Axplock 2017-11-21

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Axplock

Årsavgifter och hyror

Styrelsen har beslutat att höja årsavgifterna med 5 procent från årsskiftet. Föreningen klarar drift, skötsel och löpande reparationer med god marginal, men det långsiktiga underhållsbehovet enligt underhållsplanen är högt. Det handlar bland annat om takrenoveringarna och dräneringsarbetena. Med höjningen bör vi klara nästa års underhåll utan att föreningen behöver ta upp nya lån.

Hyrorna för parkeringsplatser, garageplatser och förråd (skyddsrummen) höjs med 3 procent enligt den klausul som finns i dessa avtal.

Hyrorna för hyresrätterna omförhandlas varje år, men med brytdatum 1 september.

Dränering

Dränering av hus 24 har nu påbörjats av Grundkedjan enligt plan. Upphandling av återställningsarbeten vid dessa längor har påbörjats. Styrelsen har även beslutat att påbörja upphandling av dränering av hus 1 (Sön 100-114) och hus 2 (Sön 86-98).

Ett referat från informationsmötet i början av oktober samt Landskapslagets program för återställning av området finns på hemsidan: http://www.skonstaholm.se/referat-fran-draneringsmotet/

Takrenovering

Takomläggningen på länga 14 och 15 (Skv 15-49, förutom 37-43) fortskrider enligt plan.

Prognosstyrning

Styrelsen har beslutat att ansluta våra fjärrvärmeundercentraler till så kallad prognosstyrning. Värmetillförseln kommer då delvis att styras av väderprognoser istället för enbart av yttertemperaturen. Prognosstyrningen ska ge ett jämnare inomhusklimat och samtidigt ge en energibesparing på upp till 10 procent.

Elarbeten

En ny lyktstolpe har satts upp vid parkeringsplatserna bakom grovsoprummet. Företaget EL-Team kommer nu ta tag i de entré- och terrassarmaturer som inte fungerar.

Inför julhelgerna

Inför advent och jul uppmanar vi alla boende att byta batteri i sina brandvarnare och se över eventuella brandsläckare. Håll uppsikt över alla levande ljus! Ha även gärna ytterbelysningen tänd för att lysa upp området och minska inbrottsrisken. Ett tips är att använda lampor med inbyggt skymningsrelä, så tänds och släcks lamporna av utomhusljuset. En modell som fungerar även med opalglaskupor finns hos Biltema (LED-Sensorlampa E27, artikelnummer 463146).

/ Styrelsen

22 nov 2017