Axplock 2016-11-23

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Axplock

Avgiftshöjning

Styrelsen har arbetat med budgeten för 2017. Vi kan se att omförhandlingen av lånen har minskat våra räntekostnader med omkring 100 000 kronor i år. Kostnaderna för fjärrvärme har också sjunkit med flera hundra tusen kronor, efter nya undercentraler, nya termostater, injustering och omförhandlade fjärrvärmeavtal.

Vi har dock ett stort underhållsbehov framöver, framför allt vad gäller tak och dränering. Föreningens underhållsplan börjar ta allt mer detaljerad form efter de besiktningar vi låtit göra.

Det står klart att vi inte kommer kunna finansiera de kommande årens underhåll enbart med årsavgifterna. Ytterligare lån kommer att behövas. Föreningens lån totalt sett är dock fortsatt under medelnivå. Men ju mindre vi behöver låna, desto bättre. Därför har styrelsen beslutat att höja avgifterna med 3 procent från 2017-01-01.

När underhållsplanen är klar kommer vi att bjuda in till ett medlemsmöte för att informera om och diskutera de framtida underhållsbehoven.

Tak

Takprojektet har blivit försenat på grund av vädret och att plåtarbetena var mer omfattande än DB Tak räknat med. De kommer nu ha extra mycket folk på plats för att göra klart hus 24 (sick sack-längan). Trots detta räknar man med att det tar ytterligare 2-3 veckor innan arbetet där är klart.

Rivning av pannor på hus 19 (Skv 105-113) ska börja den här veckan. För att byta läkt och papp måste det dock vara uppehållsväder. Om det inte är konstant regnigt bedömer DB Tak att arbetena här ska vara klara före jul.

Vad gäller hus 17 (Skv 89-95) lutar det åt att skjuta på arbetet till i vår.

Snöröjning

Styrelsen har haft ett möte med IT-Underhåll angående bristerna i snöröjningen häromveckan. De har bytt underentreprenör för Skönstaholm och snöröjarna där hade inte hunnit bekanta sig med området. I det kaos som uppstod glömdes vi bort första dagen, och när snön sedan röjdes gjordes det enligt en gammal karta där vissa vägar inte var med. Handskottningen kring soprum missades också.

Både IT-Underhåll och Oves Minilast, som den nya entreprenören heter, ber förbehållslöst om ursäkt för alla brister och lovar bot och bättring. De kommer inte att fakturera föreningen för det utförda arbetet. Vi hoppas och tror att snöröjningen kommer att fungera bättre framöver.

Brandvarnare

Inför adventshelgerna påminner vi alla boende om att säkerställa att ni har fungerande brandvarnare. Var också extra noga med att hålla koll på levande ljus.

/ Styrelsen

24 nov 2016