelsefulla intäkter utan också att vi har svårt att visa lokalen för olika intressenter och bedöma behovet av renovering. Styrelsen har fått in flera intresseanmälningar och avser att gå vidare i processen så fort föreningen får tillträde till lokalen.

Dränering av hus 1

Dräneringsarbetet vid hus 1 har nu besiktigats och avslutats och styrelsen har tillsammans med Landsskapslaget arbetat med planeringsunderlagen för återställningen. Ett informationsmöte för boende i hus 1 kommer äga rum i januari. De boende i hus 1 kommer informeras separat.

 Takrenovering hus 10 och 11

Takrenoveringen av hus 11 har nu besiktigats och avslutats. Efter årsskiftet inleds takrenoveringen av hus 10 (Skönstaholmsvägen 16–28). Boende i hus 10 kommer att informeras separat.

Våra gräsmattor

Våra gräsmattor runt rundeln och mellan vissa av längorna vid rundeln har återigen blivit förstörda. Den här gången är orsaken transporter som skett i samband med takrenoveringen vid hus 11. Gräsmattorna kommer att återställas av entreprenören.

Det är inte bara större entreprenadarbeten som orsakar skador på våra gräsmattor. Våra smala gångvägar är inte byggda för fordonstrafik. Nu när marken är fuktig är det lätt skada gräsmattorna om man kör och parkerar på gräsytorna bredvid gångvägarna. Styrelsen ber er som får varutransporter eller anlitar hantverkare att se till att anlitade transporter och hantverkare inte kör in på gångvägarna om det inte är absolut nödvändigt. Om man ändå måste köra in på gångvägarna ska man inte köra eller parkera på gräsytorna vid sidan av asfalten.

Bredband

Om du har problem med bredbandet och om problemet ligger hos Bahnhof är Bahnhof givetvis ansvarig för att se till att bredbandet fungerar. Om det är svårt att komma i kontakt med Bahnhof eller om avhjälpning dröjer kan styrelsen rycka in. För att detta ska kunna ske på ett så effektivt sätt som möjligt ber vi er maila info@skonstaholm.se och lämna följande information:

  1. Datum då du gjorde felanmälan hos Bahnhof
  2. Ditt namn
  3. Din adress
  4. Ditt telefonnummer
  5. Din mailadress
  6. Beskriv ditt problem
  7. Beskriv Bahnhofs ev. svar


Inför jul- och nyårshelgerna

Inför jul och nyårshelgerna uppmanar vi alla boende att kontrollera batterier i sina brandvarnare och se över brandsläckare. Håll uppsikt över alla levande ljus!

Prata gärna med era grannar om ni åker bort över jul- och nyårshelgen. Ta hjälp av varandra med att tömma brevlådor och skotta framför entréerna. Tänk också på att hälsa på okända människor och visa besökare att de blir uppmärksammade i Skönstaholm. Ha även gärna ytterbelysningen tänd för att lysa upp området och minska inbrottsrisken. Ett tips är att använda lampor med inbyggt skymningsrelä, som tänds och släcks av utomhusljuset. En modell som fungerar med våra opalglaskupor finns hos Biltema (LED-Sensorlampa E27, artikelnummer 461071). Sådana LED-lampor finns redan monterade vid entréerna på hus 2, 5 och 6.

Runt jul brukar det bli mer skräp än vanligt. Tänk på att försöka packa ihop soporna ordentligt innan ni kastar i de olika kärlen. Plocka gärna upp skräp som någon annan kanske har missat så att vi alla hjälps åt att hålla snyggt och slipper onödiga kostnader för extra sophämtning och städ.

Kom ihåg att batterier, el-avfall och annat som hör hemma i grovsoprummet inte får kastas i de vanliga soprummen.

Skönstaholm för 60 år sedan

Den 14 december 1958 publicerades en artikel med anknytning till Skönstaholm i tidskriften Femina. Artikeln handlar om de ”Muntra fruarna i Skönstaholm” och finns tillgänglig på föreningens hemsida. Vi passar även på att bjuda på två artiklar om tidens julmat och ”julgott” från samma tidskrift. Länk till artiklarna:

Skönstaholm för 60 år sedan

 

God Jul och Gott Nytt År önskar styrelsen!

15 dec 2018