Axplock 2018-03-28

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Axplock

Dränering
Styrelsen har beslutat att anlita företaget Abtot AB för återställningsarbetena efter dräneringen av hus 24 och 19. Abtot har lämnat det mest fördelaktiga anbudet vad gäller pris och snabbhet. De har också fått goda referenser och finns med på den lista av rekommenderade företag som Landskapslaget har tagit fram.

På grund av den sena våren och många andra uppdrag kommer arbetet att påbörjas först efter midsommar. Ett informationsmöte med berörda boende kommer att hållas i slutet av april.

Laddplatser
Styrelsen har tagit fram nya riktlinjer för hur köhantering och tilldelning av de blivande laddbilsplatserna (plats 5001-5014) ska ske. Separat skrivelse kommer inom kort. Arbetet med att gräva och installera laddstolpar beräknas vara klart i sommar.

Ny trädgårdsentreprenör
Avtalet med IT-underhåll är uppsagt till sista mars. Snöröjningsberedskap kommer dock finnas till 15 april. Trädgårdsskötseln kommer framöver att skötas av Petter Thorson och hans kollega. Petter har en gedigen trädgårdsutbildning och flera års erfarenhet av både trädgårdsanläggning och skötsel. Han är väl införstådd med Skönstaholms historia och värdet av våra grönytor.

Styrelsen har också påbörjat upphandling av snöröjning inför nästa vinter.

Inför kommande grussopning av våra gångvägar får alla boende som har möjlighet gärna sopa ut grus från gräsmattorna på gångvägarna. Då blir behovet av att blåsa gruset med lövblås mindre.

Kollektivt bredband
Avtalet med Telia om ”Öppen fiber” har sagts upp till 2018-09-30. Styrelsen förbereder en proposition till årsmötet om kollektiv anslutning med Bahnhof för 125 kr/mån för 1000/1000 Mbit för alla boende.

Elavtal
Styrelsen har förhandlat om elavtalen för vår fastighetsgemensamma el. Vi byter från Borås Elhandel till Tranås Energi från och med 1 maj. Priset sänks då från ca 70 öre/kWh till 56 öre/kWh.

Städdag
Vårens städdag är söndag 22 april. Separat inbjudan kommer i lådorna.

Årsmöte
Årets stämma den 15 maj kommer att hållas i Kvickentorpsskolans matsal eftersom Skönstaholmsskolans matsal tyvärr inte är tillgänglig. Kallelse kommer som vanligt minst två veckor före stämman.

Glad påsk önskar styrelsen!

28 mar 2018