Axplock 2015-09-28

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

BRF Skönstaholm logo

Axplock från styrelsemötet 2015-09-28

 

Dränering

Skogås Entreprenad Fasad AB kommer att utföra dränering av tre längor. Separat information har delats ut till berörda hushåll, samt skickats ut på mejllistan och lagts upp på hemsidan. Entreprenören kommer inom kort att avisera berörda boende.

Skogås Entreprenad kommer även att åtgärda underminerad mark invid husen på framsidan av Söndagsvägen 60-62.

 

Trappor och fasader

Murarfirma CTJ har fått i uppdrag att åtgärda trasiga källartrappor vid Söndagsvägen 77 och Söndagsvägen 100. De kommer även reparera kring ett källarfönster vid Skönstaholmsvägen 44, laga fasadskador vid Skönstaholmsvägen 15 och 77 samt täta en hängränna vid Skönstaholmsvägen 39.

 

Trädgårdsavtal

Styrelsen har valt att teckna nytt avtal med vår parkförvaltare IT-Underhåll. Vi fick in två anbud, och IT lämnade det lägsta priset med stor marginal. De har ju också god kännedom om området.

Det nya avtalet är nästan hundra tusen kronor billigare per år än det tidigare. Ett större ansvar kommer därmed att läggas på varje enskild boende att sköta sin egen skötselyta och de buskar och planteringar som avgränsar denna.

Styrelsen kommer under vintern att återkomma med en karta och en tydligare beskrivning av vilka ytor trädgårdsentreprenören kommer att sköta och vilka ytor respektive boende ansvarar för.

 

Träd

Två stycken skadade björkar kommer att fällas inom kort. Det rör björken som lutar ut över Söndagsvägen vid infarten till Skönstaholm, samt en björk på gräsmattan utanför gaveln till Skönstaholmsvägen 7. Arborister har konstaterat att dessa träd kan utgöra en fara, och därför kommer de att fällas.

Trädgårdsgruppen tittar också på vilka träd som ska ersätta de häggar utanför Söndagsvägen 86-98 som fälldes i våras. Det lutar åt någon form av körsbärsträd.

 

Tvättstuga 2

Återställandet har äntligen kommit igång och väntas vara klart inom kort.

 

Sandfång

De sandfång som sitter på dagvattenledningarna i källargångar och källarförråd har inte rensats på många år. Vår fastighetsskötare Åkerlunds ska nu börja se över dessa.

 

Städdag

Glöm inte städdagen nu på söndag 4 oktober kl. 10.00. Vi hoppas på fint väder!

 

/ Styrelsen

01 okt 2015