Angående asbestsanering

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter, Stambytet

Företaget Svenska Asbestsanerarna har nyligen delat ut lappar i området, vilket har lett till frågor från boende.

Föreningen och SHT har inte något med det här företaget att göra. De ingår inte i stambytesentreprenaden.

SHT:s underentreprenör Hard Workers utför löpande asbestsaneringar i Skönstaholm. Asbest har hittills hittats i rörböjar i källare och källargångar, i pluggar i väggarna i några badrum, i en ventilationskanal och under en matta i en källare.

Att det finns asbest i hus från 50-talet är inget ovanligt, utan snarare regel än undantag.

Hard Workers är certifierade asbestsanerare och har alla tillstånd som krävs. De arbetar efter konstens alla regler.

Asbest i rörböjar saneras med hjälp av Glove Bag-teknik. Arbetet utförs inne i en försluten påse med särskild dammsugare kopplad till. Avfallet hamnar i påsen som därefter försluts och förvaras i en särskild låst låda innan det fraktas bort från området.

Vid sanering av asbestpluggar i vägg har en större bit av väggen borrats bort. På så sätt har man inte rört asbesten över huvud taget.

Vid de övriga saneringarna har särskilda luftslussar upprättats.

SHT och Hard Workers tar asbestsaneringen på största allvar och följer de säkerhetsföreskrifter som finns.

/ Styrelsen

24 apr 2015