Återställning efter dränering

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Styrelsen har beslutat att ta in en annan entreprenör för återställningsarbeten efter dräneringen. Arbetena kommer utföras av CTJ, som gjort många andra jobb i föreningen. Följande kommer de göra:

 

Baksida Skv 51-61:

Allmän utjämning av marken och nivåjusteringar. Närmast fasaden kommer det bli ca 35 centimeter ”ärtsingel” (runda mindre stenar). Därefter sätts en kantsten och därefter läggs rullgräsmatta ut. CTJ kommer också sköta bevattning av gräset tills det fått fäste.

 

Vid varje hus kommer de gräva ur och packa ett underlag för stenläggning samt lägga betongplattor 35×35 cm. Boende får i samråd med CTJ välja mellan släta plattor eller plattor med sjöstensbeläggning. Boende kommer att få möjlighet att titta på plattorna innan val måste göras. Om boende inte är på plats kan de kontakta Nina Fors för bilder. Plattor läggs även under trapporna och två rader framför. De som har äldre stenar kvar här får ta hand om dem på egen hand.

 

En ny trappa vid Skv 51 kommer att byggas. Stuprörsanslutningarna ner i mark kommer att ses över och de bruna markrören bytas till svarta metallrör. Den vissna klätterväxten på fasaden kommer att tas ner. Mindre maskiner kommer att köras in samma väg som Skogås använde. De kommer även behöva placera ett materialflak vid vägen. Vi undersöker möjligheten att använda några p-platser för detta.

 

Kontaktperson för boende är Nina Fors, Skv 55, 073-2066888

Kontaktperson hos CTJ är Christer Jensen, 073-5034053, christer@murarfirma.se

 

Entrésida Skv 97-103:

Plattläggning utanför Skv 103 kommer åtgärdas. Isodrän-listen kommer att sänkas.

Gräsmatta utanför Skv 101 kommer att snyggas till.

Även här bör det läggas ärtsingel längs fasaden, men vi har valt att vänta med detta jobb till hösten.

 

Entrésida Skv 85-96:

Inget arbete kommer att utföras här innan semestrarna. De övriga delarna har prioriterats. Efter sommaren ska vi se över kantstenar och avrinning.

 

CTJ räknar med att börja etablering onsdag 29 juni och vara klara innan semestrarna i juli.

 

/ Styrelsen

21 jun 2016