Axplock 2017-02-19

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Axplock

Medlemsmöte om underhållsplan
Medlemsmötet som vi aviserat till den 14 mars skjuts upp. Styrelsens och Tengboms arbete med att ta fram ett underlag för en bra och kostnadseffektiv dräneringsplan för Skönstaholm är omfattande och inte klart än. Vi återkommer så snart vi har ett nytt datum.

Ateljéuthyrning i Centrumhuset
Viss ombyggnad sker nu på vindsvåningen av Centrumhuset för att kunna hyra ut lokalerna som fyra separata ateljéer. Vi har fått flera intresseanmälningar både från externa konstnärer och boende i Skönstaholm. Förhoppningsvis kan lokalerna börja hyras ut under våren.

Grovsoprummet
Grovsoprummet är fortsatt dåligt skött. Vårt nuvarande sophämtningsavtal är dock relativt förmånligt, så en stängning skulle inte spara så mycket pengar. Styrelsen har däremot beslutat att begränsa tillgången till grovsoprummet genom separat nyckel som får hämtas ut vid behov. Separat information om detta kommer delas ut när datum för låsbytet är satt.

Takrenoveringen
Några boende har haft frågor kring omläggningen av taken som pågår. Styrelsen har därför uppdaterat hemsidan med följande:

I enlighet med föreningens underhållsplan drivs ett längre projekt där takbeläggningen på samtliga hus kommer att läggas om under en tioårsperiod. En till två längor kommer att läggas om varje år. Omläggningen består av nedtagning av gamla tvåkupiga betongpannor och läkt, läggning av ny underlagspapp, ny läkt och nya enkupiga lertegelpannor. Allt plåtarbete på taken kommer också att nyutföras av plåtslagare, och taksäkerhet för sotare, och snörasskydd kommer att utföras enligt dagens krav, eller högre.

Valet att byta från betongtegel till lertegel har gjorts i enlighet med Skönstaholms Antikvariska råd och riktlinjer. Enstaka tak har tidigare lagts om med tvåkupigt betongtegel, men styrelsen har beslutat att vid kommande takomläggningar återställa till det ursprungliga utförandet.

Open House i Skönstaholm
Styrelsen har tänkt anmäla Skönstaholm till Open House 2017, en festival med gratis guidade visningar i intressanta hus och områden. Tidigare år har andra radhusområden som Per Albin Hansson-husen i Bromma och Riksrådsvägen i Skarpnäck deltagit. Grupper om cirka 20 personer erbjuds då, efter föranmälan, visningar inne i 3-4 utvalda hus. Kontakta Carl Johan Casserberg i styrelsen på casserberg@gmail.com om du kan tänka dig att visa upp ditt hus.

Enkät om laddplatser
Styrelsen har beslutat att utreda förutsättningarna för att ordna laddplatser för elbilar och laddhybrider. För att inventera intresset har en enkät delats ut i brevlådorna. Om ni skulle sakna enkäten, mejla till info@skonstaholm.se för att få en. Sista svarsdatum är den 28 februari.

/ Styrelsen

26 feb 2017