Axplock 2016-01-12

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Axplock

Värmen
Efter injusteringen och termostatbytet har det blivit för kallt i många lägenheter. Den enkät som styrelsen skickade ut visade att problemen var mer omfattande än de fyra hushåll som felanmält. Styrelsen valde därför i slutet av förra veckan att höja utgående temperatur från alla undercentraler. Vi hoppas att det märks skillnad!

I enkäten är det även många som uppger att deras element är ojämnt varma. Det kan tyda på luft eller smuts i radiatorerna. Som ett första steg har vi bett Franzéns rör att göra en funktionskontroll av samtliga radiatorer i fyra lägenheter. Därefter får vi ta ställning till eventuella ytterligare åtgärder.

Om du behöver hjälp att lufta elementen, ta kontakt med vår ”hustomte” Lasse Hansson.

Sotning
De hushåll som missade sotningen före jul har en ny chans på fredag 22/1 klockan 7-10. Avisering kommer till berörda hushåll direkt från sotaren.

Grannsamverkan
Efter de inbrott och inbrottsförsök som drabbade Skönstaholm kring julhelgerna ska vi nu återuppväcka arbetet med Grannsamverkan. Tre personer kommer att vara kontaktombud gentemot polisen. Det är Carl Johan Casserberg, nyinflyttad på Skönstaholmsvägen 94, Jan Sörling, Skönstaholmsvägen 8 och Nina Fors, Skönstaholmsvägen 55, som även sitter med i styrelsen. Gruppen får återkomma med mer information när de har varit på utbildning hos polisen.

Cykelförråd
Nu går även cykelförrådet på gaveln av Skönstaholmsvägen 113 att använda för alla boende. Vi har bytt cylindern så att soprumsnyckeln passar där.

P-platser och biltrafik
De nya avtalen för parkeringsplatserna har blivit lite försenade, men ska snart vara på väg ut från Storholmen. Vi ber boende som har parkeringsplats att använda denna i första hand, så att platserna på gatan räcker till andra.

Tänk också på att inte köra på gångvägarna annat än i undantagsfall vid i- och urlastning. Prata också med hantverkare ni anlitar om att parkera på gatan i största möjliga mån. Vi vill hålla området bilfritt för alla barn!

/ Styrelsen

16 jan 2016