Axplock 2017-03-12

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Axplock

Årsmöte och motioner

Årets stämma kommer att hållas tisdag 16 maj, kl. 18.00. Vik det datumet. Kallelse och årsredovisning kommer som vanligt mellan två och fyra veckor före stämman.

Sista dag för motioner till årsmötet är fredag 31 mars. Dessa mejlas till info@skonstaholm.se eller läggs i den röda brevlådan i stora tvättstugan.

Tänk på att en motion ska ha ett förslag till beslut, det vill säga något som stämman kan antingen rösta ja eller nej till.

Dränering

Styrelsen har gjort ett omtag av projekteringen av kommande dränering, eftersom priset såg ut att bli alldeles för högt. Vi försöker nu hitta en metod som både håller priset nere och garanterar att vi får rätt dräneringsarbete utfört. Det drar därför ut lite på tiden innan det finns något förslag att informera om och vilka längor som kommer att prioriteras först. Ingen dränering kommer att påbörjas förrän tidigast i höst.

Vad gäller det reklamerade arbetet vid hus 19 och 24 har en särskild besiktning med vår advokat och entreprenörens representant genomförts. Det innebär att entreprenören har två månader på sig att åtgärda bristerna. Om det inte sker har vi juridisk rätt att ta in en annan firma på deras bekostnad.

Elavtal

Styrelsen har omförhandlat elavtalen för vår fastighetsgemensamma el. Vi har bytt från Fortum till Borås Elhandel. Detta väntas ge en besparing på omkring 15 000 kronor per år.

Hastigheter på gatorna

Vi vill påminna alla bilister igen om att hålla ner hastigheterna på Skönstaholmsvägen och Söndagsvägen. Ibland går det på tok för fort. Tänk på alla barn!

Parkera endast på avsedda platser och på rätt sida av gatorna. Respektera städdagarna och parkeringsförbudet på vändplatserna. Undvik i möjligaste mån att köra på gångvägarna i området. Det är bara tillåtet för i- och urlastning.

Parkering på gångvägar och gräsmattor är förbjuden.

/ Styrelsen

13 mar 2017