Axplock 2016-06-29

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Axplock

 

Stämmor och nya stadgar

Vi tackar alla Skönstaholmare som kom till de båda föreningsstämmorna i början av månaden! De reviderade stadgarna antogs enhälligt av båda stämmorna och ska nu registreras hos Bolagsverket.

Både de nya stadgarna och protokollen från stämmorna kommer att läggas upp på hemsidan inom kort. Där finns nu även en förteckning över föreningens nya styrelse.

Dränering

Styrelsen har beslutat att ta in CTJ för att återställa baksidorna på Skv 51-61 efter dräneringsarbetena. Efter sommaren kommer ytterligare arbeten ske vid Skv 97-103 och Skv 84-96. Berörda hushåll har fått separat information, som även finns på hemsidan.

Ett par parkeringsplatser mitt emot Skv 49-51 kommer att behöva användas för ett materialflak. Dessa boende är informerade.

Takrenovering

Bytet av taket på hus 19 (Skv 97-103) är nu avslutat. Den besiktning av alla tak som gjordes i maj har visat att ytterligare tre tak är i behov av omedelbara åtgärder. Det gäller hus 18 (Skv 89-95), hus 20 (Skv 105-113) och hus 24 (Skv 84-96). Upphandling kommer ske under sommaren och arbetena planeras starta till hösten.

Gräsmattor

Vi påminner om att ansvaret för gräsklippning på framsidorna ligger på varje enskild boende. IT-underhåll ansvarar för de gemensamma ytorna.

Är ni osäkra på vad som gäller vid just ert hus – kontakta gärna trädgårdsgruppen i styrelsen på tradgard@skonstaholm.se eller er längledare. Längledarna finns listade på hemsidan: www.skonstaholm.se/langledare.

Sommaren

Tänk på att tala om för era grannar om ni åker bort i sommar, och hjälp varandra att se till husen och tömma brevlådor. Håll ögonen öppna, hälsa på okända människor och fråga om de behöver hjälp med något. Allt för att minska inbrottsrisken.

Till sist vill vi önska alla Skönstaholmare en trevlig sommar!

/ Styrelsen

30 jun 2016