Axplock 2016-09-06

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Axplock

Dränering

CTJ har under sommaren arbetat med återställning av marken bakom Skv 51-61. Under arbetet upptäcktes stora brister i Skogås arbete. Bland annat hade rör glidit isär och låg med fel lutning. Detta har nu rättats till av CTJ och Grundkedjan AB.

Det finns också tecken på att Skogås övriga arbete är bristfälligt vid de andra längorna. Styrelsen arbetar nu tillsammans med förvaltaren för att snabbt ta fram en plan för hur vi rättar till felen. Storholmens jurister tittar också på hur vi kan kräva skadestånd av Skogås och/eller deras försäkringsbolag.

Tak

Upphandling av renovering av tre tak har inletts. Det gäller Skv 89-95, Skv 105-113 och Skv 84-96. Dessa tak är i akut behov av renovering enligt den inspektionsrapport vi fick i början av sommaren. Arbetet kommer att ske under hösten.

Underhållsplan

Styrelsen har tillsammans med Storholmen fortsatt arbetet med en detaljerad teknisk underhållsplan. Rapporterna efter inspektionen av tak och fasader har kommit.

Taken är i varierande skick och har bedömts på en femgradig prioriteringsskala. Några måste bytas direkt (de tre taken ovan), några inom 2-4 år, några inom 5 år och resterande inom 5-10 år.

Fasaderna är i gott skick, men rekommendationen är att räkna med en totalrenovering inom 10 år.

Dränering behövs, som känt, på många ställen. Vi har ännu inte fått en prioriteringsordning av längorna, men arbetar vidare för att skapa en sådan.

Städavtal

Avtalet med Tarjas Städ, som städar tvättstugorna, soprummen och källargångarna, har sagts upp till årsskiftet eftersom vi inte varit helt nöjda med kvalitet och pris. Offerter från andra firmor har kommit in och styrelsen ska nu utvärdera dessa anbud.

Cykelbanan längs Nynäsvägen

Trafikkontoret meddelade under sommaren att man inte längre har för avsikt att bredda cykelbanan förbi våra fastigheter. Det är med andra ord inte längre aktuellt med något fastighetsintrång eller något byte av mark, som vi informerade om på årsmötet.

Råttor

Råttenkäten i våras visade att råttor har siktats i olika delar av området. Det går inte att se att någon särskild del av området är extra utsatt. Nomor har lämnat anbud på att ställa ut 50 stycken stora (50x50x50 cm) betonglådor med råttgift i området. Styrelsen har valt att inte gå vidare med det förslaget eftersom vi såg det som för dyrt, för iögonfallande och att effekten är för osäker. De boende som ser råttor uppmanas dock att anmäla detta till Nomor som då kan sätta ut mindre råttgiftslådor där.

Vi påminner inför hösten och vintern om att inte mata fåglar, varken med fågelbord eller talgbollar. Det drar till sig råttor.

Grovsoprum

Grovsoprummet sköts fortsatt dåligt. Styrelsen överväger därför att pröva entreprenören Ruter Retur som erbjuder en tjänst där de tar emot grovsopor varannan vecka direkt i sina bilar. Med en sådan lösning skulle grovsoprummet kunna stängas och utrymmet användas till annat. Vi tar gärna emot synpunkter kring detta på info@skonstaholm.se.

Inbrott

Det har nyligen begåtts inbrott i en bil parkerad på Skönstaholmsvägen. Vi uppmanar alla boende att fortsätta hålla ögonen öppna och visa folk som rör sig i området att de är sedda. Se också till att inte lämna något synligt i bilarna.

Städdag

Datum för höstens gemensamma städ- och trädgårdsdag är satt till lördag 1 oktober kl. 10-12. Mer information kommer.

/ Styrelsen

07 sep 2016