Axplock, 2015-02-03

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Bland annat om snöröjning i området, skadad tall, underhållsplan och stambytet. Finns som vanligt under Dokument: Styrelsen men även här nedan.

/ Styrelsen

BRF Skönstaholm logo

Axplock från styrelsemötet 2015-02-03

Underhållsplan

Storholmen har presenterat ett utkast till underhållsplan. Den ska revideras efter ytterligare en fastighetsgenomgång när snön smält, då vissa saker har varit svåra att besiktiga nu på vintern.

De områden som kommer kräva insatser den närmaste tiden är dränering på vissa ställen, översyn av ytterdörrarna och lagningar av en del entrétrappor och sprickor i fasader.

Stambytet

Problem med belysning och städning i duschvagnarna har anmälts och ska nu fungera bättre. Två av SHT:s materialcontainrar och en av duschvagnarna har flyttats till gräsytan vid Skönstaholmsvägen 74 för att ligga bättre till för boende och byggare.

Tall

En stor gren rasade ner från tallen utanför Skönstaholmsvägen 60 i en av stormarna i januari. Vår trädgårdsentreprenör IT-underhåll har inspekterat tallen och sågat ner en annan gren som hängde löst. De övriga grenarna ska inte utgöra någon fara.

Snöröjning

Kommunens snöröjning av våra gator har inte fungerat särskilt bra. Vi uppmanar alla som har möjlighet att felanmäla till Stockholms stad, antingen via deras hemsida eller genom deras nya app (www.stockholm.se/tycktillapp).

Grannskapsklubben håller även i år med skottningshjälp för våra äldre. Björn Anjou ansvarar för samordningen. Vi tackar honom och Skönstaholms pigga ungdomar för att ni ställer upp!

/ Styrelsen

08 feb 2015

Etiketter: