Axplock 2015-11-30

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Axplock

Avgiftshöjning
Styrelsen har arbetat med budgeten inför 2016. Vi klarar driften med god marginal, men behovet av underhåll på fastigheterna är fortsatt stort. Vi har budgeterat för dränering av ytterligare en eller två längor, renovering av ytterligare några tak samt reparationer av fasader och trappor. Till detta kommer kostnader för akuta reparationer. Vidare är det dags att börja amortera på lånen för stambytet.

Styrelsen har därför beslutat att höja avgiften med 5 procent från och med 2016-01-01.

I och med detta övergår vi till att göra avgiftsjusteringar vid årsskiften, istället för vid halvårsskiften som gjorts tidigare. Ingen ytterligare höjning planeras under 2016.

Sotning
Sotning i de lägenheter som har öppen spis kommer att ske den 14-17 december. Sotningsfirman delar in området i olika etapper och aviserar berörda hushåll i lådorna senast en vecka i förväg. Den som inte har möjlighet att vara hemma på dagtid (kl 9-14) får lämna nycklar till en granne eller kontakta sotningsdistriktet själv för att hitta en bättre tid.

Föreningen kommer att betala för sotningen. Våra nuvarande stadgar medger inte att de berörda hushållen debiteras separat.

Dränering
Arbetet med dräneringen är snart klart. Skogås Entreprenad avslutar hus 24 i veckan och kommer även att åtgärda ett hål vid Söndagsvägen 60-62. De kommer också att arbeta med återställning av mark. Frågor besvaras av Ted Bergstrand på Storholmen (ted.bergstrand@storholmen.se, 08-520 252 54) eller arbetsledare Challe på Skogås Entreprenad (070-962 82 75).

Cykelbana längs Nynäsvägen
Styrelsen har svarat Trafikkontoret på frågan om fastighetsintrång vid Nynäsvägen. Vi har i nuläget sagt nej till detta. Vi ser hellre att cykelbanan byggs ut mot den befintliga bullervallen och att den då ersätts av ett nytt och bättre bullerplank. Trafikkontoret väntar på utlåtande från deras egen bulleransvarige samt från Trafikverket.

Hängrännor
Murarfirma CTJ har nyligen rensat alla hängrännor och stuprör i Skönstaholm. Ser ni att det ändå rinner konstigt eller sprutar fel från rören – gör en felanmälan till Storholmen!

Cykelrensning
Cykelvrak och omärkta cyklar som uppenbart inte används kommer inom kort att flyttas från cykelförråden. Se till att märka era cyklar med namn och adress.

Telefonkatalog
Inom kort kommer vi samla in kontaktuppgifter till Skönstaholms telefonkatalog som ska uppdateras. Mer information kommer.

God Jul önskar styrelsen!

07 dec 2015