Axplock 2016-02-03

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Nu finns ett nytt Axplock från senaste styrelsemötet, 3 februari 2016, publicerat under Dokument: Styrelsen samt här nedan.

Axplock

Axplock från styrelsemötet 2016-02-03

Värmen
Den funktionskontroll av radiatorerna i fyra lägenheter som Franzéns Rör gjort visade att några radiatorer var rejält igensatta av smuts och några hade gamla strypbrickor installerade. Dessa radiatorer åtgärdas nu.

Förklaringen till att vissa lägenheter har haft för låg temperatur kan alltså finnas i själva radiatorerna.

Vi kommer inom kort att skicka ut en ny enkät till alla boende för att kartlägga vilka element som behöver ses över. Åtgärder görs dock bäst senare i år när värmesystemet inte är igång.

Dörr till lokalen
Efter inbrottet i lokalen i julhelgen har vi för avsikt att byta ytterdörren där. Den nuvarande är både gammal, sliten och inte särskilt säker. Vi väntar nu på offerter på en ny säkerhetsdörr.

Även två dörrar nere i lokalen skadades. En av dem har åtgärdats av vår ”hustomte” Lasse Hansson. Stort tack för det! Den andra behöver bytas helt, vilket vi också inväntar offert på.

Nya stadgar
Styrelsen har inlett ett arbete med att se över föreningens stadgar. Bland annat behöver de anpassas till nya bestämmelser om andrahandsuthyrning och vi behöver även förändra en formulering som har med avskrivningar att göra. Vi passar då även på att göra stadgarna mer tydliga och begripliga.

När det finns ett färdigt förslag kommer vi att skicka ut detta till alla medlemmar för synpunkter. För att ändra stadgarna krävs beslut både på den ordinarie föreningsstämman och på en extrastämma därefter.

Städdag och stämma
Vi har bestämt datum för städdag och stämma som vi ber alla medlemmar att anteckna.

Vårens städdag blir lördag 23 april kl 10.00.
Årets föreningsstämma blir onsdag 1 juni kl 18.00.

/ Styrelsen

08 feb 2016