Axplock 2018-10-27

Skriven av: Styrelsen Brf Skönstaholm i Nyheter

Axplock

 

Städdagen

Ett stort tack till alla som medverkade på städdagen! Vi hann med väldigt mycket som plantering av buskar och vårlökar, grässådd, sopning av källartrappor och källargångar, städning av cykelrummen, målning soprumsdörrarna, rensning av en stor del av alla hängrännor och stuprännor, städning av rundeln och städning av ytor runt hus 19 och 24 m.m. m.m.

Att tänka på i höst

Hösten är här och risken för översvämning i källare och fuktskador är större än annars. Bor du i en länga med källaringång, ta gärna bort löv som hamnat i källartrappan, särskilt om det täcker brunnen utanför källardörren. Kolla gärna också i stuprören nära dig så att silen är fri från löv så att regnvattnet kan rinna igenom.

Laddstolpar

Laddstolparna är nu i drift och laddplatskön har öppnat. Vill du ställa dig i kö, vänd dig till Storholmen som ansvarar för administrationen av laddplatskön.

Sopskåp

Det är nu möjligt att ställa sig i kö för ett sopskåp i din länga. Ett sopskåp kommer inte kosta något men vi vill att den som använder sopskåpen anmäler det till Storholmen. Sopskåpen finns i de längor som har källargång. Vänd dig till Storholmen som ansvarar för att för det register som upprättats. Har du tagit ett sopskåp i besittning under det senaste året behöver du anmäla detta. Fulla sopskåp kommer tömmas om ägaren inte gett sig till känna.

Fjärrvärme och prognosstyrning

Uppvärmningen av våra bostäder är föreningens största löpande kostnad. Förra året installerade föreningen prognosstyrning med syftet att sänka uppvärmningskostnaderna. Prognosstyrningen innebär att man för varje tidpunkt beräknar hur mycket energi som ska tillföras en byggnad, baserat på mycket lokala väderprognoser. Utöver väderförhållanden med utetemperatur, vindstyrka, vindriktning och solinstrålning tas också hänsyn till byggnadens egenskaper. Vid konventionell styrning av värmen tas enbart hänsyn till rådande utetemperatur. Detta innebär att elementen kan vara kalla emellanåt men det behöver inte vara fel. Om däremot inomhustemperaturen är lägre än normalt bör du felanmäla till Storholmen.

/Styrelsen

 

28 okt 2018