Axplock 2016-04-27

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Axplock

Axplock från styrelsemötet 2016-04-27

Dränering
Många boende är kritiska till återställningen efter dräneringsarbetena, och styrelsen delar denna uppfattning. Det har inte blivit som vi tänkt. Entreprenören och föreningen är inte överens om vad som ingår.

Vår nya kontaktperson på Storholmen Urban Bladin ska trycka på Skogås och även kontakta besiktningsmannen. Om inte det löser problemet har styrelsen för avsikt att ta in en annan entreprenör för att slutföra återställningen. Vi återkommer så snart vi vet mer.

Garantiärenden gällande stambytet
SHT har konstaterat att en del av de fel som anmälts som garantiärenden istället är rena handhavandefel. Bland annat handlar det om termostaterna till värmegolven. Så börja med att kontrollera bruksanvisningen. Alla bruksanvisningar finns samlade här: www.skonstaholm.se/stambytet

Takrenovering
Bytet av taket på hus 19 (Skv 97-103) kommer att påbörjas omkring vecka 20 och väntas ta 3-4 veckor. Reparation av två rötskadade skärmtak på hus 9 (Skv 2-16) är också på gång.

Besiktningar
Besiktning av alla tak i Skönstaholm har påbörjats av OS Plåtkonsult, så det kommer röra sig människor på alla tak ett tag framöver. Fasaderna kommer att besiktigas av Anders Målar Fasadkonsult 7-9 juni. Han kommer då att röra sig längs fasaderna på alla längor och alltså även inne på uteplatserna.

Extrastämma
Extrastämma för beslut om stadgarna kommer att hållas måndag 13 juni kl. 18.30. Kallelse kommer efter den ordinarie stämman 1 juni.

Städdag
Stort tack till alla Skönstaholmare som slöt upp på städdagen! Vi hann med väldigt mycket. Den jord som blev över mitt emot dammen får gärna användas på de egna skötselytorna. Tänk nu på att inte köra i området, så att gräsmattorna kan få växa till sig!

/ Styrelsen

09 maj 2016