Axplock 2017-06-28

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Axplock

Dränering
Föreningen har bett Storholmen handla upp en entreprenör för att dels åtgärda Skogås felaktigt utförda entreprenad för ca ett och ett halvt år sedan på framsidan av länga 19 och 24 och dels utföra dränering runt övriga sidor på dessa längor. Storholmen kommer även att handla upp en entreprenör för att återställa marken efter dräneringen runt dessa längor. Dränerings- och markarbetena runt länga 19 och 24 väntas kunna starta efter sommaren.

Våra landskapsarkitekter Landskapslaget har arbetat fram principer och riktlinjer för återställningen av marken som i mångt och mycket utgår från landskapsarkitekten Walter Bauers originalritningar för Skönstaholm. Projekteringen för den fortsatta dräneringen i området fortsätter under hösten med avsikten att kunna handla upp en entreprenör innan årsskiftet med start för dränering av 1-2 längor under våren 2018.

Takrenovering
I slutet av augusti inleds nästa etapp av takomläggningen i Skönstaholm. Denna gång är turen kommen till Skönstaholmsvägens norra sida med nummer 15-49, förutom 37-43 som omlagts tidigare. Takpannor och underlagspapp börjar närma sig sin tekniska livslängd, och besiktning har visat en del brister i tidigare utförande som gör att det nu är dags för en omläggning. Denna kommer att göras successivt längs huset, och beräknas vara klar senast i december. Mer information till berörda kommer senast i början av augusti.

Garantibesiktning av fönstermålning
Som vi tidigare har meddelat så är det nu fem år sedan som samtliga fönsterpartier målades av Tumba Glas. En första garantibesiktning av arbetena utfördes för några veckor sedan. Hälften av området är nu besiktigat och endast mindre skador noterades. Dessa kommer att åtgärdas under sommaren av Tumba Glas. De kommer själva avisera om de behöver komma in i berörda lägenheter. Resten av området kommer att besiktigas senare i höst. Vi återkommer när det blir aktuellt.

Några saker som noterades men som inte ingår i garantin:
– Sprickor som beror på skarv mellan plåt och trä eller över träfogar.
– Skruvinfästning som håller ihop inner- och ytterfönster. Har dessa lossnat – gör en felanmälan till Storholmen.

Tänk på att regelbundet torka rent med en våt trasa runt fönsterkarm, ram och bleck. På så sätt så håller färgen längre!

Påstridiga sotare
Flera boende har återigen blivit uppringda av företag som vill erbjuda sotning av rök- och imkanaler. Det här är inget enskilda medlemmar eller hyresgäster behöver tacka ja till! Sotning av rökkanalerna sköts av föreningen och görs nästa gång i början av 2019.

Park och trädgård
Måndag 3 juli kommer en arborist och åtgärdar skadade träd. Det handlar bland annat om den tall som skymmer gatubelysningen utanför Skv 55, en tall som skadats utanför Skv 89, ett träd som växer mot fasaden på Sön 60, en hägg som växer mot fasaden på Skv 103 och en stor gren från en ek på baksidan av Sön 44.

Vi påminner om att ansvaret för gräsklippning på framsidorna ligger på varje enskild boende. IT-underhåll ansvarar för de gemensamma ytorna.

Trädgårdsgruppen vill också passa på att tipsa om den lista av tidstypiska växter som finns framtagen av Landskapslaget. Ni hittar den på hemsidan under Park och trädgård.

Tvättstugorna
Tänk på att respektera andras bokade tider i tvättstugorna. I tvättstuga 1 kan tvätt torkas en bit in på nästa tvättid, förutsatt att det går bra för den som har den tiden. Avboka gärna din tid om du är klar innan tvättiden är slut, så kan den som har nästa tid utnyttja tvättstugan tidigare.

Sommaren
Kom ihåg att tala om för era grannar om ni åker bort i sommar, och hjälp varandra att se till husen och tömma brevlådor. Håll ögonen öppna, hälsa på okända människor och fråga om de behöver hjälp med något. Allt för att minska inbrottsrisken.

Till sist vill vi önska alla Skönstaholmare en trevlig sommar!

/ Styrelsen

01 jul 2017