Axplock 2017-05-03

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Axplock

Ateljéer i centrumhuset

Nu är det klart att övervåningen i Centrumhuset hyrs ut till en nybildad ateljéförening. Föreningen har startats av boende i Skönstaholm och har även andra konstnärer i närområdet som medlemmar. De disponerar från 1 maj hela övervåningen och de fyra ateljéer som skapats där. Hyreskontraktet är ett rivningskontrakt som förlängs ett år i taget. Hyresintäkten till föreningen blir 138 000 kronor per år.

Vi är mycket glada över att ateljéerna nu hyrs ut till boende i området, och att Centrumhuset kommer till användning!

Intresset för lokalerna har varit stort. Det finns även ett stort intresse för att hyra garagen för annan verksamhet, som ateljéer, lager eller verkstad. En sådan uthyrning skulle ytterligare öka intäkterna till föreningen. En proposition i frågan kommer att behandlas på stämman.

Brandskydd

Styrelsen har sedan en tid arbetat med SBA – systematiskt brandskyddsarbete. En expert har gått igenom våra gemensamma ytor och kommer att lämna sina rekommendationer inom kort. Styrelsen kommer därefter att formulera riktlinjer kring bland annat våra källargångar och vad som får placeras där.

Det står dock redan klart att inget brännbart material får finnas i källargångarna. Här ingår till exempel dörrar, hyllor, byggmaterial, däck och barnvagnar. Alla sådana saker måste flyttas omgående. Fastighetsskötaren kommer framöver sätta lappar på saker som måste flyttas.

Frågan om cyklar får placeras i källargångarna och i så fall hur får vi återkomma till.

Garantibesiktning av fönstermålning

Nu är det dags för garantibesiktning av fönstermålningen som Tumba Glas gjorde 2012-2013. De målade då utsidan av samtliga fönsterkarmar, fönsterbågar och altan- och balkongdörrar. Insidan av fönster och dörrar ingick inte. Inte heller ytterdörrarna.

Inför besiktningen vill vi ha alla boendes hjälp med att rapportera in eventuella skador och brister. Detta sker i form av en enkät.

Gå in på www.skonstaholm.se/garantibesiktning-tumba-glas för att fylla i enkäten. Gör det så snart som möjligt, dock senast 31 maj 2017.

Utebelysning

Ett arbete med att se över utebelysningen i området har inletts. I första hand ska mörka delar av området lysas upp för ökad trygghet och minskad inbrottsrisk. Det handlar bland annat om området kring grovsoprummet och skogsbacken ner till Lokalen.

I andra hand tittar vi på hur de befintliga stolparmaturerna längs våra gångvägar kan bytas ut mot nya som lyser upp bättre. En provarmatur sitter just nu uppsatt utanför Skönstaholmsvägen 20. Ta gärna en sväng förbi där när det är mörkt för att se skillnaden.

I tredje hand undersöker vi möjligheten att öka belysningen vid stora lekplatsen, rundeln och pulkabacken. Eftersom detta delvis är kommunens mark krävs ytterligare utredning.

Nya bänkar

Styrelsen har beslutat att köpa in nya bänkar till områdets lekplatser, eftersom de gamla inte gick att renovera. Modellen heter ”Wennerbom” och är den bänk som rekommenderas i Skönstaholms gestaltningsprogram. Den liknar de originalbänkar som Walter Bauer ritade till området på 50-talet.

Två bänkar kommer att placeras vid lekplatsen mellan hus 4 och 6 (Söndagsvägen bakom dammen), två soffor kommer att placeras vid lekplatsen nedanför hus 14 (nedanför Skönstaholmsvägen 15-19) och en bänk kommer att placeras vid lekplatsen på gaveln av hus 21 (vändslingan nära Nynäsvägen).

Till rundeln kommer två picknickbord att köpas in.

Wennerbom1Wennerbom2Picknickbord

Stämman

Årets stämma äger rum tisdag 16 maj, kl. 18.00 i Skönstaholmsskolans matsal. Kallelse har delats ut i lådorna 1 maj. Årsredovisning och handlingar har delats ut i lådorna 3 maj.

/ Styrelsen

03 maj 2017