Axplock, 2015-03-25

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter, Stambytet

Bland annat med viktig information angående stambytet, budget och avgiftshöjning, diverse skador och datum för vårens städdag och årsstämman. Finns som vanligt under Dokument: Styrelsen men även här nedan.

/ Styrelsen

BRF Skönstaholm logo

Axplock från styrelsemötet 2015-03-25

Stambytet
Styrelsen har haft ett möte med SHT. De problem som har varit med sena försyner och försenade tillvalsblanketter ska SHT nu vidta åtgärder för att lösa. Resten av husen i vårens etapp ska få datum för försyn och tillvalssammanställningar i god tid. Städningen ska också bli bättre.

Samtidigt är det viktigt att vi boende tänker på följande:

• Respektera datum för godkännande av tillval. Ändringar efter slutdatum kommer att debiteras extra, eller inte godtas.
• Egna arbeten eller andra anlitade entreprenörer får inte hindra SHT:s arbete. Alla sådana arbeten måste kommuniceras med SHT.
• Möbler och inredning måste flyttas så att SHT kan utföra sitt arbete.
• SHT måste ha tillgång till husen under arbetstid (vardagar 7-16).

SHT kommer vara mer restriktiva med att ta på sig extraarbeten utöver grunduppdraget. Tillval i badrum och WC är fortsatt möjligt, men stora ombyggnationer som flytt av väggar, nya tvättstugor och dylikt kommer de inte åta sig. Allt för att tidplanen ska hålla.

Ett informationsmöte för hushållen i höstens etapp ska hållas under våren. SHT återkommer med exakt datum. Ännu en uppmaning har gått ut om att inte slänga fimpar eller snus i området. SHT har också lovat måla över klottret på containern så snart vädret tillåter.

Viktiga datum
Vårens städdag blir söndag 26 april, kl 10. Separat information kommer. Den ordinarie föreningsstämman hålls tisdag 2 juni. Motioner till stämman ska vara inne senast 21 april. Separat information kommer även om detta.

Parkering på torget
Torget utanför pizzerian får inte användas som parkeringsplats. Vi har sagt till SHT om detta, men det är inte bara hantverkarbilar som parkerats där. Vi uppmanar alla i området att respektera parkeringsförbudet och inte heller köra över torget i onödan. Ser ni felparkerade bilar så ring gärna Stockholms stads felanmälan på 08-651 00 00.

Träd
Styrelsen har beslutat att låta fälla de tre häggarna utanför Söndagsvägen 86-98 på grund av problemen med häggspinnmal. Avsikten är att plantera nya träd av annan sort, men det kan ske tidigast till hösten.

Takarbeten
Det skadade taket vid Skönstaholmsvägen 43 ska åtgärdas så snart vädret blir bättre. Storholmen ska ta in anbud från olika entreprenörer. Det har visat sig att den underliggande pappen är i dåligt skick, eftersom den inte byttes när Stockholmshem bytte takpannor på 80-talet. Tanken är att vi nu låter ta av pannorna och byta underlagspappen på hela den huskropp där skadan finns (Skv 37-43). På så sätt slipper vi skarvar mot den gamla pappen, och kan dessutom få en bild av takens status.

Fukt
Flera längor har problem med fukt genom grundmuren. Det kan behövas dränering på flera ställen. Storholmen utreder frågan och ska återkomma med förslag på åtgärder. På några ställen finns också problem med de liggande avloppsstammarna. En VVS-expert ska ta en titt i området och på tidigare skaderapporter och komma med lösningsförslag.

Varmvattenproblem
Flera boende som hör till UC4 (Skönstaholmsvägen 51-113 samt 62-96) har haft problem med varmvattnet, på grund av en strulande VVC-pump. Stambyteskillarna har nu tittat till den återkommande, och problemen verkar ha upphört. Om problemen återkommer uppmanar vi er att felanmäla till Storholmen.

Budget 2015 och avgiftshöjning
Styrelsen har fastställt budgeten för 2015. Den har försenats på grund av andra akuta problem, diskussion om avskrivningsmetod och väntan på underhållsplanen. Föreningen kommer fortsatt ha stora utgifter för nödvändiga upprustningar. Bland annat byte av gamla vattenledningar, problem med liggande avloppsstammar och kommande dränering av vissa längor. Dessutom tillkommer räntor och amorteringar.

Styrelsen har därför beslutat om en avgiftshöjning på 5 procent från 1 juli 2015.

Vi har också tagit fram en femårsprognos, där utgiftsposterna från underhållsplanen är inlagda. Den ser mer positiv ut, och föreningen bör kunna vända underskotten till överskott de kommande åren. Vi utesluter dock inte ytterligare höjningar de kommande åren, beroende på hur kostnadsutvecklingen blir.

Vi arbetar fortlöpande med att se över föreningens kostnader. Det nya förvaltaravtalet är billigare än det förra, våra kostnader för uppvärmning bör minska framöver och vi ser nu även över avtalet för trädgårdsskötseln.

Medlemmar som vill ta del av budget och underhållsplan är välkomna att höra av sig!

Mejllista
Vi uppmanar alla som inte redan gjort det att anmäla sig till vår mejllista, som vi använder för att skicka ut information till alla medlemmar. Gå in på www.skonstaholm.se och klicka på den gröna knappen längst ner till vänster.

Glad påsk!

/ Styrelsen

31 mar 2015