Angående matavfallskvarnar

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Från tid till annan kommer frågor från medlemmar eller förslag från säljare rörande matavfallskvarnar. Tekniken bygger på att matavfall, ben och annat organiskt avfall finfördelas av knivar och går iväg med avloppsvattnet. På det sättet slipper man hanteringen av matrester i kompostpåsar.

Styrelsen i Brf Skönstaholm avråder från installation av matavfallskvarnar av följande anledningar:

* I Skönstaholm har vi redan ett väl fungerande kompostsystem där matavfall hämtas av Stockholms stad. Det ger renare näringsämnen utan tungmetaller än om avfallet blandas ut med avloppsvatten och dagvatten.
* Våra gamla huvudstammar bör inte belastas med även söndermalda matrester.
* Avfallskvarnarna kräver underhållsansvar.

Styrelsen kommer därför inte medverka till att matavfallskvarnar installeras i Skönstaholm.

20 jan 2015