Axplock 2016-12-13

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Axplock

Ny städfirma
Styrelsen har upphandlat en ny firma för städningen av tvättstugor, soprum och källargångar. Efter en anbudsprocess och utvärdering har vi valt att anlita Kristallrent, som kommer ta över vid årsskiftet. Vår förhoppning är att städningen nu kommer fungera bättre men till ett lägre pris. Tvättstugorna kommer att städas en gång i veckan, soprummen en gång i månaden och källargångarna en gång i halvåret. Tvättstugorna, soprummen och grovsoprummet kommer även att storstädas en gång per år.

Kristallrent ger alla boende i Skönstaholm 10 procent rabatt på hemstädning. Mejla till info@kristallrent.se om du är intresserad, och skriv att du bor i Skönstaholm.

Tak
Vi har nu i samråd med DB Tak och Storholmen beslutat att vänta med takomläggningen på hus 18 till i vår, för att undvika att ställningar blir stående flera månader om vintern slår till. Hus 24 är helt klart inom kort och hus 20 ska vara klart innan jul.

Brandskydd i Lokalen
Med hjälp av Dafo har nu brandskyddet förbättrats i Lokalen. Brandsläckarna har setts över, nya nödljus och nödutrymningsskyltar har installerats och sammankopplade brandvarnare finns uppsatta. Lokalen är nu godkänd för 50 personer.

Inom kort kommer även nödutrymningsvred att installeras på dörrarna, och Dafo kommer då godkänna den för upp till 150 personer. Lokalen kan med andra ord nu bokas och användas som tidigare.

Ventilationskontroll
På senaste stämman beslutades att föreningen skulle genomföra stickprovskontroller av ventilationskanalerna. Styrelsen har tittat närmare på frågan och funnit att såväl de nya som de gamla stadgarna tydligt pekar ut bostadsrättshavaren som ansvarig för ventilationskanalernas skick. Styrelsen har därför beslutat att inte gå vidare i frågan.

Inför julhelgen
Prata gärna med era grannar om ni åker bort över jul- och nyårshelgen. Låt gärna ytterbelysningen vara tänd och ta hjälp av varandra med att tömma brevlådor och skotta framför entréerna. Tänk också på att hälsa på okända människor och visa besökare att de blir uppmärksammade i Skönstaholm. Då kan vi förhoppningsvis skrämma bort eventuella inbrottstjuvar.

Glöm inte heller att hålla ett extra öga på levande ljus och se till att ni har fungerande brandvarnare!

Med det sagt önskar vi alla Skönstaholmare en riktigt god jul och ett gott nytt år!

/ Styrelsen

13 dec 2016