Axplock 2018-09-21

Skriven av: Styrelsen Brf Skönstaholm i Nyheter

 Axplock

Axplock 2018-09-21

Pizzerian

Som tidigare meddelats så har hyresgästen inte reglerat sina skulder varför vi tvingats begära hjälp från kronofogden. Dessa åtgärder brukar ta tid, men när föreningen återfått förfoganderätten avser vi att hyra ut lokalen till någon lämplig verksamhet, helst en restaurang. Vi har redan mottagit intresseanmälningar. Har ni förslag på lämpliga nya hyresgäster, tipsa då gärna styrelsen via info@skonstaholm.se

Städning av soprummen

Städningen av soprummen har varit bristfällig. Styrelsen har varit i kontakt med entreprenören och framfört att städningen måste bli bättre. Det ligger dock på allas vårt ansvar att plocka upp skräp som hamnar på golvet. Det är inte tillåtet att slänga batterier, glödlampor och grovsopor i soprummen avsedda för hushållssopor.

Laddstolpar

De nya laddstolparna för elbilar är installerade och besiktigade. Nästa vecka kommer ladd­stolparna kopplas in på elnätet av Ellvio. Laddplatskön öppnar inom kort.

Städdag

Städdagen äger rum den 13 oktober kl. 10.00–14.00. Separat inbjudan kommer ut i brevlådorna. 

Utomhusarmaturer

Den 23–24 oktober kommer Power Connector AB hit för att montera renoverade armaturer. Förhoppningsvis kommer även nytillverkade armaturer att vara färdiga för montering. Berörda boende kommer informeras separat.

Dränering och återställning

Återställningsarbetet är nu nästan slutfört av entreprenören vid hus 19 och 24. Återställningen av rundeln återstår. Dräneringen av hus 1 har inletts och planeringen av återställningsarbetet pågår. Planen är att återställningen kan inledas i mars/april nästa år.

Planering av kommande fastighetsunderhåll

Hösten är en tid för planering och mer strategiskt arbete för styrelsen. Vi analyserar årets utfall hittills och följer upp de projekt som genomförts. Utifrån detta arbete planerar vi budget och projekt för 2019 och framåt. Vi avser att utreda och planera när och hur underhåll bäst genom­förs. Som stöd i planeringen kommer vi under hösten be er fylla i en enkät om problem med fukt. Vi planerar även att bjuda in till ett medlemsmöte om fastighetsunderhållet under våren.

Vandringar i Skönstaholm

Skönstaholm är en kulturhistoriskt värdefull miljö vilket bl.a. höstens guidade visningar är ett bevis på. Tisdagen den 25 september anordnar ArcDes vänförening, Arkitekturens vänner, en vandring med samling vid Kastanjegården kl. 16.00. För andra året i rad är Skönstaholm ett av besöksmålen i arkitek­turfestivalen Open House Stockholm. Två guidade visningar är inplanerade söndagen den 7 oktober. Föranmälan krävs för båda arrangörernas evenemang.

Information om bytet till kollektivt bredband

Nu är det snart dags för övergången till kollektivt bredband. Bytet inleds med att tekniker från Bahnhof kommer den 1 oktober för att installera Bahnhofs teknik i bredbandscentralen. Det kommer då bli ett avbrott som varar några timmar.

Som styrelsen informerade om den 14 september behöver Bahnhof byta ut fiberkonverterarna i samtliga lägenheter. Arbetet inne i varje lägenhet tar ungefär 5–10 minuter. Bredbanden kommer troligtvis att fungera även med de befintliga fiberkonverterarna varför några längre avbrott förhoppningsvis inte ska behövas.

4–5 tekniker kommer arbeta i området med att byta ut fiberkonverterarna i lägenheterna. Om du inte har möjlighet att vara hemma för att släppa in teknikerna hoppas vi att det går att lämna nycklar till en granne. För den som inte kan vara hemma kan också lämna nyckeln till Lasse Hansson på Söndagsvägen 55, tel. 073-055 08 85.

Givet att teknikerna får tillgång till alla lägenheterna förväntas arbetet vara klart den 2 oktober. Teknikerna börjar den 1 oktober med hus 1 och arbetar sig sedan upp på Söndagsvägen mot torget och fortsätter därefter med Skönstaholmsvägen. En mer exakt tidsuppdelning är svår att ge, enligt Bahnhof.

bahnhof_ordning

 

/ Styrelsen

21 sep 2018