Ändring av vattenavstängning

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Fortum har flyttat fram avstängningen av värme och vatten för sista installationen av undercentralerna en dag. Det som gäller är:

TORSDAG 23/10 2014

UC2, hus 1, 2, 3, 8 och 9
Skönstaholmsvägen 2-14
Söndagsvägen 47-77
Söndagsvägen 86-114

Avbrott kallvatten: kl 08.00 till cirka 10.00
Avbrott varmvatten: kl 08.00 till cirka 12.00
Avbrott värme: 08.00 till cirka 16.00

Avbrotten kan bli kortare än så.

Tänk på att inte köra disk- eller tvättmaskiner under ovanstående tider, samt se till att alla kranar är stängda.

22 okt 2014