Axplock från styrelsemötet 23 september

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Läs Axplocket som PDF här.

Energi

Fortums arbeten med fjärrvärmerören löper på. Enligt planen ska de vara avslutade i slutet av oktober. SHT har bytt värmeventiler till alla lägenheter i området förutom sicksack-längan och Skönstaholmsvägen udda nummer.

När de nya undercentralerna är på plats behöver även systemet justeras in, så att de hus som ligger längst bort från centralerna får tillräckligt med värme. En sådan beräkning jobbar nu energikonsulten TQI med. Själva injusteringen kan göras först när det är kallt ute. Då kommer vi sannolikt även låta byta termostaterna till alla radiatorer.

Stambytet

Ni som använder lokalen under stambytet måste bli bättre på att hålla efter den, hälsar de ansvariga på Grannskapsklubben. Tänk på följande:

• Töm papperskorgarna.
• Ta med eget toalettpapper.
• Använder man porslin ska detta ställas tillbaka på rätt plats.
• Ställ inte in disk i diskmaskinen, utan ta hand om dina saker direkt.
• Använd skoskydden som finns vid ingången.

Hängrännor

Vi har återkommande problem med att hängrännor och stuprör sätts igen av barr, löv och kvistar. LW Plåt gick i somras igenom hela området och rensade.

Ser ni att det sätter igen i rännor eller lövsilar – rensa om möjligt själv eller ring ISS felanmälan.

Styrelsen har också påbörjat en inventering av de träd och buskar som står för nära tak och fasader.

Ny utskottsindelning

Styrelsen har beslutat att förändra utskotten i styrelsen enligt följande:
• Bygg och fastighet (Pelle, Dag, My, Stefan)
• Ekonomi (Inger, Dag, Stefan)
• Trädgård och bevarande (My, Inger, Kerstin, Anna)
• Drift och trafik (Inger, Eva)
• Hemsida och information (Stefan, Anna)

Utskotten ska hantera frågor och förbereda underlag och förslag till beslut, för att effektivisera styrelsearbetet.

/ Styrelsen

08 okt 2014

Etiketter: