Axplock 2016-09-26

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Axplock

Tak
Styrelsen har nu skrivit kontrakt med DB Tak för takomläggningen på hus 18, 20 och 24 (Skv 89-95, Skv 105-113 och Skv 84-96). Arbetet kommer att inledas redan nu i veckan med hus 24. Varje länga väntas ta ca 3-4 veckor. Arbetena ska vara klara innan jul.

I enlighet med Skönstaholms Antikvariska råd och riktlinjer har vi valt att återställa takbeläggningen till det ursprungliga materialet, enkupigt lertegel, istället för dagens tvåkupiga betongpannor. Lertegel har mycket längre livslängd, och vi är övertygade om att det även blir ett lyft utseendemässigt.

Förutom nya takpannor kommer ny underlagspapp och ny läkt att läggas. Eventuell fuktskadad råspont kommer att bytas ut och all plåtinklädnad kommer att göras om. Taksäkerhetsdetaljer som stegar och snörasskydd kommer att monteras enligt dagens regler.

Dränering
Föreningen har sedan tidigare formellt reklamerat dräneringsarbetena som Skogås utförde. Vi har nu initierat en juridisk process med hjälp av jurist och inväntar nu Skogås svar. Under tiden ska de fuktproblem som uppstått dokumenteras av oberoende fackman. Vi återkommer så snart vi har ytterligare information.

Armaturer
Skönstaholm har snudd på unikt många originalarmaturer bevarade, men många är i behov av renovering. En inventering kommer därför att genomföras de närmaste veckorna. Separat info delas ut i samband med denna.

Städdag
Glöm inte städdagen på lördag 1 oktober. Samling på torget kl. 10.00. Förutom den beskärningskurs som meddelats tidigare ska vi hjälpas åt med följande:
• Rensa sly längs skogsvägen bakom Centrumhuset
• Rensa ogräs vid rundeln och ta bort askskott i området
• Kantskära gräs som växer ut över gångvägarna
• Gräva upp rostiga utemöbler vid lekplatserna för renovering
• Montera krokar för sopkvastar i källargångarna
• Städa i grovsoprummet

Som vanligt bjuder vi på varmkorv, kaffe och saft för alla som deltar! Väl mött!

/ Styrelsen

28 sep 2016