Nyheter: Arkiv 2011

20/12 2011 Lekpark
När vintergäcken, snödroppen och hästhoven blommar i Skönstaholm kan man ana vårens ankomst. Då slår barnens lekplats ut mellan södergaveln på hus 9 och rundeln. All utrustning är beställd och så fort snön smält  kommer lekplatsen att anläggas av vår trädgårdsentreprenör och enligt önskemål och råd från barn och småbarnsföräldrar.

1/12 2011 Skönstaholmsboken
Ni som inte fått  boken om Skönstaholm kan  under december  hämta ett ex hos Björn Anjou, Skönstaholmsvägen 30. Ett ex per hushåll gäller.

25/11 2011Trädfällning och björkved

Tisdagen den 29 november började fällning av träd i området enligt trädvårdsplanen.  Det är de träd som av olika anledningar inte anses friska nog för att få stå kvar.
Vår trädgårdsentreprenör ser till att björkarna sågas upp i lämpliga stycken som vi boende kan ta med oss hem som ved.  Så passa på att ta hem några klabbar för en trevlig julbrasa.

10/11 2011 Gestalningsprogram för Skönstaholms trädgård
Lördagen den 26 november kl 13 – 15 och söndagen den 27 november kl 13 – 15 i Lokalen, Söndagsvägen 40.

Landskapslagets gestaltningsprogram för Skönstaholms trädgård och park ställs ut på skärmar båda dagarna. På söndagen är det 1:a advent, då bjuds dessutom på adventskaffe. Landskapsarkitekterna finns på plats för att förklara  hur de tänkt och för att ta emot synpunkter. Programmet är ett förslag, öppet för diskussion.
Den andra, reviderade, upplagan av boken Skönstaholm kommer att delas ut till var och en, ett ex per hus. Arrangemanget är en samproduktion mellan brf Skönstaholm och Grannskapsklubben.Varmt välkomna alla skönstaholmare !

Styrelsen för brf Skönstaholm & styrelsen för Grannskapsklubben

30/10 2011 Nytt telefonnummer ”Köhantering bilplatser”
Anmälan sker under förmiddagar 8-12 till ISS på telenr 08-410 217 41.

15/10 2011 Överlåtelse- och pantsättningsavgift från 20120101
Från årsskiftet kommer överlåtelseavgift tas ut med 2,5% av basbeloppet, debiteras köparen, och pantsättningsavgift tas ut med 1% av basbeloppet


13/10 2011 Byte av vattenmätare

Stockholm vatten byter vattenmätare torsdagen den 13 oktober. Arbetet kommer att ske någon gång mellan 06.30 och 10.00. Vattnet kommer att vara avstängt medan bytet av vattenmätare görs. Arbetet skall ta ca 20 minuter

Avgiftshöjning from de 1 oktober 2011
Styrelsen för brf Skönstaholm har efter budgetarbete beslutat att höja föreningens årsavgifter med 5% från och med den 1 oktober. Anledning till höjningen är  kostnadshöjningar som förväntas drabba föreningen under hösten 2011 och nästa år.

Bengt Westberg 1916 – 2011

Bengt Westberg avled på midsommarafton. I höst skulle han ha fyllt 95 år.

Han var intellektuellt sitt vanliga skarpa jag ända in i döden. Den kom mycket snabbt efter en fallolycka bara några dagar tidigare efter avslutat arbetspass vid datorn i hemmet på Skönstaholmsvägen 92. Bengt sörjes närmast av sönerna Håkan och Jan. De växte upp i Skönstaholm på det barnrika femtiotalet, familjen var bland de första att flytta in på hösten 1951. Bengt var under större delen av sitt yrkesverksamma liv knuten till Stockholmshem. Under många år var han företagets ekonomichef. Från sin position på ”hemmet” kunde han under flera decennier i det fördolda göra Skönstaholm många och ovärderliga tjänster.
Vid ombildningen av Skönstaholm spelade Bengt en viktig roll som mentor och konsult. Han ansåg att hans gamla företag ”förlorat sin själ”. Han ville rädda sitt älskade Skönstaholm undan förfall och åt framtiden. För styrelsen som genomförde ombildningen var Bengts goda omdöme en ovärderlig tillgång. Det goda omdömet vilade på hans gedigna kunskaper och allmänbildning, hans breda erfarenheter ( en latinare som blev ekonom ) och, inte minst, hans empatiska förmåga. Han var en i ordets innersta mening, äkta humanist.
Begravningsgudstjänsten ägde rum i Stora Sköndals kyrka fredagen den 19 augusti. Vid kistan stod Grannskapsklubbens och Bostadsrättsföreningens gemensamma, vackra blomsteruppsättning. Vid den ett kort med följande text : ” Tack för betydelsefulla insatser för Skönstaholm under så lång tid . ”
1/6   2011  Årsstämma
På årsstämma faställdes styrelsen förslag till årsredovisning. Som ersättare för Camilla Divander i styrelsen valdes Inger Lundmark. Camilla kommer under kommande verksamhetsår ingå i valberedningen.

16/5 2011 Trädgårsdsavfall
Till alla skönstaholmare som kastar trädgårdsavfall vid grovsoprummet. Det som är rent trädgårdsavfall såsom grenar, kvistar, löv etc får inte blandas med det som skall slängas i grovsoprummet; sopsäckar, papper, plast och annat som är främmande för naturen. Föreningen, vi, du tjänar massor på att det är sorterat då våra tippavgifter annars blir hiskeliga.

7/5 2011
Tennisbanan är nu klar för spel.(www.sktk.se)

6/5 2011 Ny logotyp ”Skönstaholm 60 år” pryder nu vår hemsida. Formgivare är Karin Nilsson (www.karinform). Folder med styrelsens värdegrunder, som delats ut i brevlådorna, kommer inom kort att kunna laddas ner från hemsidan.

2/5 2011 Sammanställning av svar ”Enkät gällande råttor”
En tredjedel av husen i Skönstaholm har haft påhälsning av råttor. Styrelsen kommer att lämna över en karta, med de aktuella husen inprickade, till vår skadedjursbekämpare, Nomor.

30/4 2011 Ny trädgårsdsentreprenör
Styrelsen har som ny trädgårdsentreprenör engagerat Idrott- och trädgårdsanläggningar i Sthlm AB, IT underhåll AB.

30/4 2011 Valborg
För 59:e året i rad brinner elden i Skönstaholm. Kl 15.00 vårstädning, samling vid bålhögen på ängen.
Kl 20.45 samling på Torget, fackeltåg. Kl 21.15 elden tänds.

24/4 2011 Nödrop inför valborg
Nu måste alla dra sitt strå till stacken, annanrs får vi ett litet bål. Passa på att tömma källare och vind på allt brännbart och släpa ner det till högen på ängen. Behöver du hjälp ring Valborgskansliet 6041407.

14/3 2011 Låsbyte
I överenskommelsen med Stockholmshem ingick att lås i soprum och källargångar skall bytas ut. Detta kommer att ske under våren. Vidare information kommer att delas ut i brevlådorna under mars.

9/3 2011 Hemsida
Hemsidan har kompletterats med ett menyval, under boendeinfo, ”Projekt” där de lite större projekten i området presenteras. Vidare har de första bilder kommit på plats och sidan kommer att kompletteras med bilder från modern tid och ytterligare ett par menyval.


Välkommen in i arkivet! | Nyheter: Arkiv 2012 | Nyheter: Arkiv 2011 | Nyheter: Arkiv 2010