Axplock 2016-10-18

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Axplock

Tak
Takprojektet går enligt plan. Hus 24 (sick-sack-längan) är snart klart och då fortsätter arbetet med hus 19 (Skv 105-113). Separat information om ställningsbygget delas ut till berörda.

Vi har i det här projektet avtalat om delbesiktningar för att säkerställa att allt blir rätt. Besiktningsmannen har gjort den första av dessa besiktningar och inte haft några anmärkningar.

Dränering
Fuktmätningar har gjorts i hus 24 som underlag i reklamationen till Skogås. Vi är nu tvungna att låta den juridiska processen ha sin gång om vi ska ha chans att få tillbaka pengar. Kontakterna sköts genom anlitad jurist.

Brandsäkerhet
Styrelsen har låtit företaget Brandsäkra göra en genomgång av brandsäkerheten i våra gemensamma utrymmen. Ett antal brister konstaterades, bland annat i Gemensamhetslokalen. Förslag på nödvändiga åtgärder ska nu tas fram. Tills vidare är det därför inte tillåtet att vara mer än 15 personer samtidigt i lokalen.

I källargångarna förvaras det mycket saker, vilket både är en brandfara och ett utrymningsproblem. Vi uppmanar alla boende att ta rätt på det som ska sparas och slänga övrigt.

Träd
Flera boende har kontaktat styrelsen med oro för stora grenar på träden i området. En arborist har varit på plats och konstaterat att det inte finns någon risk för att dessa ska trilla ner. Däremot kan viss beskärning behövas för att ta bort grenar som är i vägen. Styrelsen väntar nu på en offert för detta arbete.

Egna renoveringar
Vi påminner om att egna större renoveringar och markarbeten kräver tillstånd av styrelsen. Tänk på att vara ute i god tid, eftersom styrelsen bara sammanträder en gång i månaden. Läs gärna mer under ”Vanliga frågor” på hemsidan (www.skonstaholm.se/vanliga-fragor).

/ Styrelsen

26 okt 2016