Axplock 2018-03-15

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Axplock

Dränering

Vädret har fortsatt att försena dräneringsarbetena. Nytt slutdatum för hus 24 är slutet av mars. Direkt därefter påbörjas dräneringen av hus 19. De tre offerter som inkommit om markåterställningen sammanställs och utvärderas nu. När vi bestämt vilken firma det blir kommer ett informationsmöte att hållas.

Garantibesiktning av skorstenar

Puts har släppt från en del av skorstenarna som renoverades för mindre än fem år sedan. Styrelsen har anlitat Per Andersson Målerikonsult för en garantibesiktning. Besiktningen kommer att utföras senare i vår.

Renovering av utearmaturer

Den 3-4 maj fortsätter företaget Power Connector AB att montera nya och ta ner utvalda utearmaturer som ska renoveras. Berörda boende kommer att kontaktas av styrelsen.

Renovering av ytterdörrar

Entrédörrarna i sick sack-längan är nu nästan färdigrenoverade. Inför kommande renoveringar av dörrarna i resten av området har styrelsen beslutat att upprätta en kulörtplan. Under våren kommer därför ett urval av dörrar att skrapas för att det ska vara möjligt att ta reda på dörrarnas ursprungliga kulörer.

Laddplatser

Föreningen har beviljats 200 000 kronor i bidrag för installation av laddplatser för elbilar. Det motsvarar knappt hälften av investeringskostnaden på ca 450 000 kronor.

Ny trädgårdsentreprenör

Förhandling om hävning av avtalet med vår trädgårdsentreprenör IT Underhåll pågår. Vi återkommer så snart vi har ytterligare information.

Städdag och stämma

Vårens städdag blir söndag 22 april. Fokus kommer ligga på ytorna kring Centrumhuset och lekplatsen nedanför Skv 17-23.

Datumet för årets stämma är satt till tisdag 15 maj. Motioner till årsmötet ska vara inlämnade senast 31 mars.

Ateljéplats?
Är du verksam konstnär, illustratör eller formgivare? Högst upp i Centrumhuset huserar nio personer som delar på fyra ateljéer. Du är välkommen att ställa dig i kö ifall du behöver en ateljé! Mejla ateljeforeningenkvallen@gmail.com eller ring på 0734-222 868, hälsar Olof Svenblad på Ateljéföreningen Kvällen.

Fotografering i området

Under våren kommer styrelsens bygg- och fastighetsutskott att fotografera hela Skönstaholm för dokumentation och som underlag inför kommande underhållsarbeten. Så ser ni någon smyga med kamera i trädgårdarna är det inte nödvändigtvis något suspekt. 🙂

/ Styrelsen

15 mar 2018