Axplock 2016-05-18

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Axplock

Dränering
Styrelsen har haft en efterbesiktning av dräneringsarbetena tillsammans med Skogås Entreprenad. De har åtagit sig att åtgärda följande:
• Ojämnheter, rötter och stenar bakom hus 17 ska tas bort.
• Plattor utanför entréerna i hus 19 ska läggas tillbaka.
• Stuprör ska rättas till och om möjligt bytas till svarta rör ovan mark.
• Kantstenar vid länga 24 ska justeras.
Därefter är det styrelsens avsikt att låta vår ordinarie trädgårdsentreprenör IT-Underhåll fixa till gräsmattor och övrig plattläggning i samråd med boende. Vi beklagar återigen olägenheten som dräneringsprojektet medfört.

Klippning av gräsmattor
IT har klippt en del av gräsytorna framför entréerna under en övergångsperiod från Stockholmshem, men i det nya avtalet ingår dessa i den egna skötselytan.

Ansvaret för gräsklippning på framsidorna ligger alltså numer på varje enskild boende.

I övrigt så är gränsen för den egna skötselytan i linje med buskar/staket på baksida och vid kantsten på framsida. På grund av vårt områdes arkitektoniska natur så ser detta olika ut i området. Är ni osäkra på vad som gäller vid just ert hus – kontakta gärna trädgårdsgruppen i styrelsen på tradgard@skonstaholm.se eller er längledare. Längledarna finns listade på hemsidan: www.skonstaholm.se/langledare.

Takrenovering
Bytet av taket på hus 19 (Skv 97-103) kommer att påbörjas i slutet av maj och väntas ta 3-4 veckor. Berörda boende kommer att aviseras av entreprenören Johanneshovs Plåt.

Liggande stammar
Inför den mer detaljerade underhållsplanen som styrelsen arbetar med ska Solna Röranalys genomföra en filmning av samtliga liggande stammar under husen. Företaget kommer behöva tillträde till en handfull lägenheter och kommer att kontakta dessa lägenhetsinnehavare inför arbetet.

Råttor
Flera boende har anmält problem med råttor. Styrelsen har gått ut med en enkät för att kartlägga problemet. Ni som inte fyllt i denna – gör det så snart som möjligt! Tänk på att inte mata fåglar med frön, bröd eller annat eftersom det drar till sig råttor.

Stämmor
Glöm inte stämman på onsdag 1 juni kl. 18.00. Därefter håller vi extrastämma för beslut om stadgarna måndag 13 juni kl. 18.30. Observera de olika starttiderna.

/ Styrelsen

29 maj 2016