Axplock 2018-04-30

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Axplock

Pizzerian

Vår hyresgäst Pizzeria Lilla Hörnan har förlorat sitt serveringstillstånd och Tolga som driver verksamheten har sagt att han förmodligen kommer att stänga restaurangen. Eftersom det finns en del rykten om vad som ligger bakom problemen vill styrelsen ge följande information.

Pizzerian har under det senaste året inte betalat sin hyra fullt ut. Betalningar har inkommit, men inte på fullt belopp, och en månadshyra i somras uteblev helt. Trots att vår förvaltare gjort många försök att kommunicera med hyresgästen har skulden växt och överlämnats till inkasso. Styrelsen har haft möten med Tolga och försökt lösa situationen. Vi har bland annat erbjudit en avbetalningsplan.

Stockholms stads tillsynsenhet har samtidigt, utan styrelsen kännedom, inlett ett tillsynsärende eftersom pizzerian även har haft skulder till det allmänna (Socialnämndens diarienummer: 9.5-09175/2017). Tillsynsenheten har då funnit brister i hur nya ägarförhållanden redovisats samt hur ägarna styrkt finansieringen. Vidare har två av företagets företrädare bedömts olämpliga i ekonomiskt hänseende. Utifrån dessa brister har kommunen beslutat att återkalla serveringstillståndet. De skulder som pizzerian har till Brf Skönstaholm har inte legat till grund för kommunens beslut.

Styrelsen beklagar om pizzerian tvingas stänga. Den är uppskattad i området och har funnits här länge. Om så ändå blir fallet kommer vi att leta efter en ny hyresgäst. Avsikten är i så fall att lokalen i första hand ska fortsätta att hyras ut som restaurang.

Ny trädgårdsentreprenör

Från 30 april tar vår nya trädgårdsmästare Petter Thorson (bilden) över skötseln av Skönstaholm. Petter kommer att vara här främst på måndagar. Han har redan börjat beskära buskar och rensa i rabatter. Vi hälsar Petter varmt välkommen!

Petter Thorson

Trädbeskärning

En arborist från företaget Trädmästarna kommer att åtgärda de punkter som framkommit i genomgången av vår trädvårdsplan. Det handlar om 12 träd som ska beskäras och ses över.

Dränering

Dräneringen av hus 24 är avslutad och slutbesiktigad. Några mindre brister upptäcktes som nu ska åtgärdas av Grundkedjan. Arbetena kring hus 19 har påbörjats. När den tidigare entreprenörens arbete har dokumenterats kommer den rättsliga processen mot det företaget att inledas.

Återställningsarbetena kommer att utföras av företaget Abtot. Ett informationsmöte för berörda boende ska hållas 3 maj. Några boende har upplevt brister i informationen kring dräneringsarbetena. Styrelsen har därför bett projektledarna på Storholmen att framöver dela ut informationsbrev minst varannan vecka till de hushåll som berörs.

Skorstenar

En garantibesiktning av våra skorstenar har utförts. Ett antal skador framkom, och dessa ska nu åtgärdas av entreprenören.

Entrén till ateljéerna

För att göra entrén till Centrumhusets övervåning lite trevligare kommer en glasmästare att byta ut den nuvarande plåten i entrépartiet till vänster om garagen mot glas. Glaset kommer vara inbrottssäkert lamellglas. Sedan tidigare har trädetaljerna kring entrén målats.

Städdag

Tack alla Skönstaholmare som slöt upp på städdagen 22 april! Det var som vanligt gott om folk och god stämning. Så snabbt det kan bli så mycket gjort när vi hjälps åt!

Årsmöte

Årets stämma den 15 maj kommer att hållas i Kvickentorpsskolans matsal eftersom Skönstaholmsskolans matsal tyvärr inte är tillgänglig. Kallelse och årsredovisning delades ut i lådorna 28 april. Vid frågor går det bra att skicka ett mejl till info@skonstaholm.se.

Trevlig helg önskar styrelsen!

01 maj 2018