Axplock 2018-02-11

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Axplock

Dränering

Dräneringen av hus 24 har dragit ut på tiden, men beräknas vara klar i slutet av februari. En tidigare upptäckt skada på huvudavloppsledningen utanför sick sack-längan har lagats. Den gamla huvudvattenledningen som går mellan hus 22 och hus 24 behöver grävas upp och bytas. Dräneringen av hus 19 påbörjas när tjälen har gått ur marken.

Storholmen genomför nu en upphandling av entreprenör för återställandet av marken kring husen. När vi bestämt vilken firma det blir kommer ett informationsmöte att hållas.

Styrelsen har beslutat att inte påbörja ytterligare dräneringar innan sommaren. Näst på tur till hösten står hus 1.

Renovering av ytterdörrar

Många ytterdörrar är i behov av renovering och målning. I ett första steg har styrelsen beslutat att låta målarfirman Stadig Hand slipa och måla dörrarna på sick sack-längan, eftersom dörrarna där varit mest slitna. Efter en utvärdering kommer arbetet att fortsätta på de längor med mest slitna dörrar.

Renovering av utearmaturer

Företaget PowerConnector AB har åtagit sig att montera nya och ta ner utvalda utearmaturer som ska renoveras. Arbetet inleds under vecka 7. Berörda boende kommer att kontaktas av styrelsen.

Laddplatser

Vi väntar fortfarande på besked om föreningen får bidrag från Naturvårdsverket för laddboxar för elbilar. Arbetsgruppen jobbar med ett utkast till policy för hur platserna ska tilldelas och befintliga parkeringsplatsinnehavare ska flyttas.

Ny trädgårdsentreprenör

Vi har haft många klagomål på vår trädgårdsentreprenör IT Underhåll. Styrelsen upplever att deras arbete har blivit mycket sämre och inte längre är värt pengarna vi betalar. En process kring att häva avtalet i förtid har inletts. Styrelsens trädgårdsgrupp har tittat på alternativa entreprenörer och har en ny trädgårdsmästare i startgroparna.

Kollektivt bredband

Enkäten kring kollektivt bredband besvarades av 55 hushåll varav 47 var positiva. Styrelsen har för avsikt att lägga fram ett förslag till föreningsstämman att teckna kollektivt bredband från och med 1 oktober 2018. Det skulle innebära att samtliga hushåll ansluts och får betala en fast men lägre summa (ca 125 kr/mån) för bredbandsuppkopplingen, oavsett om man använder den eller inte. Vi råder alla boende att tills vidare inte förlänga eller teckna nya egna abonnemang med långa bindningstider.

/ Styrelsen

11 feb 2018