Arbetsgrupp om Centrumhuset

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Om ungefär ett år kommer stambytet vara över i Skönstaholm, och då behövs inte längre översta våningen av Centrumhuset som lokal för byggjobbarna. Vi har då möjlighet att använda lokalerna till något annat.

Lokalerna har tidigare använts för förskoleverksamhet, men på grund av tillgänglighetsproblem och behov av upprustning har det inte funnits intresserade hyresgäster.

Från medlemmar har det kommit flera andra förslag: göra ateljéer och vävstuga, bygga om till nya lägenheter eller skapa övernattningsrum för besökare.

Styrelsen tänkte därför tillsätta en arbetsgrupp för att utreda vad Centrumhuset kan användas till i framtiden, vad en ombyggnad skulle kosta och vilka framtida intäkter föreningen kan få. Förhoppningen är att vi ska ha ett eller flera förslag att ta ställning till på årsmötet i juni.

Vill du ingå i denna arbetsgrupp? Vi efterlyser engagerade medlemmar med olika idéer och kompetenser!

Karl Hallberg på Skönstaholmsvägen 25 har tagit på sig att vara sammankallande, så hör av dig till honom på karl.hallberg@yahoo.se eller 070-535 06 35 om du har idéer eller vill vara med i gruppen!

/ Styrelsen

07 mar 2015