Axplock 2018-08-29

Skriven av: Styrelsen Brf Skönstaholm i Nyheter

Axplock

Kollektivt bredband

Som styrelsen tidigare informerat om så har föreningen tecknat ett kollektivt bredbandsabonnemang med Bahnhof. Övergången kommer ske 2018-10-01. Vi vill återigen påminna om att det är varje boendes ansvar att avsluta befintligt internetabonnemang till 2018-10-01 för att undvika dubbla kostnader. 

Laddstolpar

De nya laddstolparna för elbilar är installerade och besiktigade. Vi har ännu inte fått besked från elnätsföretaget, Ellvio, när stolparna kopplas in på elnätet. Styrelsen kommer träffa Storholmen i början av september för att diskutera administrationen av parkeringskön.

Städdag

Höstens städdag äger rum den 13 oktober kl. 10.00 – 14.00. Separat inbjudan kommer ut i brevlådorna.

Resultatet från fönsterbesiktningen

Fönsterbesiktningen visade att Tumba glas gjort ett gott jobb med att renovera våra fönster. Rätt underhållna kan måleriarbetet hålla i flera decennier innan de behöver målas om igen. Vi kan själva bidra till ökad livslängd och därmed lägre kostnader genom att rengöra fönsterkarmarna och fönsterblecken varje gång man putsar fönstren. Att fästa saker med spik och skruv i utvändiga karmar, dörrar och träpaneler bidrar till ökat underhåll och ska därför undvikas. Garantiarbete kommer utföras av Tumba glas inom kort.

Inredning och ombyggnation i källare

På begäran av några boende besökte en fuktexpert från Condo Consult AB Skönstaholm för att bedöma och föreslå åtgärder mot fukt- och mögel i källare. Resultatet visade att bristfällig ventilation och fel materialval vid inredning bidrar till fukt- och mögelproblem. Vi vill uppmana alla som planerar att bygga om eller renovera sin källare att läsa ”Riktlinjer för förändring av bostadens in- och utsida”. Dokumentet finns på föreningens hemsida och innehåller tips om hur man undviker problem med fukt- och mögel i källaren.

Pizzerian

Pizzerian är fortfarande stängd av ägaren. I månadsskiftet avgörs om Lilla hörnan kommer öppna igen eller om det blir aktuellt att leta efter en ny hyresgäst.

Dränering av hus 1

I somras kontrakterades Grundkedjan AB för att dränera hus 1 (Söndagsvägen 100–114). Kontraktet omfattar också byte av kallvattenledning mellan hus 1 och 2. Arbetet påbörjas den 10 september och beräknas vara färdigt i slutet av november. Styrelsen kommer inom kort inleda planering och upphandling för återställning efter dräneringen.

Rundeln och dess återställning

Abtot som arbetar med återställningen efter dräneringen av hus 19 och 24 använder rundeln som sin avställningsplats. Det är lite olyckligt men är vad som finns att tillgå. De väntas vara klara vecka 42. Därefter behöver de ytterligare ett par veckor för att avinstallera sig.

Våra gräsytor är tilltygade efter de stora maskiner som har varit nödvändiga för de arbeten som har utförts i området. Gräsytorna kommer återställas under hösten.

 Takomläggning

Som styrelsen tidigare informerat om påbörjas takomläggning av hus 11 (Skönstaholmsvägen 30–44) vecka 35. Takomläggningen kommer utföras av Johanneshovs plåtslageri AB.

Renoveringsarbeten på centrumhuset

Stadig hand måleri som under sommaren renoverat ytterdörrar på Söndagsvägen (hus 2, 4 och 5) renoverar nu utbyggnaden vid pizzerian. Arbetet väntas vara klart vecka 35 eller 36.

/ Styrelsen

30 aug 2018